Handel na Forex podczas publikacji danych makroekonomicznych

J2T Trade

Rynki finansowe pełne są różnych publikacji danych makroekonomicznych. Są to publikacje. które pozwalają inwestorom korzystającym z analizy fundamentalnej, wycenić wartość godziwą danego waloru. Dane dotyczą wszystkich walorów bez względu na to. z którego rynku pochodzą (akcje, waluty, obligacje, towary).

Dzięki temu na podstawie publikacji różnego rodzaju wskaźników opisujących stan gospodarki można zaobserwować, czy dana gospodarka się rozwija, czy może kurczy. Na podstawie tych danych, inwestorzy będą reagowali w zależności od publikacji nagłym zakupem określonych instrumentów, bądź ich sprzedażą.

Najważniejszymi danymi makroekonomicznymi są następujące publikacje:

  • PKB
  • Inflacja
  • Stopa bezrobocia / zatrudnienie
  • Bilans handlowy
  • Stopa procentowa
  • Wypowiedzi i konferencje prezesów banków centralnych

Istota powyższych informacji wynika z faktu, że PKB jest miernikiem wytworzonych dóbr w danej gospodarce, co oznacza, że im wyższe przyjmuje wartości, tym lepiej jest odbierany przez inwestorów. Z kolei presja inflacyjna, wynikająca z rosnących cen, wymusza na bankierach centralnych podwyższanie stóp procentowych, co zwiększa zainteresowanie daną walutą.

FP Markets

Poziom bezrobocia informuje analityków fundamentalnych, w którym kierunku zmierza ekonomia danego kraju, czy regionu. Kiedy maleje, wspiera wzrost gospodarczy, natomiast wzrasta w momentach, kiedy gospodarka zaczyna się kurczyć.

Publikacje dotyczące powyższych tematów cieszą się zawsze ogromną popularnością wśród uczestników rynku. Dlaczego? Wynika to z tego, iż pojawia się wówczas największa zmienność rynkowa, ponieważ dane te jednoczą wszystkich traderów – od skalperów po długoterminowych inwestorów. W zależności, czy dojdzie do przykładowej zmiany stóp procentowych w określonym kraju, dany inwestor zdecyduje się na zajęcie pozycji na danej walucie, zakładając jej dalszą aprecjację (bądź deprecjację). Z kolei inwestor średnioterminowy będzie widział okazję do zajęcia pozycji z nadzieją na złapanie lokalnego szczytu, bądź dołku. Przewidując zachowania pozostałych uczestników, tzw. scalper zrealizuje szybki zysk, kupując tanio i odsprzedając drożej, bądź odwrotnie w zależności od wyniku publikacji.

Dlatego w okresach kiedy zmienność rynkowa jest niewielka, momenty publikacji są wybawieniem dla tych, którzy czekają na znaczące ruchy cenowe. Oczywiście zmienność jest niezbędna by zarabiać pieniądze na rynku FX, jednakże ma również swoją cenę, ponieważ trading na danych makroekonomicznych jest obarczony sporym ryzykiem. Duża zmienność może oznaczać nagłe wybicie zbyt ciasnego Stop Lossa, jak również prawdopodobieństwo powstania luki cenowej, na skutek niespodziewanego odczytu danych. Jednocześnie należy pamiętać, iż w trakcie publikacji inwestorzy zaczynają stawiać dalej swoje zlecenia, zarówno kupna jak i sprzedaży, co skutkuje rozszerzeniem się spreadu transakcyjnego.

Dane makro a zachowania ceny

Dane makroekonomiczne są niezwykle istotną kwestią pod kątem handlu na rynku walutowym. Różnego rodzaju publikacje pojawiają się regularnie na rynku Forex. Publikacje dotyczące najistotniejszych wydarzeń rynkowych omówionych we wcześniejszej części są przyczyną największej zmienności na rynku Forex.

W momencie, kiedy dochodzi do publikacji, traderzy stają się świadkami silnych ruchów cenowych na wykresie. Widać to chociażby na najpłynniejszej parze walutowej EURUSD, na słynnym odczycie non farm payrolls z USA, czyli publikacji odnośnie miejsc pracy poza rolnictwem.

EURUSD

To właśnie ten odczyt w pierwszy (czasem w drugi) piątek miesiąca przykuwa uwagę traderów z racji silnych ruchów na walutach. Im odczyt powoduje większe zaskoczenie, tym większy impet możemy zaobserwować. Zaskoczenie na rynkach finansowych wynika z rozbieżności między odczytem a ustalonym konsensusem dla prognozy.

