Poradnik Inwestora Giełdowego – Inwestowanie Krok po Kroku

4822
poradnik inwestora giełdowego
J2T Trade

W tym artykule został zaprezentowany poradnik inwestora giełdowego, którego celem jest przybliżenie młodym adeptom tradingu, najważniejszych aspektów handlu na rynku kapitałowym.

Spekulacja na światowych rynkach finansowych przyciąga wielu młodych ludzi, pragnących osiągnąć niezależność finansową. Początki bywają bardzo trudne, kiedy okazuje się, że trading nie jest tak łatwym zajęciem, jak początkowo się wydawało. Z kolei brak odpowiedniego przygotowania, może być katastrofalne dla naszego kapitału.

Rzucając się na głęboką wodę, nie mając odpowiedniego wyszkolenia oraz ekwipunku, można zostać pożartym przez rekiny. Dlatego też poradnik inwestora giełdowego ma na celu rozjaśnić, wyboistą i ciemną drogę młodego inwestora.

Poradnik Początkującego Inwestora Giełdowego

Pierwsze pytania, które zadaje każdy nowy spekulant, brzmi: jak zarabiać na giełdzie? Z tego pytania, rodzi się wiele innych. Jak dobierać spółki? Który rynek wybrać? Jak zarządzać kapitałem? W jaki sposób handlować na giełdzie, by wygrać? Chcesz wiedzieć, jak grać na giełdzie poradnik giełdowy, pozwoli Ci odpowiedzieć na te pytania.

FP Markets

Poradnik inwestora giełdowego, który właśnie czytasz, jest zbiorem najważniejszych elementów, które składają się na osiągnięcie sukcesu na rynkach kapitałowych. Poradnik początkującego inwestora pomaga odsiać ziarno od plew. Będziesz wiedział, co jest tylko marketingowym chwytem szkoleniowców, a co jest szczerą prawdą w tradingu.

Poznaj Giełdę Papierów Wartościowych

Czy wiesz, czym jest giełda papierów wartościowych? Jaki jest jej cel w gospodarce wolnorynkowej? Poradnik inwestowania na giełdzie nie ma zamiaru zanudzać kogokolwiek ekonomicznymi teoriami o rynkach efektywnych, czy cyklach makroekonomicznych, etc.

Zacznijmy poradnik inwestora giełdowego od tezy, że jeśli pragniesz zarabiać pieniądze na giełdzie papierów wartościowych, musisz po prostu zrozumieć czym jest, a przede wszystkim – czego szukają tam inni gracze. Odpowiedź wydaje się oczywista – pieniędzy. Zgadza się, natomiast jeśli nie chcesz być kolejnym dawcą kapitału, musisz zejść „głębiej” i zrozumieć, na czym polega ta cała machina finansowa.

Najpewniej słyszałeś już nie raz słowo „giełda”. Być może od zawsze kojarzy Ci się z wielkimi pieniędzmi, maklerami, doradcami inwestycyjnymi, etc. A może po prostu słyszałeś je w innym kontekście, jak np. giełda samochodowa albo giełda kwiatowa. Jeśli tak jest, to wiedz, że to absolutnie właściwe rozumowanie.

Każda giełda ma na celu kojarzyć zlecenia kupujących oraz sprzedających. Różnica polega na tym, że giełda papierów wartościowych, kojarzy zlecenia chętnych na nabycie określonych aktywów, jak np. akcje, czy obligacje.

Czym są Akcje?

Akcje to po prostu udziały w danej spółce. Załóżmy, że przykładowa spółka X wyemitowała 1 000 000 akcji. Inwestor A posiada 50 000 akcji, zaś inwestor B ma ich 100 000. Oznacza to, że inwestor A jest właścicielem 5% spółki, gdy inwestor B jest właścicielem 10%.

Te liczby mają znaczenie przy głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wynika to z faktu, że znaczenie poszczególnego głosu jest proporcjonalne do posiadanego udziału w przedsiębiorstwie. To samo tyczy się wypłaty części zysku dla akcjonariuszy, czyli tzw. dywidendy. Im więcej posiadasz akcji, tym większy profit otrzymasz.

