Toronto Stock Exchange

J2T Trade

Toronto Stock Exchange, podmiot należący do grupy TMX Group jest jedną z największych giełd papierów wartościowych na świecie – pod względem kapitalizacji zajmuje globalnie ósme miejsce.

Główna siedziba giełdy znajduje się w Toronto, jednak spółka posiada również biura w Montrealu, Winnipeg, Calgary oraz Vancouver. Data założenia giełdy przypada na 25 października 1861 roku.

Historia Toronto Stock Exchange

Początki tej giełdy sięgają 26 lipca 1852 roku, kiedy grupa biznesmenów z Toronto utworzyła Stowarzyszenie Brokerów (z angielskiego Association of Brokers). Niestety nie przetrwały żadne dokumenty ani ślady transakcji związane z tym stowarzyszeniem.

Bardzo interesującym faktem jest wydarzenie, które miało miejsce 25 października 1861 roku. Tego dnia 24 osoby spotkały się w Masonic Hall (Loży Masońskiej w Toronto) aby oficjalnie powołać Toronto Stock Exchange. Formalnie jednak giełda została inkorporowana dopiero w 1878 roku na podstawie decyzji parlamentu Ontario.

FP Markets

Toronto Stock Exchange działała nieprzerwanie i rozwijała się aż do 1914 roku, kiedy została zatrzymana na trzy miesiące w związku z groźbą wybuchu paniki wynikającej z I wojny światowej. Kolejnym ważnym wydarzeniem związanym z Giełdą Papierów Wartościowych w Toronto była jej fuzja z głównym konkurentem – Standard Stock and Mining Exchange, która miała miejsce w 1934 roku.

W związku z transakcją, 3 lata później TSX otworzył parkiet giełdowy w nowej siedzibie przy Bay Street w Toronto. W 1977 roku wprowadzono automatyczny system obrotu TSX CATS (Toronto Stock Exchange Computer Assisted Trading System), który zaczął obsługiwać mniej płynne aktywa. W roku 1983 roku siedziba TSX przeniesiona została do Exchange Tower.

Bardzo istotna zmiana nastąpiła 23 kwietnia 1997 roku, kiedy to zamknięto fizyczny trading floor, a Toronto Stock Exchange stała się drugą największą giełdą Ameryki Północnej, na której handel obsługiwany był wyłącznie drogą elektroniczną. W roku 2000 Giełda Papierów Wartościowych w Toronto przestała być organizacją non-profit i upubliczniła swoje akcje na własnym parkiecie, a w 2001 roku TSE przejęła prawo własności Canadian Venture Exchange (CDNX) i zmieniła swój akronim z TSE na TSX.

W 2006 roku utworzone zostało bezpośrednie połączenie pomiędzy giełdą w Toronto a New York Stock Exchange. W maju 2008 roku zakończony został proces przejęcia przez TSX podmiotu Montreal Exchange. Transakcja opiewała na sumę 1,31 miliarda dolarów. Giełdy z Toronto oraz Montrealu stały się jednym przedsiębiorstwem, a spółka TSX Group została przemianowana na TMX Group Inc.

Sytuacja kapitałowa TMX Group miała zmienić się istotnie w 2011 roku. 9 lutego 2011 ogłoszona została fuzja z londyńską grupą giełdową – London Stock Exchange Group (LSE). Wartość spółek notowanych na obu giełdach osiągnęłaby w sumie 5,9 biliona dolarów. Gdyby transakcja doszła do skutku podmiot stałby się drugą największą pod względem kapitalizacji notowanych na nim spółek na świecie, o kapitalizacji o prawie połowę większej od NASDAQ. Ówczesny prezes London Stock Exchange Group miał zostać dyrektorem wykonawczym (CEO) nowopowstałej spółki, a prezes TMX Group miał zostać prezydentem spółki.

Fuzja spółek nie została jednak sfinalizowana. Przeszkodą nie do przejścia była konieczność uzyskania 2/3 głosów akcjonariuszy TMX Group. Głosowanie nie powiodło się z racji obaw gubernatora Banku Kanady dotyczących oddania władzy nad kanadyjskim clearingiem zagranicznemu podmiotowi oraz w wyniku sprzeciwu ministra finansów Ontario. Co ciekawe, akcjonariusze London Stock Exchange Group fuzję zatwierdzili, a więc cała transakcja została zablokowana wyłącznie przez stronę kanadyjską.


EkonomistaEkonomista radzi:

O możliwościach, jakie dla inwestora stwarza globalny handel na giełdach w Nowym Jorku, Toronto czy Londynie dowiesz się na bezpłatnych szkoleniach inwestycyjnych. W trakcie spotkań online z ekspertami rynkowymi dowiesz się, jak te możliwości wykorzystać. Sprawdź najbliższy termin webinaru.


Indeksy i spółki notowane na TSX

Dwa najważniejsze indeksy Toronto Stock Exchange to obliczane przez agencję ratingową Standard & Poor’s S&P/TSX Composite oraz S&P/TSX 60. Pierwszy z indeksów – TSX Composite, skupia największe pod względem kapitalizacji spółki notowane na Toronto Stock Exchange. Reprezentuje on około 95% kapitalizacji wszystkich kanadyjskich spółek notowanych na TSX.

Aby spółka znalazła się w indeksie TSX Composite musi między innymi: stanowić co najmniej 0,05% wartości indeksu, a średnia cena akcji spółki z ostatnich trzech miesięcy oraz z trzech ostatnich dni sesyjnych miesiąca będącego ostatnim miesiącem przed rewizją indeksu musi wynosić co najmniej 1 CAD, spółki znajdujące się w indeksie muszą być także inkorporowane pod prawem kanadyjskim, a wartość obrotu ich akcjami nie może być mniejsza niż 0,025% całkowitego obrotu akcjami na parkiecie w Toronto.

Aby żadna spółka nie miała zbyt dużego wpływu na indeks wprowadzone zostały przepisy, które ograniczają wpływ pojedynczych spółek na indeks do maksymalnie 15% wartości. Najbardziej znane spółki znajdujące się w indeksie TSX Composite to Air Canada, Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia, BlackBerry Limited, Bombardier Inc., National Bank of Canada, Royal Bank of Canada, Thomson Reuters Corp., TSX Group Inc. oraz Valeant Pharmaceuticals International Inc. Indeks TSX 60 skupia z kolei 60 największych spółek Toronto Stock Exchange – jest kanadyjskim odpowiednikiem WIG 20.

Toronto Stock Exchange – Ciekawostki

Wśród 24 założycieli giełdy z Toronto, którzy w 1861 roku zebrali się w loży masońskiej znajdował się także inżynier Sir Kazimierz Gzowski – zasłużony dla Kanady Polak urodzony w Petersburgu, szlachcic, budowniczy kolei, dróg, mostów (w tym przeszło kilometrowego mostu na rzece Niagara łączącego Kanadę ze Stanami Zjednoczonymi) i portów na terenie Kanady, jeden z współtwórców centralnego systemu transportowego w tym kraju, polityk, prawnik, filantrop, działacz społeczny oraz administrator prowincji Ontario.

Sesja w Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto rozpoczyna się o 9:30 ET i trwa do 16:00 ET. After market rozpoczyna się 15 minut później, o 16:15 ET i trwa trzy kwadranse do 17:00 ET.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Ekonomista
Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.