Market Profile jako histogram ceny

6593
Small chart
J2T Trade

Market Profile jest mało znaną w Polsce techniką analizowania wykresu cenowego, zaś popularną wśród spekulantów amerykańskich. Twórcą tej techniki analizowania wykresów giełdowych jest były trader amerykańskiego rynku CBOT (Chicago Board of Trade) J. Peter Steidlmayer.

Market Profile powstał jako daytradingowa metoda określenia wartości godziwej danego waloru. Jako wartość godziwą należy rozumieć wartość, powyżej której rynek jest uznawany za przewartościowany, zaś poniżej której uznawany jest za niedowartościowany. Wiadome jest z analizy fundamentalnej, że niezwykle ciężkim zadaniem jest wyznaczenie fair value (wartości godziwej). Wyznaczać tę wartość można np. na podstawie analizy dochodów firmy, czy też wyceny majątkowej. Wówczas inwestor zajmujący się analizą fundamentalną wycenia ile powinna kosztować jedna akcja danej spółki. Jeżeli wartość rynkowa jest niższa niż wskazuje na to wycena, wówczas dany walor posiada potencjał wzrostowy co wskazuje, że inwestor powinien go kupować. W przypadku, gdy cena znajduje się powyżej wartości godziwej, wówczas jest to dobry moment do sprzedaży, ponieważ walor posiada potencjał spadkowy. Jednakże różnice w poszczególnych wycenach mogą być znaczące, dlatego też należy pamiętać, że ciężko wybrać najlepszą metodologię wyceny, tym bardziej, że w czasie silnej hossy spółki mogą być przewartościowanie nawet kilkaset procent, a w czasie paniki na rynkach, pomimo dobrej wyceny, instrument może nam próbować udowodnić, że dołek na wykresie jest znacznie, znacznie głębiej.

Czy zatem Market Profile jest narzędziem, któremu udało się wyznaczenie najlepszego poziomu do wyceny kiedy należy kupować, a kiedy sprzedawać? Oczywiście nie, ponieważ nie ma sensu wierzyć w magiczne wskaźniki, które nie istnieją. Poza tym pamiętajmy, że wycena dochodowa jest częścią analizy fundamentalnej, zaś Market Profile jest elementem analizy technicznej. Tym bardziej, że wycena wartości godziwej w tego typu analizie jest zadaniem każdego z całej gamy wskaźników znanych wszystkim traderom z platform inwestycyjnych. Czym zatem różni się tzw. profil rynku (Market Profile) od innych narzędzi? To co uważam za ogromny plus to fakt, że narzędzie to opiera się jedynie na wykresie cenowym, co pozwala ominąć fakt problemu z interpretacją konkretnych sygnałów, jak również problemu z ich parametryzacją. Oznacza to bowiem, że bez zbędnej straty czasu na dobranie odpowiednich wartości możemy interpretować obecny stan rynku.

Budowa i działanie Market Profile

Po tym wyczerpującym wstępie warto przejść do kwestii czym jest oraz w jaki sposób funkcjonuje market profile. Market Profile jest zwykłym histogramem występowania ceny, co oznacza, że ma on na celu zaprezentować jakie wartości przyjmowała cena w określonym przedziale czasu. W poniższym przykładzie mamy zaprezentowane wartości dla określonego instrumentu.

FP Markets

Przedstawiony MP prezentuje jakie wartości cenowe przyjmował walor w danym przedziale czasowym. Litery alfabetu przyjmują określone 30 minut z danej sesji. W przypadku rynku Forex sesja rozpoczyna się o godzinie 00:00, także w poniższym przykładzie litera A oznacza jakie wartości przybierała cena w przeciągu pierwszych 30 minut doby. Z kolei litera B oznacza czas pomiędzy 00:30 a 01:00, czyli literami A i B zostało oznaczone pierwsze 60 minut sesji. Market Profile określa pierwszą godzinę sesji jako initial balance, ponieważ stanowi punkt odniesienia dla reszty dnia. Z kolei litera P oznacza ostatnie 30 minut ósmej godziny sesji.

Market Profile

W przypadku rynku amerykańskiego na initial balance będą się składały dane z godziny 9:30-10:30 EST, ponieważ notowania ciągłe w Nowym Yorku startują o godzinie 9:30 EST. Bez względu na to, o której godzinie przyjmuje się początek sesji, litery A i B będą zawsze prezentowały pierwsze 60 minut handlu na danym instrumencie w ciągu dnia, zaś C i D drugą godzinę etc. Także market profile prezentuje wartości jakie przyjmował wykres w określonym czasie, jednakże wersja ostateczna tego narzędzia wygląda inaczej. Powyższy przykład służył temu byś mógł zrozumieć, co się składa na market profile. W praktyce Market Profile łączy wszystkie litery w jednym szeregu, prezentując nam całościowy obraz.