Spółka decyduje się na debiut giełdowy, by pozyskać kapitał na dalszy rozwój. W zależności od dotychczasowych wyników spółki, potencjału dalszego rozwoju, jak również samej branży, w której funkcjonuje, może pozyskać więcej, bądź mniej kapitału. Wszystko zależy od liczby chętnych inwestorów.

Z kolei sami inwestorzy decydują się na inwestycje w akcje, z dwóch powodów:

  1. Potencjału wzrostu ceny akcji
  2. Potencjału wypłaty dywidendy w przyszłości

Najlepszą możliwą sytuacją jest wzrost cen akcji, któremu towarzyszy regularna wypłata dywidendy. Wówczas spółka zdobywa zainteresowanie zarówno krótkoterminowych spekulantów, jak i długoterminowych inwestorów.

Czym są Obligacje?

Kolejny element przybliżony przez poradnik inwestora giełdowego, będzie dotyczył obligacji. Obligacja jest instrumentem dłużnym, który stwierdza, że emitent jest dłużnikiem wobec posiadacza obligacji (zwanego obligatariuszem).

Poradnik młodego inwestora stawia przede wszystkim na zrozumienie przez czytelnika omawianego tematu. Dlatego też jeśli nomenklatura finansowa jest Ci całkowicie obca, to wystarczy , że zapamiętasz, że obligacja jest po prostu odwrotnością kredytu.

Jeśli potrzebujesz gotówki – bierzesz kredyt. Jeśli chcesz gotówki użyczyć na określony procent – nabywasz obligację. Spółka pragnąc się dofinansować, emituje obligacje na określony procent, który ma zachęcić potencjalnych inwestorów. Więcej o obligacjach przecztasz tutaj.

Czym są Kontrakty Terminowe?

Następny temat omówiony przez poradnik inwestora giełdowego, dotyczy kontraktów terminowych, zwanych futures. Kontrakty terminowe to umowa kupna-sprzedaży pomiędzy dwiema stronami.

Kupujący zobowiązuje się do kupna, a sprzedający do sprzedaży, danego instrumentu bazowego, po określonej cenie, ustalonej w momencie transakcji. Rozliczenie to, ma mieć miejsce w określonym przez giełdę miesiącu, zgodnie ze standardem danego kontraktu terminowego.

W praktyce, handlując na kontraktach futures, nie jesteśmy zmuszeni do trzymania otwartej pozycji, aż do wygaśnięcia danego kontraktu. Otwartą pozycję można zamknąć w dowolnym momencie. Jedynym warunkiem jest znalezienie drugiej strony transakcji.

Kontrakty terminowe wykorzystują dźwignię finansową, czyli tzw. lewar. Jest to możliwość zawierania zleceń przekraczających wartość rachunku maklerskiego u danego inwestora. Otwierając pozycję, trader jest zobligowany do posiadania określonego przez dom maklerski, depozytu zabezpieczającego. Instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, towar, akcja, obligacja, czy waluta.

Dokonując zlecenia kupna na kontrakcie terminowym, inwestor giełdowy otwiera tzw. pozycję długą, czyli obstawia wzrost ceny instrumentu bazowego. Z kolei dokonując zlecenia sprzedaży, inwestor giełdowy otwiera tzw. pozycję krótką. Analogicznie zakłada on, że cena instrumentu bazowego spadnie. Handlowanie z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiąże się z ryzykiem znacznej utraty kapitału, w związku z czym poradnik początkującego inwestora giełdowego nalega, by rzetelnie i z rozwagą podejść do dźwigni finansowej, o której możesz przeczytać w tym artykule.


InwestorInwestor radzi:

Kontrakty CFD oferują zbliżoną specyfikację do kontraktów futures. Już teraz sprawdź możliwości handlu kontraktami CFD na wirtualnych środkach bez ponoszenia ryzyka utraty pieniędzy. Zarejestruj darmowe konto demonstracyjne.


Jaki Dom Maklerski Wybrać?

By móc w praktyce wykorzystać omówione przez poradnik inwestora giełdowego kwestie, należy najpierw założyć rachunek maklerski. Bez rachunku maklerskiego nie jest możliwe zawieranie jakichkolwiek zleceń na instrumenty giełdowe.

