CySEC – Cyprus Securities and Exchange Commission

Limasol_Cypr
J2T Trade

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), czyli Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd to cypryjski odpowiednik polskiej Komisji Nadzoru Finansowego. CySEC uchodzi za jedną z najbardziej liberalnych komisji nadzorczych do spraw rynków finansowych w Europie. Właśnie z tego powodu to właśnie na Cyprze zarejestrowanych jest wiele instytucji finansowych, które w zachodnich kategoriach ochrony konsumentów uchodzą za podmioty o wątpliwej renomie. To jednak nie przeszkadza im w oferowaniu swoich usług wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, ponieważ Cypr należy do Unii Europejskiej, a zgodnie z unijnymi przepisami, aby instytucja finansowa mogła oferować swoje usługi wszystkim obywatelom Unii Europejskiej wystarczy, że będzie ona posiadać zezwolenie nadzoru finansowego w jednym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Szwajcarii). CySEC odpowiada z regulacje finansowe i wszelkie operacje zgodnie z przepisami wynikającymi z europejskiej regulacji MiFID (Markets in Financial Instruments Directive – dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów finansowych, której celem utworzenia było zwiększenie stopnia harmonizacji usług finansowych świadczonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Lichtensteinie, czyli w Europejskim Obszarze Gospodarczym z wyłączeniem Szwajcarii. O dyrektywie tej więcej możesz przeczytać w tym artykule). Z powodu tak liberalnych wymogów Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na Cyprze regulowana jest bardzo duża część detalicznych brokerów walutowych ([glossaru]Forex[/glossary]) oraz większość brokerów opcji binarnych (opcje binarne są w wielu krajach nieuregulowane, a w Wielkiej Brytanii sklasyfikowane są jako gra hazardowa).

Historia CySEC

Logo CySEC
Źródło: www.cysec.gov.cy

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd utworzona została w 2001 roku na podstawie ustawy parlamentu Cypru – Cyprus Securities and Exchange Commission (Establishment and Responsibilities) Law of 2001. W 2004 roku, wraz z wejściem Cypru do Unii Europejskiej, CySEC stał się częścią regulacji MiFID, dając wszystkim przedsiębiorstwom finansowym Cypru dostęp do całego rynku Unii Europejskiej. W związku z wejściem Cypru do Unii, a następnie z przyjęciem przez ten kraj waluty Euro krajowe przepisy zostały zaostrzone, ponieważ wcześniej Cypr uważany był za raj podatkowy, co rodziło problem niesprawiedliwej konkurencji pomiędzy Cyprem i jego przedsiębiorstwami a innymi krajami Unii i spółkami z niego pochodzącymi. Niemniej jednak Cypr nadal pozostał konkurencyjny zarówno pod względem regulacyjnym, jak i podatkowym. Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyróżniła się z tłumu przede wszystkim w 2012 roku, ponieważ jako pierwsza (dokładnie 4 maja 2012 roku) sklasyfikowała opcje binarne jako instrument finansowy.

Obowiązki Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Do zadań Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd należy nadzór i kontrola funkcjonowania Cypryjskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz wszystkich transakcji przeprowadzanych na giełdzie, spółek giełdowych na niej notowanych, a także wszystkich podmiotów pośredniczących w handlu na giełdzie w Nikozji. Ponadto CySEC odpowiada za kontrolę spółek oferujących wszelkie usługi inwestycyjne, brokerów Forex, brokerów opcji binarnych, fundusze inwestycyjne, fundusze powiernicze i doradców inwestycyjnych. Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odpowiedzialna jest także za udzielanie licencji na działalność firmom inwestycyjnym, doradcom inwestycyjnym, domom maklerskim oraz brokerom. Zadaniem CySEC jest także nakładanie sankcji oraz kar dyscyplinarnych podmiotom i osobom, których działalność nadzoruje komisja, a które nie stosują się do obowiązujących na Cyprze przepisów.

Zarząd Cyprus Securities and Exchange Commission

Demetra Kalogerou
Źródło: www.cysec.gov.cy

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd posiada pięcioosobowy zarząd, składający się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz trzech członków. Oprócz nich w zarządzie znajduje się jeszcze jeden członek, który nie ma prawa głosu – jest to przedstawiciel Gubernatora Banku Centralnego Cypru. Członkowie Zarządu Cyprus Securities and Exchange Commission wybierani są przez Radę Ministrów Cypru na wniosek ministra finansów na okres pięciu lat. Na fotografii z lewej strony przewodnicząca CySEC Demetra Kalogerou, która została wybrana ponownie na pięcioletnią kadencję w sierpniu 2016 roku.

FP Markets

Cyprus Securities and Exchange Commission

Na Cyprze, z racji wspomnianych wcześniej bardzo liberalnych i w wielu przypadkach nowatorskich rozwiązań pranych, odnotowywana jest bardzo duża liczba rejestracji nowych podmiotów finansowych. Z tego też powodu regulacje cypryjskie bardzo szybko się zmieniają, a zmiany nadzorowane są przez regulatorów europejskich oraz są konsultowane z podmiotami, których dotyczyć mają zmieniane regulacje.

Nie zmienia to jednak faktu, że w ostatnich latach Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest pod stałym ostrzałem ze strony innych regulatorów, inwestorów i organizacji, które domagają się lepszego stanowienia prawa i większej regulacji i nadzoru nad firmami inwestycyjnymi wyższego ryzyka, takimi jak choćby wymienieni brokerzy Forex oraz brokerzy opcji binarnych. Wielu komentatorów wskazuje także, że kary nakładane przez CySEC są zbyt niskie w porównaniu do tych nakładanych przez komisje nadzoru z innych krajów.

Cyprus Securities and Exchange Commission zobowiązuje się do wdrożenia gruntownych zmian w procesach rejestracyjnych i regulacjach podmiotów finansowych zarejestrowanych na Cyprze w celu zapewnienia większej przejrzystości funkcjonowania tych przedsiębiorstw, zwiększenia kar oraz cofania licencji podmiotom, które nie spełniają europejskich standardów. CySEC wprowadził także nowe rozwiązanie mające na celu szybsze rozpatrywanie skarg inwestorów. Tajemnicą poliszynela jest jednak, że Cypr nie ma żadnego interesu w zaostrzaniu swoich regulacji, a zmiany które wprowadza mają na celu uspokojenie nastrojów krytyków cypryjskiego nadzoru, a nie realne zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z usług firm finansowych zarejestrowanych na Cyprze. Cypr „żyje” z firm, które rejestrują się na nim właśnie z powodu bardzo liberalnych regulacji, a ich zaostrzenie mogłoby spowodować odpływ tych firm z tej śródziemnomorskiej wyspy, a wraz z nimi odpływ podatków, które zasilają cypryjski budżet. Trudno więc spodziewać się realnej zmiany uwarunkowań pranych na Cyprze, chyba że wymusi to, za pomocą kar, sankcji lub czegokolwiek innego, Komisja Europejska.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Ekonomista
Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.