Strategia inwestycyjna – Wolumenowa Formacja Odwrócenia na rynku akcyjnym

Strategia inwestycyjna WFO
J2T Trade

Strategia inwestycyjna na rynku akcyjnym, która wykorzystuje wolumenową formację odwrócenia, to ciekawy pomysł dla osób handlujących na GPW. Ale o tym za chwilę. Jednym ze wskaźników, którym poświęca się mało uwagi, a który jest niezwykle wartościowym wskaźnikiem, jest wolumen. Reprezentuje on bowiem aktywność inwestorów giełdowych zarówno krótko-, jak i długoterminowych. Każdorazowo wolumen prezentuje działanie dwóch stron transakcji na rynku. Jedna z nich decyduje się zakupić akcje, w momencie gdy druga je sprzedaje. Dzienny wolumen sam w sobie prezentuje, jak wiele walorów zmieniło właściciela.

Wskaźnik wolumenu prezentowany jest w formie histogramu, czyli pionowych słupków. Ich wysokość na wykresie dziennym przedstawia poziom wolumenu w danym dniu. Choć wiele osób ignoruje element związany z wolumenem, należy pamiętać że to właśnie z niego na rynku regulowanym, jesteśmy w stanie odczytać ślady pozostawione przez smart money, czyli profesjonalistów, którzy czyhają na błędy zwykłych graczy, by następnie zagrabić ich środki. Obserwacja zachowań tej grupy uczestników rynku, spowodowała dostrzeżenie wolumenowej formacji odwrócenia (WFO) na wykresie.

Wolumenowa Formacja Odwrócenia – jakie narzędzia stosujemy?

Po raz pierwszy z wolumenową formacją odwrócenia spotkałem się w trakcie lektury książki, którą napisał Rafał GlinickiKontrakty, Surowce, Forex. W tej pozycji propagowane było podejście znane jako VSA czyli Volume Spread Analysis. Sama książka przedstawiała holistyczne podejście do rynków, które bazuje na badaniu wolumenu oraz zachowania ceny. Jest to pozycja interesująca i warta bliższemu przyjrzeniu się, jednakże nie wszystko, co tam miałem okazje przeczytać, uznałem za istotne. Z kolei sama idea WFO, wydała się nie tylko prosta, ale również i skuteczna.

Każdy ze spekulantów dochodzi do momentu, w którym okazuje się, że jego podejście stało się nad wyraz skomplikowane. Kiedy decyduje się je uprościć, może mu się z początku wydać, że minimalizacja procesów decyzyjnych jest zbyt prosta, a może nawet i infantylna. Jednakże geniusz tkwi w prostocie i zawsze należy starać się dojść do poprawy wyników, możliwie najkrótszą drogą.

FP Markets

Podstawą skuteczności strategii inwestycyjnej WFO jest handel z wykorzystaniem wskaźnika wolumenu na akcjach dostępnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako, że wolumen jest najbardziej znaczący dla płynnych instrumentów, należy rozważać jedynie wejście w walory z indeksu spółek o największej kapitalizacji, czyli WIG20. Dodatkowo, w strategii wykorzystana została średnia prosta krocząca (SMA) 30-okresowa.


InwestorInwestor radzi:

Wolumenową Formację Odwrócenia na rynku akcyjnym najlepiej sprawdzisz na rachunku demo – dzięki temu, nie musisz ryzykować własnych środków, aby przekonać się, czy dana strategia działa. Bezpłatny rachunek demonstracyjny możesz zarejestrować tutaj.


Strategia inwestycyjna WFO – zajmowanie pozycji

Wejście w pozycję długą w strategii wykorzystującej wolumenową formację odwrócenia następuje w momencie, w którym w trendzie spadkowym pojawia się WFO. Wolumenowa formacja odwrócenia dla zajęcia pozycji długiej jest formacją polegającą na wybiciu nowego dołka, przy wysokim wolumenie, po czym następuje wybicie kolejnego dołka przy mniejszym wolumenie, niż miał miejsce przy poprzednim lokalnym dołku.

Notowania Asseco
źródło: Statica

Z kolei zajęcie pozycji krótkiej z wykorzystaniem wolumenowej formacji odwrócenia ma miejsce wówczas, gdy inwestor giełdowy zaobserwuje wybicie szczytu przy zwiększonym wolumenie obrotu, po czym przy wybiciu nowego szczytu, wolumen przybiera niższe wartości niż wcześniej.

Notowani PKOBP
źródło: Statica

Zależności dotyczące wolumenu i ceny wynikają z faktu, że zgodnie z Teorią Dowa, która stanowi fundament analizy technicznej, wolumen jest potwierdzeniem panującego trendu. Jeżeli wolumen przybiera coraz to niższe wartości, kiedy wykres ceny wybija coraz to nowe szczyty, bądź nowe dołki, wówczas może to być pierwszą oznaką słabnącego trendu. W celu ograniczenia ryzyka błędu, inwestor giełdowy powinien określić jednoznacznie trend aprecjacyjny, bądź deprecjacyjny, nim zlokalizuje wolumenową formację odwrócenia. Lokalizacja WFO w czasie konsolidacji stanowi błąd metodologiczny.

Strategia inwestycyjna – zamykanie transakcji

W każdej strategii spekulacyjnej należy ustalić moment, w którym stwierdzamy że nie mieliśmy racji i dany setup prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany po naszej myśli. W tym miejscu, gdzie dany setup traci wiarygodność, powinno się znaleźć zlecenie Stop loss. W przypadku omawianej strategii inwestycyjnej, Stop loss decydujemy się umieścić poniżej drugiego, a zarazem najniższego dołka w trendzie spadkowym. W przypadku pojawienia się WFO w trendzie wzrostowym, zlecenie obronne SL umieszczane jest powyżej drugiego i najwyższego szczytu. W momencie, gdy te poziomy zostaną przebite przez cenę, należy uznać, że wolumenowa formacja odwrócenia została zanegowana.

Wolumenowa formacja odwrócenia wielokrotnie zwiastuje odwrócenie trendu, jednakże najczęściej niesie ze sobą głębszą korektę. W związku z powyższym, zleceniem docelowym Take profit, powinna być średnia 30-okresowa SMA. Tego typu zachowawczy trading pozwoli na wygenerowanie profitu, nawet w sytuacji, gdy w wyniku silnego trendu, danemu papierowi nie uda się trwale przebić średniej kroczącej.

Zarządzanie kapitałem w strategii wykorzystującej wolumenową formację odwrócenia

Jak zwykle warto pochylić się nad sprawą związaną z money management, ponieważ nawet z doskonałą znajomością mechaniki rynku, spekulant giełdowy nie jest w stanie generować dochodu w dłuższym terminie, jeśli nie dba o swoje pozycje. Ryzyko na pojedynczą transakcję w strategii WFO powinno wynosić do 2% środków przeznaczonych na spekulację giełdową. W ten sposób inwestor giełdowy pozwala sobie na możliwość popełnienia aż 80 transakcji stratnych nim saldo jego rachunku inwestycyjnego spadnie poniżej 20% kwoty początkowej. Dzięki temu spekulant posiada spokojna głowę, gdyż drobna seria strat nie jest w stanie doprowadzić jego rachunku do ruiny.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Inwestor
Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.