Natural Gas – to musisz wiedzieć handlując na NATGAS

natural gas
J2T Trade

Surowce od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród inwestorów. Najczęściej na rynku panuje przekonanie, że długoterminowo mogą one wygenerować ogromne zyski. Na ich cenę wpływa wiele zewnętrznych czynników, co powoduje zwiększoną zmienność. Najpopularniejszą inwestycją tego typu jest oczywiście ropa naftowa. Jednak tematem tego artykułu będzie plasujący się na drugim miejscu natural gas, czyli gaz ziemny.

Oczywiście fizyczny zakup naturalnego gazu w celach inwestycyjnych, jak ma to miejsce w przypadku złota, nie jest praktycznie wykonalny. Jego cena w stosunku do objętości zwyczajnie okazuje się zbyt tania, co sprawia problem z jego przechowywaniem.

Z pomocą przychodzą tutaj różnego rodzaju instrumenty finansowe, dzięki którym można zarabiać spekulując ich ceną na tym rynku. Zanim do nich przejdziemy, zacznijmy od przedstawienia podstawowych informacji na temat tego surowca.

Natural Gas – podstawowe informacje

Gaz ziemny jest paliwem kopalnym najczęściej używanym do ogrzewania budynków mieszkalnych. Aby mógł zostać wykorzystany, należy z niego odfiltrować m.in. etan, propan, butan, hel i siarkowodór. Wszystkie te produkty są następnie niezależnie sprzedawane przez rafinerie.

FP Markets

Kiedyś gaz ziemny był uznawany za bezużyteczny skutek uboczny przetwarzania ropy naftowej. Dziś, dzięki nowoczesnym technologiom, jest on najczystszym paliwem kopalnym, bardziej przyjaznym dla środowiska i wydajnym niż węgiel czy ropa. Niestety, istotnym problemem jest jego przechowywanie. Przeważnie upłynnia się go i dostarcza gazociągami bezpośrednio z pól wydobywczych.

Największe zasoby natural gas posiada Rosja, natomiast najwięcej rocznie wydobywa się go w USA. Jego cena jest określona w dolarach amerykańskich za MMBTU, czyli za milion Btu (brytyjskiej jednostki ciepła). Przejdźmy teraz do przeanalizowania kursu naturalnego gazu w przeszłości.

Historyczne notowania NATGAS

Pierwsza silna Hossa na rynku gazu ziemnego zapanowała na przełomie tysiącleci. W marcu 1999 roku cena oscylowała w okolicach 2 dolarów, następnie rozpoczął się ruch wzrostowy, który po 19 miesiącach jeszcze gwałtowniej przybrał na sile. Ostatecznie szczyt został osiągnięty w grudniu 2000 i wyniósł aż 10,48 USD.

Poskutkowało to dotkliwą przeceną, w jedyne dziewięć miesięcy kurs zanotował obniżkę do 1,80 $. Następnie przez 1,5 roku cena znów poszybowała górę, ponownie w końcowej fazie, ten ruch znacząco przyspieszył i zostało osiągnięte nowe historyczne maksimum, tym razem w wysokości 10,81 USD, miało to miejsce w lutym 2003. Po tym zdarzeniu znów miała miejsce obniżka, tym razem trwała osiem miesięcy i miała mniejszy zasięg, minimum wyniosło 3,98 $.

Później historia natural gas znów miała niemal identyczny przebieg. Zapanowała Hossa, trwała tym razem dwa lata, ponownie najsilniejsza zwyżka została wygenerowana pod koniec, nowy historyczny szczyt znalazł się na poziomie 15,78 USD, został osiągnięty w grudniu 2005 roku, po dziś dzień ten koszt miliona Btu naturalnego gazu pozostał najwyższym.

Następnie rynek czekała znaczna korekta, trwała dziewięć miesięcy, kurs spadł do wartości 4,29 $. Po niej po raz ostatni pojawił się trend wzrostowy, trwał niecałe dwa lata i tym razem maksimum wyniosło 13,68 USD, miało to miejsce w lipcu 2008.

To zdarzenie rozpoczęło długotrwały trend spadkowy, który prawdopodobnie wciąż nie dobiegł końca, obecny dołek został osiągnięty 2 kwietnia bieżącego roku, cena wyniosła 1,52 dolara za milion Btu, czyli najmniej od lat 90-tych. W tej chwili kurs oscyluje w granicach 1,64 $.

