Strategia Swing Trading 10/60 EMA Gold

4877
Złoto Analiza
J2T Trade

Ludzkości od dawna towarzyszyło złoto, które było uważane za nadzwyczaj cenne. Przyczyn tego można się dopatrywać w połysku oraz niezwykłej plastyczności tego niezwykłego kruszcu.

Złoto było wykorzystywane już ponad 2500 lat temu jako środek płatniczy, co czyni je najstarszą formą pieniądza, która przetrwała po obecne czasy. W czasie wojen oraz wysokiej niepewności na świecie, złoto było wykorzystywane jako „bezpieczna przystań”, chroniącą przed deprecjacją „niepewnej waluty”. Mijały lata, a złoto ciągle pozostało niezwykle cennym metalem, dlatego też warto się przyjrzeć strategii inwestycyjnej dedykowanej temu towarowi.

Narzędzia wykorzystane w strategii Swing Trading 10/60 EMA Gold

Złoto jest jednym z aktywów finansowych, które niezwykle trudno jest wycenić. Przypomina ono bowiem euro lub dolara amerykańskiego ze względu na jego trwałość, mobilność, jednolitość oraz powszechną akceptację. Jednakże złoto, pomimo swojej ogromnej popularności, nie jest prawomocnym środkiem płatniczym w jakimkolwiek kraju, co czyni je bardziej zbliżone do innych towarów typu ropa, czy kukurydza. W związku z powyższym przy strategii swing trading najlepiej jest określić potencjał wzrostowy, bądź spadkowy za pomocą panującej tendencji na walorze. W tym przypadku najlepiej sprawdzą się średnie kroczące.

W strategii wykorzystywane są dwie średnie EMA (szybka i wolna). Szybka średnia wykładnicza jest średnią z ostatnich 10-okresów na wykresie godzinowym (H1). Wolna średnia wykładnicza jest średnią z ostatnich 60-okresów na tym samym interwale (H1).

FP Markets

Swing Trading 10/60 EMA Gold – wejście w pozycję

Strategia inwestycyjna musi posiadać ścisłe określone momenty wejścia oraz wyjścia. Dzięki nim wiemy doskonale, kiedy spodziewać się określonego sygnału, a kiedy możemy zaksięgować zysk. Strategia ta opiera się na sentymencie złota, dlatego też wykorzystywane są średnie kroczące. Dzięki nim możemy zakładać z dużym prawdopodobieństwem, że dany ruch będzie kontynuowany.

Wejście w pozycję następuje wtedy, gdy średnia szybka (10-okresowa) przebija średnią wolną (60-okresową). W momencie, kiedy szybka średnia przebija wolną od dołu, wówczas generowany jest sygnał kupna. W momencie, kiedy średnia szybka, przebija wolną od góry, wówczas generowany jest sygnał sprzedaży. Wtedy bowiem należy uznać, że sentyment na danym walorze został wyklarowany, dlatego też należy zająć określoną pozycję.

Swing EMA Gold


Swing TraderSwing Trader radzi:

Strategię Swing Trading 10/60 EMA Gold najlepiej sprawdzisz na rachunku demo – dzięki temu, nie musisz ryzykować własnych środków, aby przekonać się czy dana strategia działa. Bezpłatny rachunek demo otworzysz tutaj.


Wyjście z pozycji w strategii Swing Trading 10/60 EMA Gold

Każda transakcja musi zostać kiedyś zamknięta, gdyż w innym przypadku zysk inwestora jest jedynie zyskiem „papierowym”. To właśnie stosunek stratnych pozycji do zyskownych oraz ich wartości pozwalają na wyliczenie dodatniej wartości oczekiwanej danego systemu. W danej strategii inwestycyjnej, zamknięcie transakcji następuje w niezwykle intuicyjny sposób.

W momencie, kiedy dochodzi do przecięcia się średnich, generujący sygnał przeciwstawny do zajętej pozycji, wówczas należy zamknąć pozycję. Czasami jednak trader nie zdąży zaksięgować zysku, bądź straty, gdyż wcześniej zostanie rozpoczęta procedura stop out na rachunku inwestora. Stop out następuje w momencie, kiedy trader zbliża się do momentu, w którym na rachunku zaczyna brakować środków do pokrycia zlecenia. Jest to sytuacja, której trader powinien unikać, zaś wyjątek został opisany w dalszej części artykułu.

Strategia Swing Trading 10/60 EMA Gold – Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie ryzykiem jest niezwykle istotne, by móc w pełni wykorzystać potencjał zarobkowy tradingu. Bez niego trader kończy jako zwykły hazardzista, który ma nadzieje, że tym razem wyciągnie „szczęśliwą kartę”. Takie podejście nie uchodzi prawdziwemu profesjonaliście.

W przypadku powyższej strategii inwestycyjnej, najlepszą metodą zarządzania kapitałem jest wpłacenie 2% dostępnych środków inwestycyjnych na rachunek tradera, a następnie wykorzystanie ich w celu pomnażania kapitału inwestycyjnego. Idea ta pozwala na wykorzystanie w pełni potencjału dźwigni finansowej, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka. Strata ogranicza się bowiem do wpłaconych środków na rachunek inwestycyjny. W ten sposób trader może wykorzystać całą kwotę bez ryzyka, że w skutek poślizgu, czy jakiegokolwiek „bad ticku” dojdzie do zaksięgowania większej straty niż pierwotnie zakładano.

Oczywiście istnieje ryzyko, że strata przekroczy nasz depozyt, dlatego też warto tę strategię stosować u brokera, który posiada zabezpieczenie przed ujemnym saldem na rachunku. Dzięki temu, trader będzie mógł realizować założenia strategii bez obawy o utratę istotnej części kapitału.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Swing Trader
Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.