MACD jako jeden z najpopularniejszych wskaźników

J2T Trade

Wskaźniki analizy technicznej cieszą się ogromną popularnością wśród traderów. Pomagają rozwiać mgłę niepewności, która się rodzi, gdy spekulant zapoznaje się z analizą fundamentalną, makroekonomiczną oraz zaczyna wnikać w arkana analizy technicznej. Im bardziej młody adept tradingu wtajemnicza się w tajniki nowego kunsztu, tym bardziej zaczyna się gubić w nadmiarze informacji. Korelacje, dane makroekonomiczne, prognozy analityków, formacje cenowe – potrafią przysporzyć o ból głowy. Wówczas pojawia się iskra nadziei w postaci oscylatora, który informuje, kiedy należy zająć pozycję, a kiedy się wstrzymać. Jednocześnie oscylator zawiera informacje czy należy spodziewać się wzrostu, czy też spadku ceny określonego instrumentu. Jedna z podstaw analizy technicznej zakłada, że wszystko zawarte jest już w cenach. To właśnie sprawia, że oscylatory i wskaźniki cieszą się tak dużym zainteresowaniem wśród inwestorów.

Jednym z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej jest MACD (Moving Average Convergence/Divergence). W polskim tłumaczeniu oznacza zbieżność/rozbieżność średniej kroczącej. Oscylator MACD występuje praktycznie na każdej platformie transakcyjnej, a stworzył go Gerald Appel. Popularność tego wskaźnika możemy przypisać prostocie wykorzystanie oraz łatwości w interpretacji sygnałów. To właśnie na niego natrafiają traderzy, którzy chcą wiedzieć jak grać na forex.

Budowa i działanie wskaźnika MACD

MACD generuje swoje sygnały na podstawie dwóch średnich wykładniczych (średnie EMA). Standardowe ustawienia tego wskaźnika sugerują MACD jako wynik odejmowania od 26-cio okresowej EMA, średniej 12-sto okresowej EMA. Nakładając wskaźnik na okno wykresu otrzymamy histogram poruszający się wokół poziomu zero, z przecinającymi się nawzajem liniami MACD oraz Signal. Linia Signal to 9-cio okresowa średnia krocząca wskaźnika MACD. Tak jak większość wskaźników, MACD powstała z myślą wykorzystania na wykresie dziennym, stąd też generuje najlepsze sygnały w średnim oraz długim terminie. Można oczywiście go wykorzystać na niższym interwale, jednakże warto pamiętać, że z racji konstrukcji może generować opóźnione sygnały. To jest właśnie podstawowy minus wykorzystania go na niskich interwałach.

MACD

FP Markets

Strategia MACD polegająca na jego wykorzystaniu jest dosyć prosta. Sygnał kupna powstaje przez przecięcie linii MACD wraz z linią sygnalną (Signal). Przebicie od dołu linii Signal przez linię MACD generuje sygnał kupna, zaś przebicie od góry generuje sygnał sprzedaży. Jeżeli dojdzie do wygenerowania sygnału kupna znacząco poniżej linii zero, wówczas sygnał ten jest interpretowany jako bardziej wiarygodny. Analogiczna sytuacja jest w przypadku sygnału sprzedaży. Im wyżej od linii zero zostanie wygenerowany sygnał, tym większe prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu spadkowego.

MACD

Dodatkowe potwierdzenie do zajęcia pozycji powstaje poprzez pojawienie się rozbieżności pomiędzy wykresem cenowym, a oknem wskaźnika. Do określenia tego zjawiska używa się pojęcia – dywergencja. Dywergencja może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. Dywergencja pozytywna sugerująca zajęcie pozycji długiej powstaje w momencie, gdy wykres notuje niższe dołki, zaś w oknie oscylatora obserwujemy wyższy dołek względem poprzedniego. Jest to często sygnał tworzącego się dołka cenowego.

MACD

Dywergencja negatywna, która oznacza zajęcie pozycji krótkiej ma miejsce wtedy, gdy na wykresie cenowym obserwujemy wyższy szczyt względem poprzedniego, zaś w oknie oscylatora obserwujemy niższy szczyt względem poprzedniego. Sygnał ten często świadczy o wytworzeniu się lokalnego szczytu cenowego.


Analityk TechnicznyAnalityk Techniczny radzi:

Znasz już podstawy działania MACD. Kolejny krok to sprawdzenie, jak MACD działa w praktyce. Polecam otwarcie rachunku demonstracyjnego – środki są wirtualne, więc niczym nie ryzykujesz. MACD znajdziesz na tej platformie.


Histogram MACD

Pionowe słupki tworzące histogram MACD odzwierciedlają różnicę między liniami MACD. Oznacza to, że histogram tworzy się przez odjęcie od wartości MACD linii Signal. To właśnie na histogramie określamy linię zero. W przypadku, w którym szybsza linia (krótkookresowa), znajduje się powyżej wolniejszej (średniookresowa), słupki znajdują się powyżej poziomu zero. Jeżeli słupki znajdą się poniżej poziomu zerowego, oznacza to wówczas, że krótkookresowa linia Signal, znajduje się poniżej linii MACD. Histogram można wykorzystać w celu określenia lokalnego szczytu/dołku oraz przyspieszenia trendu. Im bardziej oddalają się od siebie wartości MACD, tym bardziej jest to zauważalne na wykresie histogramu.

MACD

Histogram pozwala traderom obserwować również impet ceny. Jeżeli po wygenerowaniu sygnału kupna, histogram zwraca się ku dołowi, oznacza to wytracanie impetu ruchu wzrostowego. Identyczna sytuacja jest w przypadku rosnącego histogramu w trendzie spadkowym. Obserwowanie histogramu pozwala nam określić optymalny poziom zamknięcia pozycji.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Analityk Techniczny
Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.