Kanał Donchiana

J2T Trade

Kanał Donchiana, a dokładnie kanał cenowy Donchiana (w języku angielskim Donchian Channel), nazywany również Wstęgą Donchiana (z angielskiego Donchian Band) jest jedynym z kilku wskaźników analizy technicznej będących rodzajem wstęgi. W tym miejscu na pewno pomyślałeś o Wstęgach Bollingera. I słusznie. To ta sama grupa wskaźników. Nie są to jednak wskaźniki identyczne, a więc nie dają one takich samych sygnałów. Istnieje pomiędzy nimi kilka różnic. Krótko mówiąc Wstęga Donchiana jest wskaźnikiem mniej skomplikowanym i tworzonym w prostszy sposób niż Wstęgi Bollingera.

Przeznaczeniem kanału Donchiana (nazwa pochodzi od autora Richarda Donchiana) jest pokazanie zmienności kursu analizowanego instrumentu finansowego. W czasie gdy na wykresie panuje wysoka zmienność kanał Donchiana jest zdecydowanie szerszy. Kiedy z kolei kurs ceny instrumentu nie zmienia się znacząco kanał Donchiana jest wąski.

Ogromną zaletą Kanału Donchiana jest szerokie pole jego zastosowania. Można go używać na każdym instrumencie – walutach Forex, akcjach, towarach, rynku długu, kontraktach terminowych (futures, forward), opcjach, w handlu opcjami binarnymi, CFD itd. Ponadto nadaje się on do użycia na wszystkich interwałach. Dobrze spisze się zarówno w strategiach skalpingowych na wykresach kilku czy kilkunastominutowych, ale także w handlu długoterminowym w oparciu choćby o wykres jednodniowy.

Budowa i działanie Kanału Donchiana

Kanał Donchiana składa się z dwóch głównych wstęg. Wstęga dolna wyznacza najniższą cenę minimalną z danego okresu czasu. Wstęga górna z kolei powstaje w wyniku oznaczenia najwyższej ceny maksymalnej z tego samego okresu. Obszar między wyznaczonymi w ten sposób wstęgami nazywamy właśnie kanałem Donchiana. Pamiętajmy jednak, żeby nie brać pod uwagę ostatniego dnia notowań. Gdy w zbiorze danych służących do rysowania wstęg używane są bieżące odczyty, wykres cenowy nigdy nie przetnie żadnej ze wstęg Donchiana, a o to chodzi właśnie w tym wskaźniku. Po prostu nie zwracaj uwagi na zmianę z bieżącego dnia notowań.

FP Markets

Podsumowując więc, kanał Donchiana budowany jest na podstawie cen maksymalnych i cen minimalnych z określonego przez inwestora okresu czasu – zazwyczaj jest to 20 okresów i tworzy dwie wstęgi biegnące pod i nad wykresem. Oprócz tego istnieje jeszcze trzecia wstęga – wstęga środkowa, podobnie z resztą jak we wstęgach Bollingera. Jest to średnia arytmetycznej wartości wstęgi górnej oraz wstęgi dolnej.

Kanał Donchiana


Analityk TechnicznyAnalityk Techniczny radzi:

Działanie Kanału Donchiana możesz sprawdzić bezpłatnie na rachunku demo. Pozwoli Ci to bez ryzyka przetestować wskaźnik na prawdziwych cenach rynkowych, ale z wykorzystaniem wirtualnych środków. Zarejestruj się i przekonaj, jak działa Kanał Donchiana.


Wykorzystanie Kanału Donchiana

Jak już zostało wspomniane wyżej, w Kanale Donchiana chodzi o to, aby wykres cenowy przełamał bieg dolnej bądź górnej wstęgi. W taki sposób generowane są sygnały kupna i sprzedaży tego narzędzia analizy technicznej. W momencie, gdy kurs analizowanego instrumentu finansowego znajdzie się powyżej ostatniego poziomu górnej wstęgi Donchiana, a więc ponad maksymalną ceną notowań z analizowanego okresu, generowany jest sygnał kupna. Jest on generowany na podstawie założenia, że przełamanie górnej wstęgi jest przełamaniem poziomu oporu, a więc handel na podstawie Kanału Donchiana taktycznie przypomina grę za pomocą strategii Support & Resistance Trading – przełamanie oporu daje znak do kontynuacji trendu wzrostowego.

Z kolei w momencie, gdy kurs analizowanego instrumentu finansowego znajdzie się poniżej ostatniego odczytu dolnej wstęgi Donchiana, a więc poniżej minimalnej ceny notowań z analizowanego okresu, wygenerowany zostaje sygnał sprzedaży. Jest on generowany na podstawie założenia, że przełamanie dolnej wstęgi jest przełamaniem poziomu wsparcia, a więc otwieranie pozycji krótkiej na podstawie Kanału Donchiana również przypomina grę za pomocą strategii Support & Resistance Trading – przełamanie wsparcia daje znak do kontynuacji trendu spadkowego.

Inną strategią opartą o Kanał Donchiana jest użycie dodatkowej wstęgi, czyli wstęgi środkowej. Wówczas używamy jedynie jej. Przecięcie wstęgi środkowej od dołu w górę jest sygnałem do zajmowania pozycji długich, a przecięcie środkowej wstęgi z góry na dół jest sygnałem do zajmowania pozycji krótkich.

Kanał Donchiana to wskaźnik komfortowy w użytkowaniu. Lepiej jednak korzystać z niego wraz z innymi wskaźnikami analizy technicznej, jak choćby ze wskaźnikiem Relative Strength Index (RSI) opisywany tutaj, czy wskaźnikiem Moving Average Convergence Divergence, czyli MACD. Z racji podobieństwa Kanału Donchiana do Wstęg Bollingera trudno o brak porównania pomiędzy nimi. Faktem jest, że są one stosunkowo podobne, jednak naszym subiektywnym zdaniem, Kanał Donchiana jest po prostu zdecydowanie gorszy.

Warto przetestować jednak oba te wskaźniki analizy technicznej pod kątem własnej strategii inwestycyjnej i własnoręcznie sprawdzić, który ze wskaźników AT w połączeniu z resztą naszej strategii da lepsze rezultaty. Pamiętajmy jednak, aby testy na danych bieżących przeprowadzać jedynie na rachunku demonstracyjnym. Pisaliśmy o tym 2 tygodnie temu w dedykowanym artykule. Oprócz tego warto taką strategię sprawdzić także na danych historycznych, za pomocą tak zwanych back testów.

Plusy

  • Możliwość użycia na wszystkich interwałach
  • Dokładność wskazań
  • Łatwe odczytywanie sygnałów
  • Nieskomplikowana konstrukcja

Minusy

  • Gorszy zamiennik Wstęg Bollingera
  • Konieczność filtrowania sygnałów
  • Duża ilość błędnych sygnałów

Nasza ocena: 3/10

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Analityk Techniczny
Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.