Wskaźniki Bears Power i Bulls Power

7398
J2T Trade

Bears Power i Bulls Power, czyli oscylator siły niedźwiedzi oraz oscylator siły byków zostały stworzone przez dr Alexandra Eldera, będącego również twórcą narzędzia Force Index, o którym powstał osobny artykuł. Alexander Elder jest profesjonalnym inwestorem giełdowym oraz światowej sławy ekspertem w kwestii analizy rynków finansowych. Z zawodu jest z kolei lekarzem psychiatrą. Pochodzi z Rosji – urodził się w Leningradzie, wychowywał w Estonii, a następnie zamieszkał w USA – w Stanach Zjednoczonych uzyskał azyl polityczny. W Ameryce pracował jako publicysta oraz redaktor „The Psychiatric Times”. Z rynkami finansowymi związany jest od końca lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jako doświadczony trader założył firmę szkoleniową dla inwestorów znaną pod nazwą Financial Trading Seminars Inc. Oprócz stworzenia wskaźników technicznych, na karty inwestycyjnej historii wpisał się tworząc artykułu, recenzje i analizy. Jest także autorem książki „Zawód – inwestor giełdowy” będącej światowym bestsellerem oraz innych pozycji.

Wracając jednak do wskaźników Bears oraz Bulls Power. Dlaczego opisujemy dwa wskaźniki na raz? Stanowią one bowiem analityczny tandem. Jeden przydaje się do oceny siły popytu, a drugi do oceny siły podaży. Oba zostały opisane w książce Trading for a Living w 1989 roku.

Budowa i działanie wskaźników Bears Power i Bulls Power

Bears Power to oscylator analizy technicznej, który szacuje siłę strony podażowej na rynku. Wartości jakie przyjmuje stanowią różnicę pomiędzy ceną minimalną a 13 okresową wykładniczą średnią kroczącą (13 EMA) – zwykle wartość tego narzędzia analizy technicznej obliczana jest dla 13 okresów (przede wszystkim ostatnich 13 dni sesyjnych), ale zdarzają się również strategie z innymi ustawieniami. Cena minimalna pokazuje jaka jest maksymalna siła sprzedających, a średnia pokazuje przy jakiej cenie w danym okresie kupujący i sprzedający mogliby dojść do porozumienia, czyli jaka cena doprowadziłaby do teoretycznej równowagi rynku.

Bulls Power to oscylator analizy technicznej, który szacuje z kolei siłę strony popytowej na rynku. Wartości jakie przyjmuje Bulls Power stanowią różnicę pomiędzy ceną maksymalną a 13 okresową wykładniczą średnią kroczącą (13 EMA) – podobnie jak w przypadku Bears Power zwykle wartość tego narzędzia analizy technicznej obliczana jest dla ostatnich 13 dni sesyjnych, ale można również spotkać strategie inwestycyjne wykorzystujące inne ustawienia. Cena maksymalna pokazuje jaka jest maksymalna siła kupujących, a średnia pokazuje przy jakiej cenie kupujący i sprzedający mogliby dojść do porozumienia w danym okresie. Krótko mówiąc jaka cena doprowadziłaby do teoretycznej równowagi ranku – ta kwestia nie różni się niczym w porównaniu do wskaźnika Bears Power.

FP Markets

Bulls and Bears


Analityk TechnicznyAnalityk Techniczny radzi:

Wskaźniki Bulls Power i Bear Power są doskonałymi narzędziami wspierającymi handel. Zarówno te wskaźniki, jak i ponad 50 innych znajdziesz na platformie transakcyjnej brokera. Zarejestruj się, pobierz platformę i sprawdź działanie Bulls Power i Bears Power w praktyce.


Wykorzystanie wskaźników Bears Power i Bulls Power

Wskaźniki Bulls oraz Bears Power mogą być wykorzystywane zarówno osobno jak i razem. Dr Alexander Elder zaleca, aby wykorzystywać jego wskaźniki do wyznaczenia momentu wejścia oraz wyjścia z pozycji oraz aby otwierać pozycje tylko i wyłącznie zgodnie z trendem wyznaczanym przez średnią kroczącą. Rosnące wartości wskaźników sygnalizują obejmowanie coraz większej przewagi przez stronę rynku reprezentowaną przez wskaźnik – popytową w przypadku Bulls Power i podażową w przypadku Bears Power.

W odróżnieniu od innych bardzo popularnych wskaźników analizy technicznej, Bulls Power i Bears Power wykorzystuje się zwykle bez innych złożonych wskaźników technicznych takich jak MACD, RSI czy Oscylator Stochastyczny, któremu poświęciliśmy ten wpis. Najczęściej w połączeniu z nimi stosuje się jedynie średnie kroczące.

Czy warto korzystać z tych wskaźników?

Odpowiedź brzmi – tak. Dają całkiem dobre sygnały transakcyjne, sprawdzają się w większości warunków rynkowych i co bardzo ważne, mogą być wykorzystywane zarówno na rynku walutowym, jak i na rynkach akcyjnych, towarowych, dłużnych, czy też w handlu wszelkiego rodzaju instrumentami pochodnymi. W Internecie spotkasz wiele systemów transakcyjnych opierających się na wskaźnikach dr Alexandra Eldera, pamiętaj jednak, że przed dołączeniem wskaźników do swojego warsztatu musisz przetestować je pod kątem własnej strategii na rachunku demonstracyjnym.

Plusy Bulls Power i Bears Power

  • Możliwość wykorzystania pojedynczo jak i w zestawie
  • Szybka reakcja na zmiany rynkowe
  • Możliwość dostosowania

Minusy Bulls Power i Bears Power

  • Możliwość wykorzystania przede wszystkim na interwale dziennym

Nasza ocena: 8/10

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Analityk Techniczny
Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.