Wskaźnik Analizy Technicznej Koperty – Envelopes

J2T Trade

Poszukując coraz nowszych i lepszych, przynajmniej w założeniu, wskaźników analizy technicznej w końcu dotrzesz do narzędzia Envelopes. Jest to jeden ze wskaźników należących do grupy tak zwanych wstęg – na pewno właśnie do głowy przyszły Ci wstęgi Bollingera. I słusznie. To ta sama grupa wskaźników, choć oczywiście różnią się one od siebie. Koperty, bo tak określany jest wskaźnik Envelopes (możesz także spotykać się z określeniem Price Envelopes, czyli koperty cenowe) są raczej niszowym, jeśli można tak określić narzędzie domyślnie dostępne na platformie transakcyjnej MetaTrader 4, narzędziem analizy technicznej.

Wskaźniki z rodzaju wstęg są bardzo popularne wśród inwestorów handlujących na wszystkich rynkach, nie tylko na rynku Forex. Są narzędziami bardzo wdzięcznymi. Niektóre są bardziej (wstęgi Bollingera), a inne mniej udane (kanał Donchiana), jednak zdecydowanie zasługują na uwagę.

Budowa i działanie wskaźnika Envelopes

Koperty cenowe zbudowane są z dwóch średnich ruchomych, z których jedna przebiega w okolicy maksimów cenowych danego instrumentu finansowego w określonym momencie, a druga w okolicy jego minimów. Średnie kroczące definiują najwyższy i najniższy zakres wahań notowań instrumentu.

Zwykle wskaźnik Envelopes oparty jest o proste średnie kroczące wyliczane z 20 okresów. Niektóre strategie wykorzystują jednak średnie kroczące wykładnicze, czasem również wyliczane dla innego okresu czasu. Oprócz wybrania rodzaju średniej oraz długości okresu ustawić trzeba również współczynnik p. Jest to zakres procentowego odchylenia od średniej ceny. Jako p przyjmuje się zwykle wartość 2,5, 5 lub 10%. Do górnej średniej ruchomej procentowy współczynnik p jest dodawany, a od dolnej wstęgi współczynnik ten jest odejmowany. Przy takich ustawieniach wskaźnika od 85% do 90% ruchów cenowych znajduje się wewnątrz wstęgi.

FP Markets

Górna koperta = SMA + p * SMA
Dolna koperta = SMA – p * SMA


Analityk TechnicznyAnalityk Techniczny radzi:

Działanie wskaźnika Envelopes możesz sprawdzić bezpłatnie na rachunku demo. Pozwoli Ci to bez ryzyka przetestować wskaźńik na prawdziwych cenach rynkowych, ale z wykorzystaniem wirtualnych środków. Zarejestruj się i przekonaj, jak działa wskaźnik Envelopes.


Wykorzystanie wskaźnika Envelopes

Jedno z zadań narzędzia Envelopes to sygnalizowanie pojawienia się trendu – jest ono wykorzystywane przez inwestorów między innymi jako wskaźnik opóźniony. Oprócz tego, w przypadku trendu bocznego koperty cenowe mogą wskazywać inwestorom poziomy wykupienia i wyprzedania rynku.

Koperty Envelopes

Sygnały transakcyjne generowane przez koperty są całkiem proste – z zasady nadmiernie wywindowane bądź zdołowane ceny mają tendencję do powrotu do bardziej fundamentalnych poziomów. Z tego też powodu w podstawowych strategiach wykorzystujących wskaźnik Envelopes przyjmuje się, że sygnał kupna zostaje wygenerowany w momencie przełamania dolnej koperty, a sygnał sprzedaży pojawia się gdy cena instrumentu wzniesie się powyżej górnej koperty – zakłada się, że cena wróci do środka koperty.

Wraz z kopertami cenowymi dobrze jest wykorzystywać inne wskaźniki analizy technicznej, które wskazywałyby na ewentualną silną przewagę jednej ze stron. Dlaczego? Choć w większości przypadków cena utrzymuje się pomiędzy kopertami, to niekiedy przełamanie którejś z nich będzie początkiem nowego trendu bądź sygnałem pogłębienia trendu już panującego, a w takim przypadku zajęcie pozycji zgodnie z wymienioną wyżej strategią zakończy się stratami. Inne wskaźniki AT mają więc w tym przypadku za zadanie określić prawdopodobieństwo mocniejszego wybicia – jeśli jest duże, lepiej nie zajmować pozycji zgodnej z wcześniejszymi ustaleniami.

Plusy Kopert

  • Możliwość użycia na wszystkich interwałach
  • Możliwość użycia na wszystkich rynkach
  • Łatwe odczytywanie sygnałów
  • Nieskomplikowana konstrukcja

Minusy Kopert

  • Konieczność filtrowania sygnałów

Nasza ocena: 6/10

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Analityk Techniczny
Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.