Trading z wykorzystaniem wskaźnika IMI – Intraday Momentum Index

Wykres instrumentu finansowego
J2T Trade

Każdy miłośnik analizy technicznej z pewnością podczas swojej przygody z tradingiem korzystał z wielu wskaźników. Niektóre doskonale się sprawdziły, dzięki czemu trafiły do stałego zestawu narzędzi i nie wyobraża sobie codziennego tradingu bez korzystania z nich. Inne nie okazały się już tak przekonujące i z tego powodu porzucił eksperymenty nad nimi.

Jak doskonale wiadomo, niektóre oscylatory i indykatory już od wielu lat są niezwykle popularne i powszechnie wykorzystywane. Inne z kolei cieszą się stosunkowo wąskim gronem sympatyków, co wcale nie oznacza, że nie okazują się skuteczne – po prostu żaden trader ich do tej pory nie był w stanie w pełni wypromować. Co więcej, działanie niektórych z nich wcale nie wydaje się zbyt skomplikowane. Z takim scenariuszem właśnie mamy do czynienia w przypadku strategii Trading z wykorzystaniem wskaźnika IMI, która zostanie zaprezentowana poniżej:

Narzędzia stosowane w strategii Trading z wykorzystaniem wskaźnika IMI

Podstawowe informacje

IMI, czyli Intraday Momentum Index to wskaźnik stworzony przez Tushar Chande – specjalistkę od analizy technicznej, która napisała kilka książek z tej dziedziny i jest autorką wielu interesujących wskaźników. Omawiany tutaj IMI jest swoistą kombinacją wskaźnika RSI oraz analizy wykresu świecowego. Oblicza się go na tej samej zasadzie co wcześniej wspomniany Relative Strength Index, jednakże używa się relacji pomiędzy ceną otwarcia i ceną zamknięcia z tego samego dnia dla określenia czy dany dzień miał trend zwyżkujący (cena zamknięcia wyższa od ceny otwarcia), czy trend zniżkujący (cena otwarcia wyższa od cen zamknięcia). Na wykresie świecowym taka sytuacja jest zobrazowana przez dzienną świecę wzrostową lub spadkową.

Poziomy wykupienia i wyprzedania

Interpretacji wskaźnika IMI dokonuje się najczęściej przez wyznaczenie i obserwacje punktów przekraczania przez wskaźnik poziomów wykupienia i wyprzedania. Poziom wykupienia wynosi najczęściej 70 a poziom wyprzedania 30.

FP Markets

Preferowane interwały czasowe i instrumenty inwestycyjne

Wskaźnik IMI najlepiej sprawdza się w swing tradingu, dlatego preferowane interwały czasowe to H1 i H4. Co więcej, służy on do handlu na praktycznie wszystkich rynkach, gdzie tylko występuje odpowiednia zmienność.

Wejście w pozycję

Long

Mamy tutaj do czynienia z typową metodą handlu na odwrócenie trendu. Z tego powodu sygnał wejścia w pozycję jest generowany w sposób dość oczywisty – podobny do tego który znamy z klasycznego wykorzystania wskaźnika RSI. Otóż, gdy wykres wskaźnika IMI przecina od dołu poziom wyprzedania, należy otworzyć pozycję długą. Oto przykład:

Strategia Trading z wykorzystaniem wskaźnika IMI 1

Mamy tutaj wejście zgodne z opisanym warunkiem, cena otwarcia: 1774.70 USD (należy doliczyć koszty spreadu).

Short

Analogicznie, gdy wykres wskaźnika IMI przecina od góry poziom wykupienia, należy otworzyć pozycję krótką. Oto przykład:

Mamy tutaj wejście zgodne z opisanym warunkiem, cena otwarcia: 1768.70 USD.

Wyjście z pozycji

Strategia Trading z wykorzystaniem wskaźnika IMI nie wykorzystuje sztywnego poziomu Take Profit. Natomiast Stop Loss powinien znajdować się:

  • Na minimum obecnego ruchu w pozycji długiej
  • Na maksimum obecnego ruchu w pozycji krótkiej.

Jeśli natomiast dane ekstremum znajduje się w zbyt dużej odległości od poziomu wejścia i z tego powodu otwarcie pozycji nie może być zgodne z naszymi zasadami zarządzania kapitałem, zlecenie zabezpieczające Stop Loss może znajdować się również:

  • Na minimum poprzedzającej świecy w pozycji long
  • Na maksimum poprzedzającej świecy w pozycji short.

Kiedy zatem należy zamknąć pozycję? Otóż, zysk realizujemy, gdy pojawi się sygnał odwrotny do wejścia, czyli:

  • Wykres wskaźnika IMI przecina od dołu poziom wykupienia w przypadku pozycji długiej
  • Wykres wskaźnika IMI przecina od góry poziom wyprzedania w przypadku pozycji krótkiej.

Przykład Long

Przykład zamknięcia pozycji długiej:

Strategia Trading z wykorzystaniem wskaźnika IMI 3

Stop Loss znajdował się na poziomie 1760.30 USD, a pozycję należało zamknąć po cenie 1793.15 USD.

Przykład Short

Przykład zamknięcia pozycji krótkiej:

Stop Loss znajdował się na poziomie 1787.10 USD, a pozycję należało zamknąć po cenie 1746.10 USD (należy doliczyć koszty spreadu).

Zarządzanie kapitałem w strategii Trading z wykorzystaniem wskaźnika IMI

Money management jest kluczowym zagadnieniem w funkcjonowaniu każdej strategii. Jeśli trader nieumiejętnie zarządza własnym kapitałem, jest na najlepszej drodze do poniesienia ogromnych, wprost nieodwracalnych strat na własnym rachunku inwestycyjnym. Strategia Trading z wykorzystaniem wskaźnika IMI zalicza się do swing tradingu, co oznacza że stosując ją nie powinno dochodzić do zawierania zbyt wielu zleceń, a już na pewno nie kilku każdego dnia.

Najlepszym sposobem na osiągnięcie celu jest więc podjęcie decyzji jaką wielkość własnego kapitału trader jest w stanie zaryzykować. Zgodnie z literaturą poruszającą kwestie kontroli ryzyka wartość, którą jesteśmy skłonni stracić nie powinna przekraczać 2% naszego depozytu na pojedynczej transakcji. W takiej sytuacji jedynie wystąpienie passy 194 nieudanych transakcji sprawiłoby spadek wartości rachunku poniżej 2% kapitału startowego. Przy takich założeniach prawdopodobieństwo bankructwa jest bliskie zera.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.