Zaskoczenie rynków można było zauważyć, chociażby w czerwcu 2016 roku, kiedy w referendum dotyczącym pozostania Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, pomimo wyrównanych szans w sondażach, Brytyjczycy postanowili opuścić grono Wspólnoty. Idealnie to widać chociażby na słynnej parze walutowej GBPUSD.

GBPUSD


ScalperScalper radzi:

Handel w trakcie publikacji danych makroekonomicznych cechuje się ponadrzeciętną zmiennością, ale i mniejszą płynnością. Może to prowadzić do sytuacji, w których zlecenia są realizowane z poślizgami cenowymi. Aby sprawdzić w praktyce, jak wygląda handel podczas publikacji danych makro, otwórz bezpłatne demo.


Strategie handlu podczas publikacji danych makroekonomicznych

Są różne sposoby handlu pod dane makroekonomiczne i jest ich prawdopodobnie tak wiele ile jest traderów na rynku. Dziś wskażę na 3 najpopularniejsze. Jednym z sposobów jest zajęcie pozycji przed publikacją danych w nadziei, że odczyt potwierdzi obrany kierunek. Jest to bardzo ryzykowny sposób, który wprowadza dodatkowy element losowy, gdyż nikt nie wie jakie dane zostaną odczytane, a zgadywanie nie stanowi najlepszej strategii. Ogromnym plusem jest możliwość zajęcia pozycji po dużo lepszej cenie z punktu widzenia inwestora, gdyż nie następuje jeszcze rozszerzenie się spreadu, co zmusza handlujących po cenie rynkowej do zajmowania zlecenia po gorszych cenach.

Kolejnym sposobem jest wstrzymanie się ze zleceniem, czekając na odczyt. Takie działania znajdują swoje uzasadnienie przy strategiach średnio i długoterminowych. Do wykonanej przez tradera analizy sytuacji danego instrumentu, dochodzi dodatkowo fakt, że opublikowane dane wspierają dany rozwój wydarzeń. W ten sposób inwestor zajmuje pozycję nie przejmując się szczególnie zwiększoną zmiennością na rynku, gdyż zarówno jego zlecenie obronne (Stop loss), jak również jego zlecenie docelowe (Take profit) znajduje się w bezpiecznej odległości od chwilowych zawirowań rynkowych.

Ostatnia strategia, związana już ze stricte czystą spekulacją na danych, to zajmowanie pozycji w sekundzie, w której publikowane są dane. Jest to już „wyższa szkoła jazdy”, która może być dodatkowo niewykonalna przez klienta detalicznego. Oczywiście są różnego rodzaju narzędzia, mające w teorii pomagać traderom handlować na danych. Jednym z takich narzędzi było Robotero oferowane przez HFT Brokers, które pomimo najszczerszych intencji twórców, posiadało ogromne braki.

Instytucje wykorzystujące HFT (High Frequency Trading) zajmują pozycję z dokładnością do milisekund po publikacji, by następnie zamykać pozycję w ułamku sekund. W wielu przypadkach to właśnie wtedy traderzy detaliczni zajmują swoje pozycję. Czyli już na samym starcie detaliści otrzymują gorszą cenę. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że klienci detaliczni korzystają z usług pośredników, gdyż sami nie posiadają dostępu do rynku międzybankowego z powodu zbyt niskiego kapitału inwestycyjnego.

Podstawowym elementem handlu na danych makroekonomicznych w czasie ich publikacji są dwie kwestie. Dostęp do informacji dotyczącej publikacji bez żadnych opóźnień oraz możliwość wykorzystania ultra szybkiego łącza. Niestety w przypadku serwerów przypisanych klientom detalicznym, po części skazujemy się na zawieranie transakcji po gorszych cenach. Warto o tym pamiętać, zanim zdecydujemy się na wykorzystanie maksymalnego dostępnego lewaru na strategii pod dane.

Rodzaje zleceń wykorzystywanych przy strategiach inwestowania pod dane

Przy strategiach pod dane makroekonomiczne wykorzystuje się różnego rodzaju zlecenia, jednak największe uzasadnianie stosowania znajdują takie jak np. OCO (one cancelled the other). Jest to swoista kombinacja zlecenia kupna i sprzedaży, która zakłada, że jeśli jedno zlecenie zostanie zrealizowane, to drugie zostanie automatycznie anulowane.

