Strategia WTI Brent Spread Level

Brent WTI
J2T Trade

Ropa naftowa od zawsze przykuwała uwagę wszystkich inwestorów, zarówno indywidualnych, jak również instytucjonalnych. Możemy upatrywać się tego fenomenu w fakcie, że ropa jest surowcem energetycznym, który od lat pełni niezwykle istotną rolą w naszym życiu. Ropa nie stanowi bezpiecznego aktywa, jak np. złoto czy srebro, natomiast jest niezastąpiona w naszym codziennym życiu, jako produkt niezbędny w procesie tworzenia benzyny, którą następnie napełniamy bak paliwa. Wzrost, bądź spadek tego surowca znajduje swój wydźwięk chociażby w inflacji.

Najpopularniejsze rodzaje ropy naftowej na świecie to: WTI oraz Brent. Obie są doskonale znane inwestorom z racji, że występują na światowych giełdach jako instrumenty pochodne bazujące na tych dwóch surowcach. West Texas Intermediate (WTI), znany jest również jako Texas light sweet. Jest to gatunek ropy naftowej wykorzystywany jako punkt odniesienia w zakresie cen ropy naftowej. Gatunek ten posiada stosunkowo małą gęstość oraz nazywane jest słodkim (sweet) z powodu niskiej zawartości siarki. WTI notowana jest na rynku towarów na Nowojorskiej giełdzie NYMEX.

Ropa Brent jest mieszaniną ropy wydobywanej z pól rozmieszczonym na Morzu Północnym. Ropa ta jest zaliczana do gatunków ropy słodkiej i lekkiej (ok. 0,37% siarki), natomiast w znacznie mniejszym stopniu niż West Texas Intermediate.

Narzędzia wykorzystywane w strategii WTI Brent Spread

Obie odmiany czarnego złota różnią się nie tylko składem chemicznym ale również wymaganiami produkcji i transportu. Różnice te są uwzględnione w cenie i rozłożone pomiędzy kontraktami terminowymi na te surowce.

FP Markets

Jak sama nazwa strategii wskazuje, wykorzystujemy w niej spread, czyli różnicę (w tym przypadku miedzy ceną ropy Brent a ropy WTI). Spread jest średnią, która powraca ponieważ większość nagłych zmian cenowych jest tylko czasowa, więc spread wraca do swojej długookresowej równowagi ekonomicznej, a zatem możliwe jest stworzenie strategii handlowej opartej na tej średniej odwzorowującej różnicę ceny ropy Brent oraz ropy WTI.

Te dwa rodzaje ropy naftowej – WTI oraz Brent – są ze sobą mocno skorelowane dodatnio, dlatego też w tej strategii nie skupiamy się na kierunku, w którym podąża ropa, tylko na spreadzie pomiędzy jednym a drugim gatunkiem „czarnego złota”. Ropa naftowa WTI zawsze była uważana za jakościowo lepszą niż Brent, co widać było w różnicy cen. Tym bardziej zadziwił fakt, że w roku 2009 z powodu wzrostu zapasów WTI, ropa Brent przekroczyła jej wartość, co odbiło się na sposobie handlu na spreadzie WTI Brent.


Day TraderDay Trader radzi:

Strategię WTI Brent Spread Level najlepiej sprawdzisz na rachunku demo, dzięki któremu nie musisz ryzykować własnych środków, aby przekonać się, czy dana strategia działa. Bezpłatne konto demo możesz założyć tutaj.


Wejście w pozycję

Handel na spreadzie budzi mieszane emocje z racji faktu, iż niewielu inwestorów skupia się na tym elemencie tradingu. Większość czasu poświęcają na określenie, w którą stronę będzie podążał rynek. Niestety jak pokazują statystyki nie należy to do zadań łatwych. Większość uczestników rynku ponosi na nim straty. Co właściwie daje traderom handel na spreadzie pomiędzy dwoma rodzajami ropy? Przede wszystkim daje pewne zabezpieczenie w postaci ograniczonego zakresu zmian ceny.

Podstawową kwestią handlu na spreadzie jest obserwacja jak się kształtuje różnica pomiędzy cenami Brent oraz WTI. W tym celu możemy wykorzystać informację zaczerpnięte z branżowych stron poświęconych wycenom tego surowca. Oczywiście bieżącą różnicę spreadu możemy śledzić na naszej platformie transakcyjnej.

