Kawa, kakao, cukier – jak inwestować na giełdach w soft commodities?

Kawa, kakao, cukier - inwestowanie w soft commodities
J2T Trade

Kawa, kakao, cukier - inwestowanie w soft commoditiesKawa, kakao, cukier to towary, które nie tylko urozmaicają nasze doznania smakowe, lecz również sposób na zyskowną inwestycję. Ich notowania charakteryzują się dużą zmiennością w okresie długoterminowym, z tego powodu przyciągają uwagę coraz większej ilości spekulantów. Jak rozpocząć inwestowanie na tych dość egzotycznych surowcach?

W przypadku handlu towarami, większość inwestorów skupia swoją uwagę na rynku złota czy ropy naftowej. Ich popularność wiąże się z wpływem jaki wywierają na gospodarkę w danym regionie. Surowce rolne może nie odznaczają się takimi zaletami, lecz na pewno stanowią dobrą okazję do handlu. Z pomocą przychodzi duża ilość instrumentów finansowych o nie oparte. Dowiedzmy się, jak inwestować w soft commodities. Jednak zanim do nich przejdziemy, zaprezentowane zostaną podstawowe informacje na temat cukru, kakao czy kawy.

Cukier – podstawowe informacje

Cukier uprawia się już od ponad dziesięciu tysięcy lat. Jednak aż do XVIII wieku był on dobrem luksusowym, a większość towaru trzeba było importować przez ocean. Dopiero z powodu Rewolucji Przemysłowej oraz zastosowania maszyn parowych w procesie produkcji, stał się on powszechnie dostępny dla wszystkich.

Cukier wytwarzany jest najczęściej z trzciny cukrowej lub buraków cukrowych. Plantacje trzciny znajdują się w krajach o ciepłym klimacie, takich jak Brazylia, Indie, Chiny, Tajlandia i Meksyk, które są największymi producentami tego towaru. Buraki natomiast uprawia się w regionach o chłodniejszych warunkach klimatycznych: w Europie, Japonii i USA.

FP Markets

Najwyższe spożycie cukru na osobę na świecie odnotowuje się w Belgii – 40 kilogramów rocznie. Jego cena określona jest z kolei w centach amerykańskich za funt, który wynosi 0,453 592 37 kg. Przejdźmy teraz do następnego surowca.

Kakao – podstawowe informacje

Kakao to ziarna pozyskiwane z owoców kakaowca. Proszek z nich uzyskiwany jest bardzo popularnym składnikiem wielu wyrobów cukierniczych, takich jak czekolady, napoje czy masy.

W ciągu roku produkuje się około pięć milionów ton tego surowca. Największym producentem jest Wybrzeże Kości Słoniowej wytwarzające ponad 20% światowego zapotrzebowania. Na kolejnych miejscach plasują się Indonezja, Ghana, Nigeria oraz Kamerun.

Cena kakao określona jest w dolarach amerykańskich za tonę.

Ostatnim przedstawionym soft commodity jest kawa.

Kawa – podstawowe informacje

Kawa jest głównym źródłem kofeiny i jedną z najpopularniejszych używek na świecie. Większości pracowników biurowych towarzyszy ona codziennie i w pełni doceniają oni jej obecność na sklepowych półkach. Najwyższe spożycie tego surowca na osobę na świecie odnotowuje się w Finlandii – około 13 kilogramów rocznie.

Pochodzi z Etiopii, gdzie owoce kawowca były wykorzystywane już w I wieku p.n.e. Największymi producentami tego towaru są Brazylia, Wietnam, Indonezja i Kolumbia. Zapewniają one konsumentom dwie odmiany ziaren – tańszą Robustę i uwielbianą przez wszystkich Arabicę.

Cena kawy, podobnie jak cukru, określona jest w centach amerykańskich za funt.

Czas na przeanalizowanie cen tych towarów w przeszłości.

