Najlepsze strategie do handlowania na złocie – trading na złocie

Sztabki złota i wykres w tle
J2T Trade

Złoto ma ścisły związek z ludźmi, a konkretnie z ich majątkiem, już od wieków. Przyczyn tego można się dopatrywać w połysku oraz niezwykłej plastyczności tego niezwykłego kruszcu. W efekcie już ponad 2500 lat temu jako środek płatniczy, co czyni je najstarszą formą pieniądza, która przetrwała do dziś. Co więcej, powszechnie jest ono uznawane za “bezpieczną przystań”, co oznacza, że w czasie niepewności gospodarczej potrafi ono najlepiej zachowywać wartość naszego kapitału.

Oczywiście ta teoria nie wzięła się znikąd – ten niezwykle cenny kruszec już wielokrotnie wykazywał swoją skuteczność pod tym względem – po raz ostatni w ubiegłym roku, gdy pół roku po wybuchu pandemii koronawirusa osiągnął swoją najwyższą wartość w historii i po raz pierwszy przekroczył cenę 2 tysięcy dolarów.

Nie zmienia to faktu, że ceny złota cały czas ulegają wyraźnym wahaniom na rynku, co czyni je świetnym instrumentem inwestycyjnym. W efekcie trading na nim jest dziś ogromnie popularny. Jakie mamy odpowiednie strategie do handlowania na złocie? Kilka z nich zostanie zaprezentowanych poniżej. Pierwsza z nich to:

Strategia Swing Trading 10/60 EMA Gold Trader handlujący na złocie

Podstawowe informacje

W strategii Swing Trading 10/60 EMA Gold wykorzystywane są dwie średnie EMA (szybka i wolna). Szybka średnia wykładnicza jest średnią z ostatnich 10-okresów na wykresie godzinowym (H1). Wolna średnia wykładnicza jest średnią z ostatnich 60-okresów na tym samym interwale (H1).

FP Markets

Wejście w pozycję

Wejście w pozycję następuje wtedy, gdy średnia szybka (10-okresowa) przebija średnią wolną (60-okresową). W momencie, kiedy szybka średnia przebija wolną od dołu, wówczas generowany jest sygnał kupna. W momencie, kiedy średnia szybka przebija wolną od góry, wówczas generowany jest sygnał sprzedaży.

Wyjście z pozycji

Stop Loss w przypadku strategii Swing Trading 10/60 EMA Gold należy umieścić na ostatnim potwierdzonym dołku, jeśli otworzyliśmy pozycję długą. Analogicznie, gdy w grę wchodzi pozycja krótka, zlecenie zabezpieczające powinno znajdować się na poziomie ostatniego potwierdzonego szczytu.

Kiedy realizujemy zysk? W momencie wygenerowania sygnału przeciwstawnego do zajęcia pozycji, czyli kiedy dochodzi do ponownego przecięcia się średnich.

Więcej na temat tej strategii, powszechnie stosowanej wśród traderów handlujących na rynku złota, przeczytasz tutaj.

Druga strategia, która w szczególności uchodzi za świetną do tradingu na złocie to:

Strategia Day Trading na rynku metali szlachetnych z wykorzystaniem CCI Platforma handlowa z wykresem złota

Podstawowe informacje

W tej strategii wykorzystywany jest tylko jeden wskaźnik – CCI. Jego nazwa stanowi skrót od Commodity Channel Index – czyli po polsku “Indeksu Kanału Towaru”. Celem twórcy tego wskaźnika była więc analiza instrumentów rynku towarowego i CCI świetnie się w tym sprawdza. Mierzy ono odchylenie ceny danego waloru od jej średniej wartości. W teorii oznacza to, że jeśli przyjmuje on wysokie wartości (powyżej 100), aktualne ceny danego instrumentu są wyjątkowo wysokie w wybranym okresie. Natomiast, jeżeli przyjmuje wartości poniżej -100 bieżące ceny są ekstremalnie niskie. W tej strategii CCI jest ustawiony standardowo na 14 okresów. Oscylator najlepiej sprawdza się na niższych interwałach czasowych, takich jak wykresy M5, M15 i M30.