Brent WTI Spread
źródło: ycharts.com

Na wspomnianej powyżej stronie ycharts.com, z której pochodzą wykresy kształtowania się spreadu, możemy zaobserwować zmiany w wycenie ropy Brent względem WTI. W związku z powyższym potrzebujemy określonych danych, by móc zacząć handlować na spread WTI/Brent:

  1. Jaka panuje tendencja na wykresie?
  2. Jaki jest średni spread z danego okresu (okresu, który nas interesuje)?

Na podstawie wprawnego oka inwestora oraz danych statystycznych, jesteśmy w stanie zaobserwować, że od kilku lat Brent jest kwotowany powyżej WTI. W kwestii ustalenia średniego spreadu, trader musi samemu zdecydować, jaka liczba sesji jest dla niego odpowiednia. W przypadku handlu jednosesyjnego (day trading) średnia z 2-5 dni będzie odpowiednia. Natomiast w przypadku handlowania w perspektywie średnioterminowej warto przeanalizować spread z ostatnich 14-30 dni sesyjnych.

Ta średnia będzie wyznaczała wartość godziwą oraz nasz punkt docelowy. W momencie, gdy obserwujemy systematyczny spadek spreadu, zaś średni spread z analizowanego przez nas okresu wynosi przykładowo 1,00 USD/bbl (dolarów za baryłkę), oznacza to, że wartość +1,00 jest wartością godziwą, poniżej której będziemy szukać okazji do zajęcia pozycji. W momencie, gdy mamy trend spadkowy, a różnica między ropą WTI a ropą Brent wynosi przykładowo -0,50 należy szukać okazji do zajęcia długiej pozycji na WTI oraz krótkiej na Brent. W tym scenariuszu chodzi nam o załapanie się na powrót spreadu z -0,50 na +1,00, który będzie wywołany szybszym wzrostem WTI niż Brent lub szybszym spadkiem Brent niż WTI.

Oczywiście wystąpić może również scenariusz, w którym średni spread przykładowo będzie na poziomie +5,00 i spread ten będzie w trendzie wzrostowym. Wtedy będziemy szukać okazji do zajęcia pozycji powyżej średniego spreadu +5,00, gdzie będziemy otwierać pozycję short na WTI i long na Brent, spodziewając się spadku spreadu w okolice średniego spreadu (wartości godziwej).

Oczywiście jest wiele podejść do zagadnienia handlu na spreadzie WTI Brent, jednak te przybliżymy w kolejnych artykułach.

Wyjście z pozycji

Zamknięcie transakcji następuje, gdy spread powraca do wartości godziwej, czyli w okolice średniego spreadu. Jednocześnie warto pamiętać o tym w jakiej sytuacji należy zamknąć transakcje księgując stratę. Oczywiście handlując na spreadzie, nasz Stop loss nie będzie uwzględniał określonej ceny Brent albo WTI, tylko różnicę pomiędzy ceną kupna/sprzedaży Brent a ceną sprzedaży/kupna WTI.

W związku z powyższym, jeśli spodziewamy się spadku spreadu o przykładowe 20 centów, wówczas warto pamiętać, że gdy rozszerzy się on o taką samą wielkość, należy zaksięgować stratę. W ten sposób ograniczamy ryzyko, jednocześnie ustalając, w którym momencie decydujemy się zamknąć pozycję w przypadku niespodziewanego zachowania obu instrumentów. Poziom RR (risk/reward w tej transakcji wynosi 1/1).

Zarządzanie kapitałem

Każda strategia tradingowa wymaga od inwestora ustalenia maksymalnego ryzyka, jakie jest on w stanie ponieść w przypadku, w którym miałoby się okazać, że nie miał on racji. Strategia bazująca na spreadzie pomiędzy silnie skorelowanymi instrumentami pomaga w ograniczeniu ponoszonego ryzyka, gdyż nie wymaga to od nas ustalenia kierunku zmian cen, tylko określenia spodziewanej zbieżności/rozbieżności.

Gdy będziemy się posiłkować statystykami oraz zachowaniem spreadu w przeszłości, ustalenie, czy spread może się zawężać lub rozszerzać może okazać się dość łatwym prognozowaniem. Idea analizy technicznej zakłada, że historia się powtarza, dlatego też system zajmowania pozycji na tych dwóch surowcach energetycznych, stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób, które bezskutecznie próbowały rozgryźć w jakim kierunku będzie podążała ropa.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Day Trader
Horyzont inwestycyjny inwestora jednodniowego trwa od kilku do kilkunastu godzin. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje jest niepozostawianie pozycji na noc. Swoje systemy transakcyjne opiera na analizie technicznej, głównie price action oraz wskaźnikach technicznych – MACD, RSI i Stochastic Oscillator. Liczba sygnałów transakcyjnych waha się między kilkoma, a kilkunastoma dziennie, w zależności od liczby instrumentów, na których dokonuje transakcji.