Podczas handlu na danych wykorzystuje się kombinację OCO: zlecenie Sell stop oraz zlecenie Buy stop. W jakim celu zostało stworzone takie narzędzie? Wyobraźmy sobie sytuację, w której nie posiadamy natychmiastowego dostępu do publikowanych danych. Publikacje danych możemy znaleźć na portalach tematycznych, jednakże odświeżenie strony o uzupełnione dane, potrafi wystąpić nawet do kilku sekund. Może wydawać się to niewiele, jednakże należy pamiętać, że po publikacji danych pierwsze zlecenia pojawiają się w przeciągu milisekund. Jest to możliwe za pomocą wykorzystania światłowodów oraz najnowocześniejszych algorytmów.

W związku z powyższym, jeżeli nie posiadamy dostępu do danych, możemy wykorzystać zlecenie OCO. Polega ono na ustaleniu wartości przy jakiej dochodzi do otwarcia zlecenia kupna, a przy jakiej do krótkiej sprzedaży. W momencie kiedy dochodzi do otwarcia zlecenia kupna bądź sprzedaży w godzinie publikacji, możemy domniemywać, że pojawiły się dane, które uzasadniły nagły ruch aprecjacyjny (deprecjacyjny) określonej pary walutowej. Drugie zlecenie (to, które nie zostało otwarte) jest automatycznie usuwane.

Zlecenie OCO najlepiej ustalać na chwilę przed publikacją, kiedy już widzimy jak rynek się do niej przygotowuje. Dodatkowo możemy do takich zleceń dodać dodatkowe parametry: Stop loss, take profit i Trailing stop.

Cz warto zatem skalpować na danych?

Jak już zostało wspomniane we wcześniejszej części artykułu, krótkoterminowe zajmowanie pozycji pod dane jest niezwykle trudnym zadaniem. Ten wątek najlepiej rozpocząć od kwestii, kiedy handel na danych nie popłaca? Otóż najważniejszą kwestią jest to, jak dynamiczny ruch jest przewidywany.

Jeżeli mamy do czynienia z konferencją prezesa banku centralnego, to oznacza, że spotkanie będzie się składało z oficjalnego wystąpienia oraz sesji pytań i odpowiedzi. Wtedy zadaniem tradera nie jest zinterpretowanie intencji prelegenta, tylko ewentualnego odbioru wypowiedzi przez uczestników rynku. To właśnie w trakcie konferencji mamy najwięcej „zwrotów akcji” na wykresie. Cena porusza się w określonym kierunku, po czym zawraca po drodze całkowicie ignorując jakiekolwiek poziomy wsparć i oporów. Sytuacja, w której trader zaczyna się „szarpać z rynkiem” jest wielce niepożądana. Dlatego jestem zdania, że handel na konferencjach nie ma uzasadnienia.

Jednakże jestem innego zdania, co do handlu na publikacjach związanych z pojedynczym odczytem, np. danych dotyczących inflacji, czy stopy bezrobocia. Rynek reaguje na dany odczyt w określonym kierunku, co rodzi szansę załapania się na większy ruch. W związku z powyższym, chcąc wykorzystywać publikacje do zajmowania pozycji, należy przede wszystkim zainwestować w możliwie najszybsze łącze Internetowe. Kiedy dany setup rozgrywa się w przeciągu milisekund, kwestie techniczne są niezwykle istotne. Poza tym warto zapoznać się z szybkością z jaką działa platforma wybranego brokera.

W razie problemu z odnalezieniem optymalnie szybkiego i sprawnego brokera można rozważyć handel na rynkach terminowych. Na takich rynkach jak np. CME (Chicago Mercantile Exchange) kwotowane są kontrakty na EURUSD oraz inne pary z grupy majors, takich jak USDJPY, czy GBPUSD. Warto wcześniej pamiętać, że szersze spready są wynikiem ograniczonej płynności na danych parach, czy instrumentach, również na rynkach regulowanych. Spekulanci będący jedną z najważniejszych grup na giełdach, z reguły nie decydują się pozycjonować na rynku przed podaniem wyników danej publikacji.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Scalper
Transakcje zawiera w ultrakrótkim horyzoncie inwestycyjnym, trwającym od kilkunastu sekund do kilku minut. Posługuje się różnymi systemami transakcyjnymi opartymi wyłącznie na wskazaniach analizy technicznej. Jego styl tradingu jest bardzo czasochłonny, przez co przy komputerze spędza wiele godzin, zawierając każdego dnia od kilku do kilkudziesięciu transakcji. Dzięki znacznej liczbie składanych zleceń, scalper efekty swoich zmagań rynkowych widzi praktycznie natychmiast.