Historyczne notowania cukru

Pierwszy i największy wzrost cen cukru miał miejsce już w 1974 roku. W grudniu 1973 kurs zdołał przebić opór na poziomie 10 centów za funt, co zaowocowało silnym trendem wzrostowym. Trwał on do listopada 1974 roku, gdy osiągnął on najwyższy historyczny szczyt w wysokości 61 centów. W kolejnych latach cena nie potrafiła się nawet do tej wartości zbliżyć. Po osiągnięciu maksimum zaczęła się dość długa Bessa, zakończona osiągnięciem dołka wynoszącego 6 centów w lipcu 1978 roku.

Następnie cukier znów znalazł się w trendzie wzrostowym, do października 1980, kiedy zanotował szczyt w wysokości 45 centów. W kolejnych latach znów miał miejsce spadek, tym razem do najniższej historycznie wartości 3 centów za funt, która utrzymywała się od kwietnia do lipca 1985 roku.

Przez następne 20 lat rynek już nie notował takich wyskoków i trwał w fazie konsolidacji ograniczanej przez poziomy 5 i 16 centów. Dopiero w styczniu 2006 roku zdołał ją wybić górą i pod koniec tego miesiąca osiągnął wartość 19 centów. Następnie utworzył węższą strefę konsolidacji, mianowicie od 9 do 14 centów, w której znajdował się do czerwca 2009. Wtedy właśnie wygenerował gwałtowny ruch wzrostowy, który zaowocował niespodziewanym wzrostem do 30 centów osiągniętym pod koniec stycznia 2010 roku.

Wtedy błyskawicznie wystąpiła czteromiesięczna korekta do poziomu 14 centów za funt, zanotowanego w maju. Pozwoliło to wywołać jeszcze silniejszą zwyżkę cen, do 35 centów, które kurs osiągnął w styczniu 2011.

Następnie miała miejsca kilkuletnia Bessa do poziomu 10 centów za funt zanotowanego w sierpniu 2015 roku. Wtedy rynek po raz ostatni znalazł się w trendzie wzrostowym. Ceny zdołały się podnieść do 24 centów osiągniętych we wrześniu 2016. W kolejnych latach rynek ponownie wkroczył w fazę Bessy, obniżając kurs znów do 10 centów w sierpniu 2018.

Od tego czasu zachowuje się on spokojnie i znajduje się w fazie konsolidacji pomiędzy 10 a 15 centami. Zmiany notowań cen cukru możesz prześledzić na poniższym wykresie interaktywnym:

Przejdźmy teraz do następnego surowca.

Historyczne notowania kakao

Podobnie jak na rynku cukru, pierwszy i największy wzrost cen kakao miał miejsce już w latach 70-tych. Rozpoczął się już w czerwcu 1975 roku, kiedy cena oscylowała w granicach 1000 dolarów amerykańskich za tonę. W dwa lata zdołała ona wzrosnąć do rekordowej historycznie wartości, mianowicie 4878 USD osiągniętej w lipcu 1977 roku.

Następnie cena systematycznie spadała aż przez 23 lata, do rekordowo niskiego poziomu 690 $ zanotowanego w listopadzie 2000 roku. Wtedy na rynku zapanowała Hossa i trwała aż do lutego 2011 roku, kiedy kurs osiągnął wartość 3772 dolarów za tonę.

Od tego czasu znajduje się on w dość szerokiej strefie konsolidacji, którą ograniczają poziomy 1750 oraz 3300 USD. Zmiany notowań cen kakao możesz prześledzić na poniższym wykresie interaktywnym:

Teraz przeanalizujemy pod kątem historycznym ostatnie soft commodity – kawę.

Historyczne notowania kawy

Na początku sytuacja na rynku kawy wyglądała niemal identycznie jak w przypadku wyżej opisanego kakao. Pierwszy i największy wzrost kursu rozpoczął się w kwietniu 1975 roku. Trwał on dokładnie 2 lata, a cena poszybowała z okolic 50 aż do 335 centów za funt. Następnie zapanowała czteroletnia Bessa, trwała od kwietnia 1977 do czerwca 1981, kiedy cena osiągnęła dołek na poziomie 86 centów. W kolejnych latach miał miejsce kolejny ruch wzrostowy, zwyżka zakończyła się w styczniu 1986 na 268 centach.

