Strategie opcyjne – wprowadzenie i przykłady

3883
strategie opcyjne
J2T Trade

Opcje to dość nietypowy instrument finansowy. Standardowe opcje notowane są oczywiście na giełdach papierów wartościowych i to właśnie strategie opcyjne przeznaczone na rynek giełdowy są tematem tego artykułu.

Choć opcje nie są w Polsce tak popularne jak kontrakty futures to można powiedzieć, że obok kontraktów terminowych jest to absolutna klasyka instrumentów pochodnych.

Warto jednak wiedzieć, że ich konstrukcja jest bardziej złożona, a strategie opcyjne GPW często składają się z więcej niż jednej opcji. Na szczęście, wbrew pozorom, opcyjne strategie nie są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla zawodowych traderów. Mogą służyć także i Tobie. Istnieje wiele trudniejszych instrumentów i wiele trudniejszych rynków niż opcje giełdowe.

Handel opcjami bez wątpienia pozwala na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału. Wysokie stopy zwrotu z handlu opcjami związane są z tym, że kurs opcji zmienia się dużo szybciej niż kurs instrumentu bazowego tej opcji – podobnie jak w przypadku lewarowanych kontraktów terminowych czy rynku walutowego.

FP Markets

Im większa zmienność tym większa możliwa stopa zwrotu. Z punktu widzenia ilości kapitału, który trzeba zaangażować, inwestowanie w opcje na akcje jest znacznie bardziej opłacalne od inwestowania w akcje.

Nie można zapominać o podstawowej zalecie opcji giełdowych, która odróżnia je od innych instrumentów pochodnych. W przeciwieństwie do kontraktów futures czy kontraktów CFD nabyte opcje z góry wyznaczają maksymalną stratę jaką inwestor może ponieść na danej transakcji (jest tak jednak tylko w przypadku nabycia opcji, w przypadku jej wystawienia, czyli sprzedaży opcji, niestety starta nie jest ograniczona). Kupno opcji charakteryzuje się więc wysokim współczynnikiem zysku do ryzyka.

Zanim poznasz bardziej złożone strategie, sprawdź proste strategie opcyjne – kupno i sprzedaż opcji.

Zakup Opcji Kupna / Zakup Opcji Sprzedaży

Nabywając opcję kupna w przypadku opcji z dostawą, zyskuje się prawo do nabycia określonych aktywów (na przykład akcji) w dokładnie określonym momencie w przyszłości (nabycie aktywów następuje w dniu wykonania opcji), po cenie ustalonej w momencie nabycia opcji kupna (jest to prawo, a nie obowiązek – z opcji można skorzystać lub nie, w praktyce posiadacz opcji kupna wykonuje opcję jeśli od czasu zakupu opcji wartość aktywów wzrosła ponad ustaloną cenę zakupu).

W przypadku nabycia opcji kupna rozliczanych wyłącznie pieniężnie nabywca ma prawo do otrzymania różnicy wartości występującej pomiędzy ceną instrumentu bazowego w dniu wykonania opcji, a ceną wykonania opcji (czyli ceną na jaką strony transakcji umówiły się w momencie kupna/sprzedaży opcji), oczywiście jeżeli cena instrumentu bazowego jest wyższa niż cena wykonania opcji.

Podsumowując, nabycia opcji kupna dokonuje się w momencie, gdy liczy się na wzrost wartości instrumentu bazowego. Nabywca opcji w momencie jej zakupu wpłaca na rzecz wystawcy (czyli sprzedawcy) opcji tzw. premię opcyjną. Premia opcyjna jest iloczynem ceny nabycia opcji oraz ustalonego mnożnika. Wniesiona przez nabywcę opcji kupna premia opcyjna stanowi jego maksymalną stratę (nie licząc prowizji maklerskiej z tytułu otwarcia i zamknięcia opcji) – jeżeli w dniu wykonania opcji cena instrumentu bazowego będzie niższa niż cena wykonania, nabywca nie skorzysta z prawa wykonania opcji nie zarabiając na transakcji i tracąc wniesioną premię opcyjną.