Wejście w pozycję

Powszechnie uważa się, iż przyjmowanie przez ten oscylator wartości powyżej 100 lub poniżej -100 świadczy odpowiednio o wykupieniu i wyprzedaniu rynku. Można jednak zaobserwować, że jeśli osiągnął on takie poziomy bez żadnych kłopotów i wahań, to dany ruch jest bardzo silny, więc jest to właściwe miejsce do jego dołączenia. Pozycję długą otwieramy więc, gdy wskaźnik CCI przekracza od dołu wartość 100, a ruch wzrostowy na jego wykresie trwa nieprzerwanie, nie napotkał żadnych trudności.

Natomiast w pozycję krótką należy wejść, gdy wskaźnik CCI przekracza od góry wartość -100, a ruch spadkowy na jego wykresie trwa nieprzerwanie, bez żadnych trudności.

Wyjście z pozycji

Strategia Day Trading na rynku metali szlachetnych z wykorzystaniem CCI jest dość specyficzna i nie posiada z góry określonego poziomu Take Profit. Natomiast Stop Loss powinien znajdować się:

  • 1 cent pod knotem poprzedzającej świecy w pozycji long
  • 1 cent nad knotem poprzedzającej świecy w pozycji short.

Kiedy zatem należy zamknąć pozycję kupna? Po prostu w momencie, w którym wartości wskaźnika CCI przestają rosnąć.

Więcej na temat tej strategii przeczytasz tutaj.

Trzecia, już od lat bardzo popularna wśród traderów i powszechnie stosowana na rynku złota strategia, to:

Strategia Ichimoku Swing Trading

Geneza

System Ichimoku Kinko Hyo oznacza po japońsku “wykres równowagi na rzut oka”. Stworzył go Goichi Hosoda – japoński dziennikarz ekonomiczny. Nad systemem zaczął pracować jeszcze przed drugą wojną światową. Wykorzystał wynajętych przez siebie studentów do testowania strategii. Testy trwały przez ponad 30 lat, by ostateczna wersja ujrzała światło dzienne w 1969 roku. Przez wiele lat popularna technika w kraju Kwitnącej Wiśni wykorzystywana była na wszystkich dostępnych rynkach finansowych. Korzystano z niej zarówno na rynku walutowym, akcyjnym, jak i na rynku towarowym, w tym złota.

Nie była ona jednak znana wśród zachodnich inwestorów. Powodem takiego stanu rzeczy był brak jakichkolwiek tłumaczeń z języka japońskiego. Sytuacja zmieniła się pod koniec XX wieku, gdy japońskie spojrzenie na spekulacje zaczęło zyskiwać popularność wśród zachodnich inwestorów.

Metoda działania

Choć wykres z wykorzystaniem Ichimoku wydaje się niezwykle skomplikowany, sam system składa się jedynie z 5 elementów: Tenkan sen, Kijun sen, Chikou span, Senkou span A, Senkou span B. Na czym one polegają?

  • Tenkan sen jest średnią najwyższej i najniższej ceny z ostatnich 9 okresów
  • Kijun sen natomiast jest średnią najwyższej oraz najniższej ceny z ostatnich 26 okresów
  • Senkou Span A to średnia dwóch poprzednich średnich (Tenkan sen i Kijun sen) przesunięta w przód (w przyszłość) o 26 okresów
  • Senkou Span B to średnia z najwyższej i najniższej ceny z 52 okresów, przesunięte w przód (w przyszłość) o 26 okresów
  • Chikou Span to cena obecnego zamknięcia świecy przesunięta w tył o 26 okresów.

Na samym wstępie warto wspomnieć, że z racji konstrukcji Senkou Span A i B ciekawym elementem jest z pewnością fakt, że system ten jest jednym z niewielu wskaźników wybiegającym w przyszłość. Goichi Hosoda uznał, że do jego systemu najlepiej pasują wartości 9, 26 i 52. Liczba 9 obrazuje półtora tygodnia (ówczesny tydzień roboczy trwał 6 dni). Z kolei 26 dni trwał roboczy miesiąc. 52 dni to liczba obrazująca dwa miesiące. Odległość między Span A i Span B nazywa się chmurą (kumo). Chmura może być zarówno wzrostowa (gdy Senkou Span A jest powyżej Senkou Span B) jak i spadkowa (gdy Senkou Span A jest poniżej Senkou Span B). Przy wyraźnych trendach Senkou Span A znajduje się bliżej ceny. Ichimoku powstało z myślą o wykresach dziennych, choć świetnie się ono sprawdza również na nieznacznie niższym interwale czasowym, czyli wykresie H4; a także na wyższym – czyli wykresie tygodniowym.

