Wskaźnik zmiany Rate of Change ROC

J2T Trade

Narzędzia analizy technicznej wskazują nam zwykle panujące w danym czasie trendy, często generują sygnały transakcyjne oparte o przełamania wyznaczonych poziomów czy przecięcia wskaźników i linii sygnału, np. średnich kroczących. Dzięki nim jesteśmy w stanie nie tylko zdecydować czy otworzyć krótką, czy długą pozycję, ale także, w którym miejscu wyznaczyć odpowiednio poziomy zleceń stop loss i take profit.

Oprócz tego jednak bardzo przydatne są także wskaźniki zmiany, czyli wskaźniki, które obrazują zmienność rynkową. Najpopularniejszym z nich i jednocześnie jednym z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej w ogóle jest tak zwany wskaźnik zmiany, od którego wzięła się nazwa tej grupy narzędzi, o angielskiej nazwie Rate of Change, czyli w skrócie ROC.

Wskaźnik Rate of Change pokazuje w jaki sposób zmieniała się cena danego instrumentu finansowego w określonym okresie. ROC obrazuje inwestorowi, w jaki sposób ostatnio porusza się rynek, co daje wskazówki dotyczące tego, jak może zachowywać się on w najbliższej przyszłości. Warto jest więc traktować go jako wskaźnik, który doskonale uzupełni naszą strategię inwestycyjną.

Budowa i działanie wskaźnika Rate of Change

Wskaźnik Rate of Change należy do grupy tak zwanych wskaźników impetu, inaczej nazywanych wskaźnikami pędu lub wskaźnikami momentum (istnieje z resztą wskaźnik o nazwie Momentum, w swoim działaniu nieco podobny do wskaźnika Rate of Change). Podobnie jak większość wskaźników analizy technicznej stosowanych na rynku Forex oraz innych rynkach finansowych narzędzie Rate of Change, ze względu na swoją budowę, rysuje się na osobnej skali poniżej wykresu cenowego, na podstawie którego jest on wyliczany.

FP Markets

W jaki sposób wskaźnik Rate of Change rysuje wyliczone wartości? W momencie gdy wartość oscylatora znajduje się powyżej zera, oznacza to, że aktualna cena instrumentu jest wyższa od ceny instrumentu sprzed tylu dni ile ustawione zostanie przez inwestora – jest to tak zwany parametr wskaźnika. Z kolei w momencie, gdy wskaźnik znajduje się poniżej zera, obecna cena jest niższa od ceny sprzed tylu dni, ile zostało określone we wspomnianym parametrze.

Zwiększająca się wartość wskaźnika ROC, w momencie gdy jest on dodatni, czyli mówiąc bardziej obrazowo wzrastająca linia wskaźnika znajdująca się powyżej zera oznacza, że różnica pomiędzy aktualnym poziomem cen, a tym określonym w parametrze ulega zwiększeniu.

Z kolei zmniejszająca się wartość wskaźnika znajdującego się powyżej zera, czyli spadająca w kierunku zera linia Rate of Change oznacza zmniejszającą się różnicę pomiędzy tymi cenami. Osiągniecie poziomu zera przez wskaźnik oznacza, że aktualna cena jest taka sama jak ta sprzed określonej liczby okresów.

Natomiast spadająca wartość ujemnego wskaźnika Rate of Change oznacza zwiększającą się (ujemną) różnicę pomiędzy ceną aktualną a poprzednią. Z kolei wzrastająca wartość ujemnego wskaźnika (czyli kierująca się w stronę zera wartość ujemna) oznacza, że różnica się zmniejsza.

Krótko mówiąc – jeśli ceny instrumentu zwiększają się, wskaźnik będzie skierowany do góry. Jeśli ceny instrumentu zmniejszają się wskaźnik będzie skierowany w dół, a w momencie, gdy cena instrumentu będzie taka sama jak w zdefiniowanym okresie z przeszłości, wskaźnik przyjmie wartość zerową.

Sam wzór na obliczenie wskaźnika Rate of Change prezentuje się następująco:

ROC = 100% * (K (t) – K (t – n)) / K (t – n)

We wzrze, K (t) – kurs aktualny, K (t – n) – kurs sprzed n sesji.


Analityk TechnicznyAnalityk Techniczny radzi:

Wskaźnik zmiany Rate of Change, podobnie jak 50 innych wskaźników analizy technicznej znajdziesz na popularnej platformie transakcyjnej brokera. Pobierz bezpłatne demo platformy i przekonaj się sam, który z dostępnych wskaźników będzie dla Ciebie najlepszy. Rachunek demo znajdziesz tutaj.


Wykorzystanie wskaźnika ROC

Istnieją aż trzy sposoby interpretacji podstawowego wskaźnika Rate of Change. Wszystkie zostały przedstawione poniżej. To, którą z nich wybierze inwestor, zależy tylko i wyłącznie od niego.

W pierwszej interpretacji sygnał kupna pojawia się w momencie gdy wskaźnik ROC przebija od dołu poziom zera. Z kolei sygnał sprzedaży generowany jest wówczas, gdy wskaźnik przebija od góry poziom zera. Szczerze jednak mówiąc, w ten sposób odczytywane sygnały są raczej niezbyt pewne i zwykle są jedynie uzupełnieniem dla sygnałów generowanych przez inne wskaźniki.

ROC

Drugą interpretacją wskaźnika Rate of Change jest wyszukiwanie dywergencji pomiędzy wykresem cenowym analizowanego instrumentu a wykresem wskaźnika ROC. W momencie, gdy obserwujemy trend wzrostowy na wykresie cenowym oraz trend zniżkujący na wykresie wskaźnika istnieje duża szansa na pojawienie się korekty ceny lub na całkowitą zmianę trendu na spadkowy.

Oczywiście istnieje również odwrotna interpretacja. Kiedy obserwujemy trend północny na wykresie wskaźnika oraz trend południowy ceny instrumentu możemy spodziewać się rozpoczęcia ruchu wzrostowego, czyli wzrostu ceny instrumentu.

ROC

Trzecią, ostatnią interpretacją jest wyznaczenie poziomów wykupienia oraz wyprzedania rynku na wykresie Rate of Change. Wówczas przypomina on wskaźniki Momentum czy też Relative Strength Index.

Wyznaczone rejony powinny obejmować mniej więcej około 20% wartości dodatnich oraz 20% wartości ujemnych. Jednak ich dokładne wyznaczenie jest niemożliwe, ponieważ wskaźnik ROC, w odróżnieniu od wymienionych wyżej narzędzi, posiada ruchomą skalę.

Górny obszar jest poziomem wykupienia, a jego osiągnięcie jest sygnałem sprzedaży. Z kolei osiągnięcie dolnego rejonu, czyli rejonu wyprzedania jest sygnałem do zajęcia pozycji długich.

ROC

Plusy

  • Wysoka szybkość reakcji
  • Możliwość wykorzystania z innymi wskaźnikami
  • Możliwość dostosowania do niższych interwałów
  • Kilka rodzajów interpretacji
  • Bardzo dobre działanie wskazań opartych o dywergencję

Minusy

  • Niska sprawdzalność interpretacji z wykorzystaniem poziomu zera
  • Brak możliwości dokładnego wyznaczenia poziomów wykupienia i wyprzedania

Nasza ocena: 8/10

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Analityk Techniczny
Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.