FCA – Financial Conduct Authority

London
J2T Trade

Financial Conduct Authority (FCA) to finansowy organ nadzorczy funkcjonujący na terenie Zjednoczonego Królestwa – jest to brytyjski odpowiednik polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, który powstał 1 kwietnia 2013 roku zastępując inny organ nadzorczy – Financial Services Authority (FSA). Działa on niezależnie od brytyjskiego rządu i finansowany jest z opłat podmiotów z branży usług finansowych zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii.

Financial Conduct Authority reguluje funkcjonowanie firm finansowych świadczących usługi dla konsumentów oraz utrzymuje integralność rynków finansowych Wielkiej Brytanii. Jest to szczególnie ważny podmiot, bowiem brytyjski sektor finansowy należy do jednego z największych na świecie, a londyńska dzielnica finansowa – tak zwane City to największe centrum finansowe świata, w którym znajdują się centrale tysięcy przedsiębiorstw finansowych, na czele z międzynarodowymi bankami, funduszami inwestycyjnymi, funduszami hedgingowymi, domami maklerskimi, londyńską giełdą papierów wartościowych – London Stock Exchange, brokerami walutowymi itd. Można więc z całą pewnością stwierdzić, że Financial Conduct Authority odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko brytyjskiego sektora finansowego, ale w dużej części za sektor finansowy całej Europy.

Historia Financial Conduct Authority

Tak jak zostało to wspomniane już wcześniej, historia Financial Conduct Authority nie jest zbyt długa, sięga bowiem jedynie 1 kwietnia 2013 roku. To jednak nie oznacza, że wcześniej w Wielkiej Brytanii nie funkcjonował żaden podmiot nadzorujący funkcjonowanie rynków finansowych. Był nim wymieniony wyżej Financial Services Authority. Jeszcze wcześniej z kolei brytyjskim rynkiem finansowym opiekował się The Securities and Investments Board Ltd (SIB), który został utworzony w dniu 7 czerwca 1985 roku z inicjatywy brytyjskiego kanclerza skarbu. Rok później na podstawie Financial Services Act 1986 część ustawowych uprawnień regulacyjnych kanclerza skarbu zostało przekazanych do SIB.

Duże zmiany nastąpiły po skandalach z 1990 roku zakończonych upadkiem słynnego Barings Bank. W związku z tymi wydarzeniami pojawiła się potrzeba powstrzymania samoregulacji rynków finansowych oraz konsolidacji odpowiedzialności za regulacje rynkowe w Wielkiej Brytanii, która podzielona była pomiędzy kilka podmiotów. 28 października 1997 roku nazwa The Securities and Investments Board Ltd zmieniła się na Financial Services Authority. W 2001 roku weszła w życie nowa ustawa Financial Services and Markets Act 2000, która zastąpiła wcześniejsze przepisy i usystematyzowała zadania i działalność Financial Services Authority.

FP Markets
Budynek FCA UK
Źródło: fca.org.uk

Kolejne zadania FSA otrzymał 31 października 2004 roku kiedy poza regulacjami banków, firm ubezpieczeniowych oraz doradców finansowych, FSA zaczął także nadzorować rynek hipoteczny. Z kolei w 2005 roku, dokładnie 14 stycznia, pod jego nadzór doszli pośrednicy ubezpieczeniowi z wyłączeniem ubezpieczeń turystycznych.

Kolejne zmiany zostały ogłoszone 16 czerwca 2010 roku, kiedy ówczesny kanclerz skarbu – George Osborne przedstawił plany zniesienia Financial Services Authority i podział jego obowiązków pomiędzy kilka agencji i Bank Anglii (Bank of England). Na podstawie tych planów powstał Financial Conduct Authority, który nadzorować miał funkcjonowanie londyńskiego City oraz systemu bankowego. Oprócz tego powstać miał także Prudential Regulation Authority, który miał wprowadzać regulacje ostrożnościowe dla instytucji finansowych – banków komercyjnych, banków inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych.

19 grudnia 2012 roku Financial Services Act 2012, który tworzył FCA otrzymał sankcję królewską i wszedł w życie 1 kwietnia 2013 roku. W ten sposób zbudowane zostały nowe ramy prawne dla brytyjskich usług finansowych, zaczął funkcjonować Financial Conduct Authority, a przestał działać Financial Services Authority. Na podstawie tych samych przepisów zadanie utrzymania stabilności finansowej brytyjskiego rynku otrzymał Bank Anglii, a nowa struktura regulacyjna rynków finansowych Wielkiej Brytanii składa się z trzech podmiotów Financial Policy Committee Banku Anglii, Prudential Regulation Authority oraz Financial Conduct Authority.


EkonomistaEkonomista radzi:

Interesujesz się tematyką rynków finansowych? Więcej informacji na temat aktualnej sytuacji na rynkach – zarówno regulawanych, jak i OTC – uzyskasz na bezpłatnych szkoleniach. Sprawdź najbliższy wolny termin.


Zadania FCA UK

Financial Conduct Authority ma bardzo szerokie uprawnienia, związane przede wszystkim z regulacją funkcjonowania rynku wszelkich produktów finansowych. FCA definiuje standardy jakimi mają sprostać instrumenty finansowe pojawiające się na brytyjskim rynku. Regulator ten ma uprawnienia do prowadzenia śledztw przeciwko wszelkim organizacjom finansowym oraz osobom prywatnym. Financial Conduct Authority ma także prawo do zakazywania obrotu danymi instrumentami finansowymi na rok, z możliwością jego bezterminowego przedłużenia. Od 1 kwietnia 2014 roku FCA sprawuje także nadzór nad sektorem kredytów konsumenckich – zadanie to urząd przejął od Office of Fair Trading.

Obszary działalności FCA

Zgodnie z Financial Services Act of 2012, Financial Conduct Authority nadzoruje wszystkie banki działające na terenie Wielkiej Brytanii. Nadzór ma zapobiegać nieuczciwemu traktowaniu klientów, nieuczciwej konkurencji, ma zachęcać do innowacji oraz pomóc we wczesnej identyfikacji potencjalnych zagrożeń w celu zmniejszenia ryzyka na brytyjskim rynku. FCA odpowiedzialny jest także za towarzystwa ubezpieczeniowe, których w Wielkiej Brytanii zarejestrowanych jest ponad 10 tysięcy. Do jego zadań należy rejestracja ubezpieczycieli i prowadzenie rejestrów publicznych, a także przyjmowanie i kontrola rocznych sprawozdań finansowych tych podmiotów. Oprócz tego FCA nadzoruje niezależnych doradców finansowych (IFA) zgodnie z zasadami wynikającymi z Retail Distribution Reviev (RDR).

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Ekonomista
Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.