Przejdźmy teraz do sposobów inwestowania w gaz ziemny.

Kontrakty futures na Natural Gas

Najpierw krótkie wyjaśnienie – kontrakty futures to dwustronna umowa kupna/sprzedaży konkretnego aktywa bazowego, w tym wypadku gazu ziemnego, za ściśle określoną cenę w danym terminie. Są one instrumentami standaryzowanymi, a obrót nimi odbywa się na poszczególnych giełdach, oznacza to również z góry określone instrumenty bazowe, terminy wykonania oraz wielkości kontraktów.

Jeśli chodzi o drugą i trzecią kwestię, to w wypadku wyżej opisanego surowca wygasają one co miesiąc i są zawarte na 10 tysięcy MMBtu, tak więc wymagane jest posiadanie dużego kapitału. Wynika to z faktu, że handluje się nimi na scentralizowanym, otwartym rynku, a broker lub dom maklerski jest tylko pośrednikiem.

Oczywiście nie musimy trzymać kontraktu do daty jego wygaśnięcia. Możemy go sprzedać po aktualnej cenie rynkowej, jeśli na rynku jest odpowiednia płynność. W wypadku, gdy nie znajdzie się inwestor chętny by go odkupić, pozycja zostaje zamknięta w momencie wygaśnięcia po z góry ustalonej cenie.

Rynek futures jest przeznaczony dla doświadczonych inwestorów i ma charakter spekulacyjny. Dodatkowo dostępna na nim jest dźwignia finansowa wynosząca 1:10.

Kontrakty CFD na Natural Gas

Drugi sposób inwestowania w gaz naturalny to kontrakty CFD. Są one najłatwiejszym w użyciu i prawdopodobnie najpopularniejszym sposobem inwestowania w towary. Ich nazwa pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od Contracts for Difference, czyli kontraktów na różnice kursowe.

Rynek CFD jest pozagiełdowy, co oznacza, że transakcja zawarta jest pomiędzy inwestorem a brokerem, a nie na realnym rynku. Kontrakt CFD naśladuje ruch kursu aktywa bazowego, czyli w tym przypadku gazu ziemnego. Po otwarciu pozycji kupna, gdy cena instrumentu bazowego idzie w górę, zarabiamy na jej wzroście, a strona sprzedająca traci i na odwrót.

Nie nabywamy fizycznie waloru, jedynie spekulujemy na temat zmiany jego kursu w przyszłości. Tak samo jak w przypadku futures, na rynku CFD możemy składać zlecenia long i short, a dźwignia finansowa na gazie ziemnym w Polsce wynosi 1:10.

Jednak ich zaletą są dwie pozostałe kwestie, czyli data wygaśnięcia oraz wielkość kontraktu. Termin nie obowiązuje, można więc zamknąć pozycję w dowolnym momencie, o ile tylko rynek jest otwarty i trwa to błyskawicznie, ponieważ broker zobowiązuje się do wypłacenia różnicy kursowej w każdej sytuacji po złożeniu zlecenia. Co więcej w tym wypadku możemy sami dostosować wielkość kontraktu do posiadanego kapitału oraz strategii zarządzania ryzykiem, nie są one standaryzowane, więc nie potrzeba dużych środków, by zacząć na nich inwestować.

Dodatkowo praktycznie każdy broker oferuje kontrakty CFD na gaz naturalny, więc nie ma najmniejszych problemów z ich dostępnością. Najprawdopodobniej jest to więc najłatwiejsza, najszybsza i najtańsza pod względem prowizji i spreadów forma spekulacji na surowcach.

Opcje na NATGAS

Trzecim sposobem inwestowania w Natural Gas są opcje. To instrument dający ich nabywcy prawo do wykonania określonej operacji. Ich charakterystyczną cechą jest to, że może z niego skorzystać ale nie musi, z kolei przeciwna strona transakcji, czyli jej wystawca już jest zobowiązany do wywiązania się z przedmiotu opcji. Warunki określa giełda i w wypadku gazu ziemnego są one identyczne jak przy kontraktach futures, czyli wygasają po miesiącu i zawierane są na 10 tysięcy MMBtu oraz ściśle określony jest ich kurs wykonania.

