Opcje binarne

    2065

    Najnowszy rodzaj opcji dostępny na rynkach finansowych (warto dodać, że niewiele krajów uznało opcje binarne za instrument finansowy). Najważniejszą cechą opcji binarnej jest stała wysokość „wygranej” dla nabywcy opcji, co odróżnia ją od zwykłych opcji, których wartość końcowa jest praktycznie nieograniczona. Cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia opcji jest bez znaczenia – ważne jest tylko czy jest ona wyższa czy niższa od ceny z momentu zawarcia transakcji. Jeżeli wyższa kupujący opcję „wygrywa”, jeśli niższa „przegrywa”. Istnieje wiele rodzajów opcji binarnych: High/Low, Touch/No Touch, Boundary i inne.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.