W przypadku nabycia opcji sprzedaży cały model jest dokładnie taki sam, z tą różnicą, że nabywca opcji zarabia na spadku wartości instrumentu bazowego, a nie na wzroście jego wartości. Z tego też powodu nabywca opcji sprzedaży wykona opcję wtedy, gdy wartość instrumentu bazowego będzie niższa niż cena wykonania opcji.

Wystawienie Opcji Kupna / Wystawienie Opcji Sprzedaży

Wystawiając, czyli sprzedając opcję kupna w przypadku opcji z dostawą, bierze się na siebie obowiązek sprzedaży określonych aktywów (na przykład akcji), w dokładnie określonym momencie w przyszłości (sprzedaż aktywów następuje w dniu wykonania opcji), po cenie ustalonej w momencie wystawienia opcji kupna (w odróżnieniu od nabywcy opcji dla wystawcy jest to obowiązek, a nie prawo, jeżeli oczywiście nabywca opcji skorzysta z prawa zakupu. W praktyce jest tak, że wystawca opcji jest zmuszony sprzedać ustalone aktywa w momencie, gdy jest to dla niego nieopłacalne, ponieważ wtedy jest to opłacalne dla nabywcy, który korzysta z prawa kupna aktywów).

W przypadku wystawienia opcji kupna rozliczanej wyłącznie pieniężnie wystawca ma obowiązek wypłacenia różnicy wartości występującej pomiędzy ceną instrumentu bazowego w dniu wykonania opcji, a ceną wykonania opcji (czyli ceną na jaką strony transakcji umówiły się w momencie kupna/sprzedaży opcji), jeżeli cena instrumentu bazowego jest wyższa niż cena wykonania opcji. Zysk wystawcy opcji stanowi premia opcyjna, która na rzecz wystawcy wypłacana jest przez nabywcę opcji, pomniejszona o prowizję za otwarcie i zamknięcie opcji.

Podsumowując, wystawca opcji kupna zarabia wtedy, gdy cena instrumentu bazowego spadnie poniżej ceny wykonania – zysk jest jednak ograniczony do wielkości premii opcyjnej.

W przypadku wystawienia opcji sprzedaży cały model jest dokładnie taki sam, z tą różnicą, że wystawca opcji zarabia w przypadku wzrostu wartości instrumentu bazowego, a nie wtedy, kiedy jego wartość spadnie (zysk stanowi premia opcyjna, a opcja nie zostaje wykonana z powodu nieopłacalności wykonania z punktu widzenia nabywcy). Jeśli chodzi o bardziej złożone strategie opcyjne przykłady znajdziesz poniżej.

Strategia Opcyjna Covered Call i Covered Put

Strategia opcyjna covered call polega na jednoczesnym wystawieniu opcji kupna na akcje wybranej spółki oraz zakupie tych akcji na rynku akcyjnym.

Inwestor stosujący takie strategie opcyjne zarabiać będzie dzięki zyskom uzyskanym w przypadku wzrostu cen akcji oraz dzięki premii opcyjnej uzyskanej za wystawioną opcję. Z jednej strony wystawienie opcji kupna i zakup instrumentu bazowego generuje dla wystawcy dochód w postaci premii opcyjnej ograniczający stratę w przypadku spadku ceny instrumentu bazowego, a z drugiej strony ogranicza zysk w przypadku wzrostu ceny instrumentu.

Strategia opcyjna covered put jest odwrotnością strategii covered call. W jej przypadku wystawia się opcję sprzedaży na wybrane akcje i jednocześnie dokonuje się krótkiej sprzedaży tych akcji. W przypadku wzrostu cen akcji inwestor traci na akcjach i zarabia na opcji dzięki premii opcyjnej, a w przypadku spadku cen akcji inwestor zarabia na akcjach i traci na opcji.

Long Straddle / Short Straddle – Strategie Opcyjne Stelaż

Strategia long straddle polega na nabyciu dwóch opcji – jednej opcji kupna oraz jednej opcji sprzedaży (lub większej ilości opcji, ale takiej samej liczby opcji kupna i opcji sprzedaży) o tych samych cenach wykonania.