Market Profile

W ten sposób widzimy w jak rozkładał się w czasie wykres przy zastosowaniu podziału na poszczególne progi cenowe. Jesteśmy w stanie zauważyć, że w okolicach 1,0985 cena znajdowała się najczęściej. Jest tam najwięcej liter co sugeruje częsty powrót w okolice tej ceny. Poziom cenowy, na którym wystąpiło najwięcej zleceń w dniu wczorajszym nazywa się POC (Point of Control) i stanowi kolejny punkt odniesienia do tego, w jaki sposób wykres będzie się zachowywał względem dnia wczorajszego. Poziom, na którym doszło do największej ilości zleceń sugeruje wartość godziwą w danym dniu, ponieważ dany instrument cechował częsty powrót w okolice tej ceny. Z kolei poziomy zaznaczone kolorem zielonym to tzw. Value Area, czyli obszar, w którym cena znajdywała się przez 70% sesji. Maksimum tej wartości to Value Area High, zaś minimum to Value Area Low. Obszar ten znalazł swoje oznaczenia ponieważ sugeruje, że w tym miejscu kupującym udało się wypracować porozumienie ze sprzedającymi, co podkreśla istotę tego poziomu. Podstawowym wykresem market profile są oznaczenia literami, natomiast warto pamiętać o tym, że w żadnym wypadku nie jesteśmy skazani na tego typu wykres. Wykres może być pozbawiony liter zaś prezentować obszar w formie graficznej. Dla niektórych traderów opis bez liter będzie łatwiejszy w interpretacji, ponieważ łatwiej będzie im skupić się na wyznaczaniu istotnych punktów zwrotnych z wykorzystaniem market profile.


Analityk TechnicznyAnalityk Techniczny radzi:

Niezależnie od tego czy w codziennym handlu wykorzystujesz histogram ceny Market Profile czy inne wskaźniki techniczne, rachunek demo jest najlepszym sposobem sprawdzenia strategii w realnych warunkach rynkowych. Zarejestruj bezpłatne demo i przekonaj się w praktyce czy Twoja strategia działa.


Wykorzystanie Market Profile

Wiedząc w jaki sposób zostały oznaczone poszczególne grupy warto teraz określić jak praktycznie korzystać z tego narzędzia. Znajomość gdzie znajdywała się cena w określonym momencie w żaden sposób nie informuje nas w jaki sposób należy zajmować pozycję i gdzie szukać okazji do wejścia w transakcję. Wiedząc już co się składa na wykres market profile należy wspomnieć o rodzajach wykresu. Jak już pewnie zostało zauważone ceny mają zwyczaj skupiać się w określonych punktach na wykresie. Skupienie się wokół poziomu, gdzie miało miejsce najwięcej zleceń przypomina dzwon, który jest najwyraźniejszą formą wykresu market profile. Wykres może występować w trzech podstawowych formach.

Market Profile

Pierwsza forma, czyli klasyczny dzwon, sugeruje skupienie się wokół punktu centralnego, które oznacza, że okazje do zajęcia pozycji długiej znajdują się poniżej dzwonu, zaś powyżej okazje do zajęcia pozycji krótkiej.

Druga forma oznacza, że cena znajdowała się przez dany czas w określonym przedziale cenowym, by następnie po przebiciu go konsolidować się wokół innej ceny. Wybicie się z jednego obszaru konsolidacji oznacza prawdopodobne konsolidowanie się w drugim, zaś obszar między nimi to klasyczny opór/wsparcie.

Trzecia forma jest przypadkiem w którym dochodzi do silnego wybicia w którymś z kierunków i następnie ruch ten jest kontynuowany. W tym wypadku najlepiej szukać okazji zgodnych z kierunkiem wybicia, gdyż kształt Market Profile sugeruje jednostajny ruch bez żadnej konsolidacji, co oznacza dominacje jednej ze stron uczestników rynku (byków lub niedźwiedzi).

Oznaczając klasyczne dzwony na wykresie możemy zidentyfikować silne wsparcia oraz opory. Wynika to z faktu, że w momencie, w którym cena oscyluje wokół określonej wartości oznacza konsolidację, zaś wybicie z niej w dowolnym kierunku pozwoli na domniemanie kontynuacji tego ruchu. Miejsce, w którym nie występuje zmienność – market profile przyjmuje wąski kształt w danym obszarze cenowym, sugeruje istotny poziom wsparcia / oporu, ponieważ w danym obszarze nie było żadnej walki między stronami. Oznacza to, że jedna ze stron przejęła całkowitą inicjatywę zostawiając jedynie znak, że dana cena została osiągnięta w czasie trwania danej sesji.

Market Profile

Z kolei obrona zakresu ruchu market profile daje do zrozumienia, że zostało obronione określone minimum / maksimum z dnia. Market Profile to technika, która połączona z dodatkowymi narzędziami do analizy wykresu takimi jak np. Price Action tworzy doskonały system do zawierania transakcji. W przypadku, w którym Point of Control (POC) nie został osiągnięty przez całą sesję sugeruje, że mamy do czynienia na wykresie z silnym ruchem, co może być częścią większego ruchu trendowego.

Market Profile – podsumowanie

Market Profile to technika, której powinien spróbować każdy trader poważnie podchodzący do swojej profesji. Na wielu platformach znajdziemy tą technikę w formie wskaźnika, który ułatwia nam wyznaczanie profilu rynku. Dla niektórych platform, takich jak MetaTrader, trzeba ten wskaźnik znaleźć w Internecie i dodać do platformy, aby móc go użyć.

Plusy Market Profile

  • Możliwość wyznaczania poziomów wsparć i oporów na podstawie reakcji instrumentu na dany obszar cenowy
  • Określenie panującej tendencji rynkowej na podstawie tworzących się coraz wyższych, bądź coraz niższych zakresów cenowych
  • Określenie, które miejsca są najczęściej „handlowane” wśród uczestników rynku

Minusy Market Profile

  • Brak jednoznacznego sygnału wraz z kierunkiem do zajęcia pozycji, co zmusza tradera do przyjęcia własnych kryteriów interpretacji narzędzia

Nasza ocena: 8/10

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Analityk Techniczny
Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.