Tematem przewodnim jest gra na giełdzie poradnik więc skupia się przede wszystkim na aspektach praktycznych. Dom maklerski powinien zostać oceniony pod kątem poniższych aspektów:

  • Wielkość prowizji
  • Dostępność instrumentów
  • Platforma transakcyjna
  • Edukacja i analizy
  • Dodatkowe koszty

Prowizji maklerska, to podstawowy koszt, który przyjdzie zapłacić każdemu inwestorowi. Wynika to stąd, że prowizje narzuca domom maklerskim giełda poradnik inwestora zwraca jednak uwagę, że koszt ten powinien być w miarę możliwości niski. Praktycznie każdy domy maklerski ma inną prowizję dla akcji, obligacji czy derywatów.

Prowizje na akcje, czy obligacje, wahają się w przedziale 0,18%-0,40%. Z kolei w przypadku kontraktów terminowych, DM pobierają prowizję od jednego kontraktu. Im niższa prowizja, tym lepiej dla inwestora. Wynika to z tego, że prowizja zmniejsza nasz zysk gdy zarabiamy oraz zwiększa naszą stratę w momencie kiedy tracimy.

Kluczowym elementem przy porównaniu prowizji jest kwestia, jak często inwestor zamierza zawierać transakcje. Jeśli zawiera transakcję sporadycznie oraz skupia się tylko na długoterminowych trendach, wówczas nawet najwyższa prowizja wydaje się być akceptowalna. W przypadku krótkoterminowej spekulacji, wysoka prowizja odrzuca dany dom maklerski.

Spekulacja giełdowa powinna zostać ściśle doprecyzowana. Czy inwestor zamierza handlować na akcjach, czy może na innych instrumentach? Czy wśród jego zainteresowań, są także zagraniczne instrumenty finansowe? Jeśli tak, wówczas muszą być dostępne w danym biurze maklerskim.

W zależności od potrzeb, udostępniona platforma transakcyjna powinna umożliwiać np. dokonanie analizy technicznej. Wszelka działalność edukacyjna oraz analizy są zaletą, ze względu na fakt, że najlepiej wyedukowani oraz poinformowani inwestorzy zarabiają najwięcej pieniędzy na rynku.

Analiza Fundamentalna oraz Makroekonomiczna Spółki

Poradnik giełdowy dla początkujących zwraca szczególną uwagę na analizę fundamentalną. Podstawą analizy spółki jest analiza jej rentowności. Czy spółka generuje zysk? Jakie szansę oraz potencjalne zagrożenia stoją przed przedsiębiorstwem oraz całą branżą, w której funkcjonuje? Jak wyglądają perspektywy w najbliższych miesiącach? Jak wyglądają wskaźniki finansowe spółki na tle całej branży, w której funkcjonuje?

Inwestycja w spółkę, która posiada silne fundamenty oraz generuje zyski, posiada większe szanse na powodzenie. Dodatkowo, dzięki dostępowi do derywatów, potencjalne zagrożenia można wykorzystać do otwarcia pozycji krótkiej i tym samym zarobić na spadku wartości spółki.

Poza fundamentami należy zwrócić uwagę na ogólną sytuację rynkową. Czy w kraju, w którym prowadzi biznes dane przedsiębiorstwo panuje recesja, czy może rozkwit gospodarki? Jak wpływają na spółkę rosnące, bądź spadające ceny surowców? Czy spółka jest eksporterem, czy może importerem? Tego typu informacje są pomocne, przy określaniu np. siły korelacji wykresu akcji z innymi walutami. Czytaj więcej o metodach wyceny spółek giełdowych.

Analiza Techniczna

Każdy poradnik inwestora giełdowego traktuje analizę techniczną ze szczególnym pietyzmem. Czy kładzenie nacisku na ten rodzaj analizy jest uzasadnione? Ostatnimi czasy, w środowisku spekulantów pojawiły się opinie, że stosowanie analizy technicznej nie ma większego sensu. Argumentując tę tezę, przeciwnik analizy technicznej zakłada, że określone setupy techniczne, występują w sposób losowy, bez względu na poprzedzające je formacje.

Prawda jest taka, że analiza fundamentalna oraz makroekonomiczna, pozwalają na określenie potencjału danej inwestycji. Z kolei znajomość analizy technicznej pozwala na określenie dogodnego momentu, do otwarcia oraz zamknięcia pozycji.