Wejście w pozycję Sztabki złota leżące na dolarach

Na czym jednak polega stosowana na rynku złota strategia Ichimoku Swing Trading? W pierwszej kolejności, trader określa panujący trend na wykresie tygodniowym tego kruszcu. W tym celu wykorzystuje standardowe parametry Ichimoku, ustalane zgodnie z myślą przewodnią twórcy systemu. Trend jest określany na podstawie położenia ceny względem chmury (kumo), jak również chikou span. Jeżeli cena wykresu znajduje się powyżej chmury oraz chikou span znajduje się powyżej ceny, wówczas panuje trend wzrostowy, zatem trader powinien szukać jedynie okazji do zajęcia pozycji długiej. W przypadku, gdy cena znajduje się poniżej chmury, a chikou span poniżej ceny, wówczas można śmiało stwierdzić, iż panuje trend spadkowy. W związku z tym trader powinien jedynie szukać okazji do zajęcia pozycji krótkiej.

Następnie po spełnionych wytycznych dotyczących określenia trendu, trader przechodzi na wykres dzienny lub H4, który wykorzystuje do znalezienia określonego setupu, w celu otwarcia pozycji. Określenie trendu na wykresie tygodniowym zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, ponieważ trader zawiera transakcje zgodne z trendem wyższego rzędu. Na wykresie dziennym lub czterogodzinnym, szuka się setupów wyznaczonych na podstawie tradycyjnych sygnałów z użyciem tego narzędzia. Jednakże, aby setup mógł zostać uznany na wykresie D1 lub H4, musi być spełniony ten sam warunek, co na tygodniowym interwale.

W przypadku trendu spadkowego, cena musi znajdować się poniżej chmury, zaś chikou span poniżej ceny. Jeżeli warunek został spełniony, wówczas trader szuka okazji do zajęcia pozycji na podstawie wyznaczonych wsparć i oporów. Na podstawie Ichimoku wyznacza się kluczowe poziomy wykorzystując granice chmur, kijun sen oraz chikou span. Chmura wzrostowa w naturalny sposób stanowi wsparcie dla trendu wzrostowego, dlatego też w momencie, w którym cena zaczyna przebijać od góry kumo jest to sygnał, iż siła popytu jest testowana.

W sytuacji trendu spadkowego, sytuacja wygląda analogicznie. Z kolei kijun sen jest linią prezentującą średnią z najwyższego i najniższego poziomu z ostatnich 26 okresów. Dlatego też linia ta pokonana przez cenę stanowi istotny sygnał, że dochodzi do zaburzenia równowagi na wykresie. Opór/wsparcie z wykorzystaniem chikou span są zależne od reakcji wspomnianej linii na wykres cenowy.

Sygnał do zajęcia pozycji długiej pojawia się, gdy na wykresie dziennym zostaje wybroniony poziom wsparcia wynikający z chmury (kumo), kijun sen czy chikou span. Analogicznie, sygnał do zajęcia pozycji krótkiej pojawia się w momencie, w którym wyznaczony poziom oporu zostaje wybroniony.

Wyjście z pozycji

Zlecenie Stop Loss powinno być wyznaczone na poziomie, który znajduje się poniżej wsparcia (w przypadku zlecenia kupna), bądź powyżej oporu (w przypadku pozycji krótkiej). Do wyznaczenia takiego poziomu można wykorzystać kijun sen, albo chikou span, bądź granicę zasięgu chmury. Kolejnym sygnałem obronnym, po którym należy poważnie rozważyć zamknięcie pozycji, jest sytuacja, w której chikou span przebije się przez cenę, zaprzeczając tym samym trendowi, który stanowił podstawę do zajęcia pozycji.

Wyjście z pozycji z zyskiem następuje natomiast w momencie, w którym na wykresie tygodniowym dojdzie do zejścia ceny poniżej chmury.

Więcej na temat tej Strategii Ichimoku Swing Trading przeczytasz tutaj.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.