Analiza techniczna kryptowalut – najpopularniejsze wskaźniki dla krypto

4866
J2T Trade

Każdy, kto specjalizuje się w analizie technicznej, z pewnością korzystał z wielu wskaźników i doskonale wie, iż nie są one uniwersalne. Wszelkiego rodzaju oscylatory i indykatory sprawdzają się na odmiennych aktywach i różnych interwałach czasowych. Warto więc testować wiele strategii i z czasem zauważyć które wypadają skutecznie w naszym handlu. Nie inaczej jest w przypadku rynku kryptowalut. Jak wszyscy wiemy jest to dość specyficzny instrument finansowy, notowany 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu potrafiący odznaczać się wprost ekstremalną zmiennością. Nietrudno więc się domyślić, że niektóre wskaźniki sprawdzają się na nich znacznie lepiej niż pozostałe. Dowiedz się, które wskaźniki dla kryptowalut najczęściej wykorzystują eksperci. Na początek bardzo popularny:

RSI

Wskaźnik RSI to jedno z najbardziej podstawowych narzędzi w analizie technicznej niemal każdego instrumentu. Co więc kryje się za tą nazwą i jak go używać? RSI to skrót od Relative Strength Index – Indeksu Siły Względnej. Porównuje on ruchy wzrostowe i spadkowe cen zamknięcia w danym okresie czasu.

Wzór na obliczenie RSI wygląda następująco: 100 – 100 / (1 + a / b), gdzie:

  • “a” = średnia wartość wzrostu cen
  • “b” = średnia wartość spadku cen

Oczywiście mowa o cenach zamknięcia w danym okresie.

FP Markets

Sugeruje się ustawienie tego wskaźnika na 14 okresów. Wartości RSI wyświetlane są na dodatkowym wykresie i mieszczą się w przedziale od 0 do 100. Jednak najistotniejszymi poziomami są 30 oraz 70.

To tyle, jeśli chodzi o teorię. Jak w praktyce wygląda działanie wskaźnika? Sygnalizuje on momenty, w których analizowany instrument jest przewartościowany lub niedowartościowany. Poziom wykupienia rynku przyjmuje wartości od 70 w górę, natomiast poziom wyprzedania od 30 w dół. Wskaźnik RSI sprawdza się zarówno w skalpingu, jak i swing tradingu czy handlu długoterminowym. Oczywiście przed zawarciem transakcji z jego wykorzystaniem zawsze warto rozważyć zewnętrzne czynniki, takie jak chociażby kontekst obecnych wydarzeń rynkowych, aby przypadkiem sygnał wskaźnika nie wprowadził nas w błąd.

Bardzo ważnym i szeroko wykorzystywanym wskaźnikiem, również na rynku kryptowalut jest oczywiście:

Wykładnicza średnia krocząca EMA

Wykładnicza średnia krocząca to także niezwykle popularne i powszechnie stosowane narzędzie analizy technicznej. Jest to średnia ważona, jej wagi zmieniają się wykładniczo. Oblicza się ją na podstawie formuły, która wyższą wagę przyznaje aktualnym okresom, a mniejszą odległym. Każdy okres ma inną wagę. Przykładowo, przy średniej EMA z 5 okresów, to cena oddalona od 5 okresów od aktualnej będzie najmniej istotna, a ostatnia najbardziej. Dzięki temu EMA przebiega bliżej ceny niż prosta średnia krocząca SMA oraz lepiej reaguje na silne ruchy na wykresie – najnowsze zmiany mają na nią większy wpływ.

Z jakich średnich najczęściej korzystają inwestorzy specjalizujący się w rynku kryptowalut? 50-okresowej EMA 50 do szybszego zauważania i wykorzystywania zmian zachodzących na kursie oraz 200-okresowej EMA 200 do obserwacji siły trendu w szerszym ujęciu czasowym.

