Strategia MACD Swing System na rynku akcyjnym

3419
J2T Trade

Swing trading jest strategią , której oryginalną nazwę z języka angielskiego możemy tłumaczyć, jako łapanie lokalnych szczytów i dołków. Jest to jedna z najpopularniejszych metod inwestycyjnych. Jednym z wyjaśnień dlaczego ta metoda zyskuje taka popularność, jest z pewnością fakt, że nie wymaga pozycyjnego podejścia do handlu, które wymagałoby od inwestora długoterminowego zobowiązania w dany papier. Swing trading pozwala wykorzystywać okazje krótkoterminowe, dzięki czemu inwestor będzie posiadał pozycję na danym instrumencie przez niewielki okres, sięgający kilku bądź kilkunastu dni.

Oczywiście, inwestor zawsze powinien zadeklarować się, w którym momencie będzie zawierał transakcje kupna, a w którym sprzedaży. W ten sposób wśród traderów oraz ich systemów transakcyjnych tworzą się popularne filtry, które zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia przez nich sukcesu.

Najsłynniejszym filtrem jest gra zgodnie z trendem. W tym celu inwestor będzie zawierał transakcje tylko zgodne z panującym trendem (trend following). Jednym z najlepszych rynków do systemów trend following jest rynek akcyjny. Cieszy się ogromną popularnością, ponieważ trendy są znacznie trwalsze niż np. na rynku walutowym, gdzie zmieniają się właściwie z dnia na dzień, w zależności od panujących tendencji wśród uczestników rynku oraz od różnego typu danych makroekonomicznych.

Narzędzia wykorzystywane w strategii MACD Swing System

Trading na rynku akcyjnym często zniechęca młodych adeptów forexowych z racji nieznajomości analizy fundamentalnej, bądź niechęci do wnikliwego analizowania stanu finansowego danych spółek. Jednakże zgodnie z podstawowymi założeniami analizy technicznej, wszelkie domysły, oczekiwania, nadzieje, czy też obawy znajdują swoje odzwierciedlenie na wykresie cenowym.

FP Markets

Pomimo faktu, że znajomość analizy fundamentalnej oraz zależności makroekonomicznych pomiędzy poszczególnymi firmami jest niezwykle istotna, to jednak należy pamiętać, że istnieje możliwość handlowania z wykorzystaniem jedynie danych płynących z wykresu. Analiza techniczna jest niezwykle przydatna przy testowaniu strategii i następnie przy określaniu przydatności jej wykorzystania w przyszłości.

Zgodnie ze słynnym powiedzeniem „obraz jest wart więcej niż tysiąc słów”, dlatego w tej strategii wykorzystuje się jedynie to, co możemy dojrzeć „gołym okiem”, bez przeglądania stosu metod wyceny spółki, ani samego bilansu czy rachunku zysków i strat. Wykorzystujemy średnią kroczącą EMA 200-okresowe oraz znany wszystkim zaznajomionym z analizą wykresów, oscylator MACD wraz z jego standardowymi ustawieniami (12,26,9). Interwały, które wykorzystujemy to wykres dzienny (D1) oraz czterogodzinny (H4).


Swing TraderSwing Trader radzi:

Strategię MACD Swing System na rynku akcyjnym najlepiej sprawdzisz na rachunku demonstracyjnym. Dzięki demo, nie musisz ryzykować własnych środków, aby przekonać się, czy dany system działa. Bezpłatne konto testowe znajdziesz tutaj.


MACD Swing System – wejście w pozycję

Sygnał wejścia w pozycję długą (sygnał kupna) pojawia się, gdy na wykresie H4 cena znajduje się powyżej średniej EMA 200, zaś MACD generuje sygnał do zajęcia pozycji długiej, wyrażony faktem, że linia MACD przecina linię Signal od dołu w górę.

Sygnał wejścia w pozycję krótką (sygnał sprzedaży) następuje, gdy na wykresie H4 cena znajduje się poniżej średniej EMA 200, natomiast linia MACD przecina linie Signal od góry w dół.

Dodatkowym potwierdzeniem do zajęcia pozycji na danym wykresie, jest znajdowanie się ceny na wykresie D1, powyżej EMA 200, w przypadku sygnału kupna na H4. Analogicznie kiedy zauważymy, że na wykresie H4 wyklarował się sygnał sprzedaży, wówczas należy potwierdzić znalezienie się ceny poniżej wskaźnika EMA 200, na wykresie dziennym (D1).

BASF Swing trading

Wyjście z pozycji w strategii MACD Swing System na rynku akcyjnym

Tradycyjnie jak w wielu innych strategiach wychodzimy z założenia, że zamknięcie transakcji następuje, gdy zostaje osiągnięty poziom zabezpieczający transakcję przed nieograniczoną stratą (Stop Loss), bądź zlecenie księgujące założony zysk (Take Profit).

Zlecenie Stop Loss jest umieszczane poniżej ostatnich dołków, w przypadku zlecenia kupna, zaś powyżej ostatnich szczytów w przypadku zajęcia pozycji krótkiej (sprzedaży). Take Profit w tej strategii przyjmuje sztywne założenie wielkości dwukrotnie większej niż potencjalny Stop Loss. W tej strategii minimum skuteczności wymagane od tradera, by osiągać regularne zyski wynosi 34%. Oczywiście im większą skuteczność będzie osiągał, tym większe będzie generował profity.

MACD Swing System na rynku akcyjnym – zarządzanie kapitałem

System powyżej opisany zakłada maksymalny Stop Loss w wysokości 3% naszego depozytu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w danym czasie inwestor posiadałby otwartą pozycję na instrumencie silnie skorelowanym z papierem, na którym rozważa otwarcie pozycji. W takiej sytuacji należy zredukować swoje ryzyko na potencjalnej transakcji do 1% wartości rachunku.

Zawsze należy pamiętać, że zarządzanie ryzykiem oraz kapitałem stanowi swego rodzaju klucz do udanych inwestycji i pozwala kontrolować sytuację na każdym kroku.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Swing Trader
Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.