Wtedy rynek ponownie wszedł w fazę Bessy, tym razem trwała ona sześć lat, a cena odnotowała swoje minimum w sierpniu 1992 na poziomie 51 centów za funt. Poskutkowało to następnym silnym trendem wzrostowym, kurs osiągnął maksimum w lipcu 1994 roku, wyniosło ono 239 centów.

Momentalnie wystąpiła gwałtowna korekta i kawa znów była warta poniżej dolara za funt, dołek znalazł się na poziomie 95 centów, a miało to miejsce w grudniu 1995. Zaowocowało to kolejną szybką zwyżką, w maju 1997 cena poszybowała do 276 centów.

Następnie odnotowano czteroletnią obniżkę do rekordowo niskiego poziomu, w październiku 2001 roku funt kawy kosztował jedynie 44 centy. Wtedy rozpoczął się najdłuższy trend wzrostowy, trwał on aż do maja 2011, kiedy kurs osiągnął szczyt w wysokości 308 centów. W kolejnych latach kurs oczywiście zaczął spadać, tym razem do 101 centów, które odnotowano w listopadzie 2013 roku.

Następnie kawa zdołała wygenerować ostatni do tej pory ruch wzrostowy i zdrożała do 225 centów za funt. Przyjęła tę wartość w październiku 2014. W ostatnich latach ponownie rynek opanowała Bessa, która zakończyła się w maju 2019, kiedy kurs osiągnął 88 centów. Od tego czasu surowiec znajduje się w strefie konsolidacji poruszając się pomiędzy 90 a 140 centami. Zmiany notowań cen kawy możesz prześledzić na poniższym wykresie interaktywnym:

Najwyższy czas przejść do sposobów inwestowania w soft commodities.

Kontrakty futures na kawę, kakao i cukier

Najpierw krótkie wyjaśnienie – kontrakty futures to dwustronna umowa kupna/sprzedaży konkretnego aktywa bazowego, za ściśle określoną cenę w danym terminie. Są one instrumentami standaryzowanymi, a obrót nimi odbywa się na poszczególnych giełdach, oznacza to również z góry określone instrumenty bazowe, terminy wykonania oraz wielkości kontraktów.

W przypadku cukru wygasają one cztery razy w roku (z końcem marca, maja, lipca i października) i są zawarte na 112 000 funtów. Jeśli chodzi o kakao, mamy pięć terminów wygaśnięcia (marzec, maj, lipiec, wrzesień, grudzień), a wartość to 10 ton. Natomiast kawa wygasa w tych samych miesiącach co kakao, a kontrakt opiewa na 37 500 funtów.

Tak więc wymagane jest posiadanie dużego kapitału. Wynika to z faktu, że handluje się nimi na scentralizowanym, otwartym rynku, a broker lub dom maklerski jest tylko pośrednikiem. Oczywiście nie musimy trzymać kontraktu do daty jego wygaśnięcia. Możemy go sprzedać po aktualnej cenie rynkowej, jeśli na rynku jest odpowiednia płynność. W wypadku, gdy nie znajdzie się inwestor chętny by go odkupić, pozycja zostaje zamknięta w momencie wygaśnięcia po z góry ustalonej cenie.

Rynek futures jest przeznaczony dla doświadczonych inwestorów i ma charakter spekulacyjny. Dodatkowo dostępna na nim jest dźwignia finansowa wynosząca 1:10.

Drugi sposób inwestowania w soft commodities to…

Kontrakty CFD na kawę, kakao oraz cukier

Kontrakty CFD są najłatwiejszym w użyciu i prawdopodobnie najpopularniejszym sposobem inwestowania w towary. Ich nazwa pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od Contracts for Difference, czyli kontraktów na różnice kursowe.