Istnieją dwa rodzaje opcji – kupna i sprzedaży. Należy jeszcze dodać, że również umożliwiają one wykorzystanie dźwigni finansowej. Do tej pory ten rynek więc do złudzenia przypomina rynek futures, jaka jest różnica?

W przypadku opcji dodatkowo płacimy premię opcyjną, czyli w zasadzie koszt nabycia tego instrumentu. Jednak, jak wspomniane zostało wcześniej nie ma obowiązku jej wykonywania. Tak więc, jeśli kurs gazu naturalnego podąży w drugą stronę niż się spodziewaliśmy, nie musimy tego papieru wartościowego aktywować aż do czasu wygaśnięcia i jedynie ponosimy koszt premii. Oczywiście mogą zostać one wykonane w dowolnym terminie przed tą datą.

Tak więc ryzyko straty w tym wypadku jest znane na początku transakcji, a potencjalny zysk praktycznie nieograniczony.

Fundusze ETF na Natural Gas

Ostatnią formą inwestowania w Natural Gas za pomocą instrumentów są fundusze ETF na gaz ziemny. Ich nazwa jest skrótem od angielskiego Exchange Traded Fund, to instrument rynku kasowego, który jest otwartym funduszem indeksowym, notowanym na giełdach całego świata, a to oznacza, że działają na takich samych zasadach co akcje spółek. Celem ETF jest odwzorowanie ruchu konkretnego instrumentu finansowego.

Jest to fundusz pasywny – stopa zwrotu ma być jak najbliższa nadrzędnemu aktywu, a nie go prześcigać. Ich zaletą jest duża płynność. Wady? W przypadku funduszy ETF możemy zarabiać tylko na wzrostach, a na ten surowiec oferowana jest niska dźwignia finansowa.

Najczęściej polecanym funduszem ETF na gaz naturalny jest VelocityShares 3x Natural Gas ETN. Jego założycielem jest Credit Suisse, a notowany jest na giełdzie NYSE. Oferuje on ekspozycję na wzrost cen z dźwignią wynoszącą 1:3. Minusem jest prowizja za zarządzanie w wysokości 1,65% rocznie.

Drugim dość popularnym ETF jest ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas, również notowany na NYSE. Posiada dźwignię 1:2, a opłata za zarządzanie wynosi 0,95%.

Na co zwrócić uwagę podczas handlu na gazie ziemnym?

W przeciwieństwie do akcji spółek czy indeksów giełdowych, na kurs takich surowców jak gaz naturalny mocno wpływają czynniki fundamentalne zupełnie innego rodzaju. Pierwszym istotnym aspektem jest sytuacja polityczna w krajach go eksportujących. W przypadku USA nie stanowi to może większego problemu, lecz konflikty zbrojne z udziałem Rosji już tak. Jednak największy wpływ na ceny widać, w krajach Bliskiego Wschodu go wydobywających, takich jak Iran czy Katar. Jeśli sytuacja tam bywa napięta, ceny powinny rosnąć.

Drugą istotną sprawą jest pogoda. Gaz ziemny jest zarówno istotnym surowcem grzewczym, jak i energetycznym, dlatego globalna fala mrozów czy upałów, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, zwiększa jego zużycie, co powinno skutkować podwyższeniem jego kosztu.

Warto również zwrócić uwagę na cotygodniową publikację zapasów gazu ziemnego przez amerykańskie Energy Information Administration, która ma miejsce w każdy czwartek. Najczęściej wywołuje ona zwiększoną zmienność na rynku, zwłaszcza gdy wartość znacząco odbiega od prognoz ekspertów.

Czy warto inwestować w Natural Gas?

Inwestowanie w gaz ziemny, z powodu wysokiej zmienności, różnorodności instrumentów oferujących spekulację na nim oraz ogromnego potencjału wzrostu cen na tym rynku wydaje się świetnym sposobem na osiąganie dużych zysków.

Jednak ze względu na charakterystykę tego surowca za najlepszą formę inwestowania w niego uchodzą kontrakty CFD. Co więcej charakteryzują się one najniższymi opłatami ze wszystkich trzech instrumentów, najszybszą realizacją, niezawodną płynnością rynku, nie wymagają dużego depozytu do zawarcia transakcji, przez co są dostępne praktycznie dla każdego tradera.

Zdecydowanie więc, kontrakty na różnicę kursową są wskazaną formą inwestowania w gaz naturalny, zwłaszcza osoby początkujące powinny się na nich skoncentrować.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.