Dźwignia finansowa

    Funkcjonuje na rynku instrumentów pochodnych oraz na niektórych giełdach akcyjnych. Pozwala na zwiększenie potencjalnych zysków, zwiększając jednak także potencjalne straty. Dzięki dźwigni finansowej nie jest konieczne posiadanie całego kapitału wymaganego do zajęcia transakcji, a jedynie jego ułamek. Przykładowo dźwignia finansowa 1:100 oznacza, że depozyt zabezpieczający transakcję musi stanowić zaledwie 1% wartości tej transakcji. Czyli otwierając pozycję o wartości 100 000 USD konieczne jest posiadanie zaledwie 1 000 USD.

    FP Markets
    Ekonomista
    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.