Rynek CFD jest pozagiełdowy, co oznacza, że transakcja zawarta jest pomiędzy inwestorem a brokerem, a nie na realnym rynku. Kontrakt CFD naśladuje ruch kursu aktywa bazowego. Po otwarciu pozycji kupna, gdy cena instrumentu bazowego idzie w górę, zarabiamy na jej wzroście, a strona sprzedająca traci i na odwrót.

Nie nabywamy fizycznie waloru, jedynie spekulujemy na temat zmiany jego kursu w przyszłości. Tak samo jak w przypadku futures, na rynku CFD możemy składać zlecenia long i short, a dźwignia finansowa w przypadku tych surowców w Polsce wynosi 1:10.

Jednak ich zaletą są dwie pozostałe kwestie, czyli data wygaśnięcia oraz wielkość kontraktu. Termin nie obowiązuje, można więc zamknąć pozycję w dowolnym momencie, o ile tylko rynek jest otwarty i trwa to błyskawicznie, ponieważ broker zobowiązuje się do wypłacenia różnicy kursowej w każdej sytuacji po złożeniu zlecenia.

Co więcej w tym wypadku możemy sami dostosować wielkość kontraktu do posiadanego kapitału oraz strategii zarządzania ryzykiem, nie są one standaryzowane, więc nie potrzeba dużych środków, by zacząć na nich inwestować.

Dodatkowo praktycznie każdy broker oferuje kontrakty CFD na kawę, kakao czy cukier, więc nie ma najmniejszych problemów z ich dostępnością. Najprawdopodobniej jest to więc najłatwiejsza, najszybsza i najtańsza pod względem prowizji i spreadów forma spekulacji na soft commodities.

Ostatnim sposobem inwestowania w opisywane surowce przedstawionym w tym tekście są…

Opcje na kawę, kakao i cukier

Opcje są instrumentem dającym prawo ich nabywcy prawo do wykonania określonej operacji. Ich charakterystyczną cechą jest to, że może z niego skorzystać ale nie musi, z kolei przeciwna strona transakcji, czyli jej wystawca już jest zobowiązany do wywiązania się z przedmiotu opcji. Warunki określa giełda i w wypadku kawy, kakao i cukru są one identyczne jak przy kontraktach futures. Istnieją dwa rodzaje opcji – kupna i sprzedaży. Należy jeszcze dodać, że również umożliwiają one wykorzystanie dźwigni finansowej. Do tej pory ten rynek więc do złudzenia przypomina rynek futures, jaka jest różnica?

W przypadku opcji dodatkowo płacimy premię opcyjną, czyli w zasadzie koszt nabycia tego instrumentu. Jednak, jak wspomniane zostało wcześniej nie ma obowiązku jej wykonywania. Tak więc, jeśli kurs surowca podąży w drugą stronę niż się spodziewaliśmy, nie musimy tego papieru wartościowego aktywować aż do czasu wygaśnięcia i jedynie ponosimy koszt premii. Oczywiście mogą zostać one wykonane w dowolnym terminie przed tą datą. Tak więc ryzyko straty w tym wypadku jest znane na początku transakcji, a potencjalny zysk praktycznie nieograniczony.

Czy warto rozważyć inwestowanie w soft commodities

Inwestowanie w soft commodities, z powodu zmienności oraz różnorodności instrumentów oferujących spekulację na tym rynku może być świetnym pomysłem, który może okazać się szansą wygenerowania dużych zysków.

Jednak najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku jest handel w okresie długoterminowym, a taki sposób najłatwiej dostępny jest na rynku kontraktów CFD. Co więcej charakteryzują się one najniższymi opłatami ze wszystkich trzech instrumentów, najszybszą realizacją, niezawodną płynnością rynku, oraz nie wymagają dużego depozytu do zawarcia transakcji.

Zdecydowanie więc, kontrakty na różnicę kursową są wskazaną formą inwestowania w kawę, kakao oraz cukier, zwłaszcza osoby początkujące powinny się na nich skoncentrować.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.