Ze strategii opcyjnych long straddle korzysta się w momencie gdy oczekuje się dużej zmienności, gdy jednak trudno jest przewidzieć czy ceny zaczną rosnąć czy spadać. W przypadku wzrostu cen zyski są nieograniczone. Strata ograniczona jest z kolei premiami zapłaconymi za obie nabyte opcje.

Strategia opcyjna short straddle polega na wystawieniu dwóch opcji – opcji kupna i opcji sprzedaży o tych samych cenach wykonania. W tym przypadku maksymalny zysk jest ograniczony do wysokości sumy premii uzyskanych za obie wystawione opcje, ale teoretyczna strata jest nieograniczona.

Long Strangle / Short Strangle Option Strategy

Strategia long strangle jest modyfikacją strategii long stranddle. Różnica polega na tym, że ceny wykonania opcji kupna i sprzedaży są różne. Modyfikację tę stosuje się w przypadku, gdy oczekiwana zmienność cen jest jeszcze większa niż w przypadku long straddle. Taka sama modyfikacja występuje w przypadku strategii short strangle.

Opcyjne Strategie Long Strip i Short Strip

Strategia opcyjna long strip polega na nabyciu jednej opcji kupna oraz dwóch opcji sprzedaży. W gestii inwestora pozostaje kwestia ceny wykonania – ceny mogą być takie same lub różne.

Praktycznie jest to inna modyfikacja strategii long straddle, która polega na nabyciu dwukrotnie większej liczby opcji sprzedaży w stosunku do opcji kupna. Stosuje się ją w przypadku przewidywanej dużej zmienności, jednak z większym prawdopodobieństwem spadków ceny.

Strategia short strip polega na wystawieniu jednej opcji kupna i dwóch opcji sprzedaży. Podobnie jak w przypadku strategii long strip ceny wykonania mogą być różne lub takie same.

Long Strap / Short Strap

Strategia long strap polega na zakupie dwóch opcji kupna oraz jednej opcji sprzedaży. Ceny wykonania mogą być takie same lub różne – tak jak w przypadku strategii strip.

Inwestor stosujący takie złożone strategie opcyjne przewiduje dużą zmienność, jednak bardziej prawdopodobny jest dla niego wzrostu kursu instrumentu bazowego. Short strap to strategia opcyjna polegająca na wystawieniu dwóch opcji kupna oraz jednaj opcji sprzedaży.

Pionowy Spread Byka (Bull Vertical Spread)

Strategie opcyjne pionowego spreadu byka stosuje się w przypadku przewidywanego wzrostu cen instrumentu bazowego. Co więcej, ta opcyjna strategia ma dwie różne kombinacje.

Pierwsza kombinacja polega na nabyciu opcji kupna (long call) z niższym kursem wykonania oraz jednoczesnym wystawieniu opcji kupna (short call) z wyższym kursem wykonania opcji.

Druga kombinacja polega na nabyciu opcji sprzedaży (long put) z niższym kursem wykonania oraz jednoczesnym wystawieniu opcji sprzedaży (short put) z wyższym kursem wykonania opcji.

O tym jaki rodzaj strategii zostanie wybrany może decydować premia opcyjna przypisana każdej z kombinacji. W strategii byka ograniczony jest zarówno zysk maksymalny, jednak również ograniczone są straty. Strategia jest dobrym rozwiązaniem dla osób niechętnych wobec ryzyka.

Pionowy Spread Niedźwiedzia (Bear Vertical Spread)

Strategię pionowego spreadu niedźwiedzia stosuje się w przypadku przewidywanego spadku cen instrumentu bazowego.W przeciwieństwie do strategii byka, w tym przypadku opcja wystawiana ma niższą cenę wykonania, niż opcja nabywana przez inwestora(zarówno kiedy wystawiana jest opcja kupna jak i wtedy kiedy wystawiana jest opcja sprzedaży).

Pionowy spread niedźwiedzia charakteryzuje się maksymalnym zyskiem równym różnicy wartości pomiędzy premią otrzymaną za wystawioną opcję kupna a premią zapłaconą za nabytą opcję kupna.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Inwestor
Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.