Spread

    2608

    W przypadku rynku walutowego, papierów wartościowych oraz towarów różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna danego instrumentu finansowego, czyli różnica pomiędzy cenami bid i ask. Na terminowych rynkach finansowych i towarowych spread jest różnicą między kursem kasowym i kursem terminowym. Spread różni się w zależności od rynku i płynności instrumentu finansowego.

    FP Markets
    Inwestor
    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.