Nie każda formacja analizy technicznej sprawdza się w 100%, natomiast znajomość analizy technicznej wpływa na lepsze zrozumienie mechaniki rynku. Tworząc system, trader powinien zdecydować, z jakiej analizy warto korzystać oraz w jakiej sytuacji. Indywidualne podejście do tradingu, chłodny osąd sytuacji oraz umiejętność łączenia faktów to kompetencje, których żaden poradnik inwestora giełdowego Cię nie nauczy.

Zarządzanie Kapitałem i Ryzykiem

Zarządzanie kapitałem jest regularnie poruszane przez każdy poradnik gracza giełdowego. Jest to najistotniejsza kwestia przy budowie strategii tradingowej. W każdym systemie handlu występuje obsunięcie kapitału. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu ryzykiem, trader wyklucza bankructwo rachunku.

Poradnik inwestora giełdowego kładzie ogromny nacisk na to, by nie ryzykować całości kapitału w jednej transakcji. Dodatkowo, należy określić moment, w którym inwestor ucina stratę i wychodzi z pozycji. Strata z pojedynczej transakcji, nie powinna przekraczać 3% wartości całego kapitału inwestycyjnego.

Niejeden, poruszający inwestowanie w akcje poradnik, zakłada, że strata odczuwalna jest tylko wtedy, kiedy inwestor zdecyduje się sprzedać walory na stracie. Tym samym, taki pseudo poradnik inwestowania na giełdzie, zachęca do trzymania stratnych pozycji. Żaden merytoryczny poradnik inwestora giełdowego, nie powinien zawierać tego typu treści.

Oczywiście trendy się zmieniają, a „dzisiejsi przegrani”, mogą być „jutrzejszymi zwycięzcami”. Natomiast, spekulacja giełdowa nie może opierać się na pobożnych życzeniach oraz złudnej nadziei, tylko na logicznych przesłankach, które zakładają zmianę tendencji.

Stwórz Swój Własny System Handlu

Tworząc ten poradnik inwestora giełdowego, kładziony był nacisk na usystematyzowanie wiedzy, która jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu na giełdzie. Rzetelny poradnik inwestora nie daje gotowych rozwiązań, lecz dostarcza odpowiednich narzędzi do stworzenia własnego systemu handlowego.

Każdy inwestor giełdowy zwraca uwagę na inne części składowe w tradingu. Dlatego też należy na podstawie indywidualnych przekonań oraz obserwacji, stworzyć system w oparciu o własne doświadczenie. Najlepszy poradnik dla inwestora, to indywidualne przekonanie o skuteczności stworzonego systemu inwestowania. Dlatego też poradnik inwestora giełdowego, zachęca do nieustannej edukacji oraz testowania systemów handlu.

Strategia inwestycyjna musi mieć ściśle określone reguły wejścia oraz wyjścia z transakcji. Dodatkowo racjonalny inwestor giełdowy określa, w jakim interwale czasowym będzie dokonywał transakcji.

Trader może zmieniać zdanie, co do szczegółów swojej strategii, natomiast nigdy nie może pozwolić sobie na zmianę reguł, gdy ma otwartą pozycję na rynku. Jeśli zmienisz reguły w trakcie gry, z pewnością przegrasz. Wiedza, którą poradnik inwestora giełdowego Ci przekazuje, przynosi profity tylko wtedy, gdy postępujesz zgodnie ze swoim ustalonym trading planem.

Poradnik Inwestora Giełdowego – Podsumowanie

Poradnik gracza giełdowego, który przeczytałeś, przedstawił Ci, jakie aspekty gry na giełdzie są kluczowe. Dzięki wiedzy, czym jest giełda, jak również zgłębienia analizy fundamentalnej oraz technicznej, będziesz mógł osiągnąć perfekcję w spekulacyjnym rzemiośle.

Zarządzanie kapitałem powinno stanowić trzon każdej strategii handlowej, więc nigdy nie pozwól narazić swojego kapitału na szwank. Mam nadzieję, że ten poradnik inwestora giełdowego, będzie pierwszym krokiem w drodze do sukcesu na giełdzie oraz niezależności finansowej.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Inwestor
Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.