FTSE 100

    Financial Times Stock Exchange 100; indeks akcji spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie. Indeks FTSE 100 obejmuje 100 spółek o najwyżej kapitalizacji, które spełniają określone warunki (między innymi kwestie dotyczące płynności akcji). Obok DAX 30 i CAC 40 jest to najważniejszy indeks giełdowy Europy.

    FP Markets
    Inwestor
    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.