Kolejnym bardzo istotnym i przydatnym oscylatorem jest:

MACD

Wskaźnik MACD posiada szerokie grono miłośników niemal na każdych aktywach, nie jest jednak tajemnicą, że najlepiej sprawdza się właśnie na tych mniej konwencjonalnych rynkach niż Forex czy indeksy giełdowe.

Jak on działa? Generuje sygnały na podstawie dwóch średnich wykładniczych (EMA). Linia MACD jest obliczane poprzez odjęcie 12-okresowej średniej EMA od 26-okresowej EMA. Nakładając oscylator na okno wykresu otrzymamy histogram poruszający się wokół poziomu zero, z przecinającymi się nawzajem histogramem MACD oraz linią Signal. Linia Signal to 9-okresowa średnia EMA wyznaczana z linii MACD.

Wskaźnik MACD idealnie nadaje się do analizy dynamiki cen, wejść zgodnych z trendem i pozostawania w nim do czasu wygaśnięcia momentum. Co ważne, zwykle doskonale współpracuje on w połączeniu RSI, ponieważ oba oscylatory mają dokładnie to samo zadanie, lecz wykonują je poprzez różne dane wejściowe, dzięki czemu razem oferują pełniejszy i bardziej dopracowany techniczny ogląd rynku i nie inaczej to wygląda w przypadku kryptowalut.

Następny wskaźnik także cieszy się dużą popularnością na wielu odmiennych rynkach i często bywa częścią różnych strategii. Nosi on nazwę:

Oscylator stochastyczny

Oscylator stochastyczny został stworzony w połowie ubiegłego wieku i do dziś stosuje się go w niezmienionej formie. Na czym konkretnie jego działanie polega? Jest on wskaźnikiem momentum i służy do porównywania aktualnej ceny zamknięcia do cen zamknięcia w danym okresie czasu. Składa się on z dwóch linii:

  • %K w kolorze niebieskim
  • %D w kolorze czerwonym

Linię %K oblicza się za pomocą wzoru wzoru: 100 * (cena zamknięcia – cena minimalna) / (cena maksymalna – cena minimalna)

Natomiast linia %D to okresowa średnia krocząca linii %K.

Zazwyczaj w przypadku rynku kryptowalut ustawia się go na poniższe parametry:

  • Liczba okresów linii %K: 22
  • Liczba okresów linii %D: 9
  • Spowolnienie: 9

Wartości oscylatora obrazowane są na dodatkowym wykresie i poruszają się w przedziale od 0% do 100%. Kluczowymi poziomami są jednak 20% oraz 80%. Jeśli wskaźnik przyjmuje wartości poniżej 20%, mamy do czynienia z wyprzedaniem rynku. Natomiast wartości powyżej 80% oznaczają jego wykupienie. W przypadku rynku kryptowalut oscylator stochastyczny najlepiej sprawdza się w silnym trendzie (do jego identyfikacji możemy użyć wykładniczej średniej kroczącej) na wykresach H1, H4 i D1.

Przydatnym wskaźnikiem w przypadku krypto bywają także:

Wstęgi Bollingera

Wstęgi Bollingera to nieskomplikowany w obsłudze wskaźnik wysyłający stosunkowo jasne dla tradera sygnały. Są one bardzo przydatne na niskich interwałach czasowych, ponieważ pomagają wybrać odpowiedni moment na otwarcie i zamknięcie pozycji. Składają się one z trzech linii:

  • SMA, czyli prosta średnia krocząca stanowiąca środkowe pasmo
  • Górna banda
  • Dolna banda

Wraz ze wzrostem i spadkiem zmienności, odległość między wstęgami także rośnie i maleje. Odpowiednimi wartościami dla tego wskaźnika są: 20, czyli prosta średnia dwudziesto okresowa SMA 20 oraz 2, czyli oddalenie górnej i dolnej bandy o dwa odchylenia standardowe.

Zasadniczo im bliżej górnej granicy znajduje się cena, tym bardziej prawdopodobne jest, że znalazła się ona w fazie wykupienia i odwrotnie, okolice dolnej bandy świadczą o możliwym wyprzedaniu kursu.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.