Strategia Daytrading oparta na wskaźnikach Billa Williamsa

5121
J2T Trade

Znany trader Bill Williams stworzył wiele wskaźników, które możemy załączyć do wykresu, na takich popularnych softach, jak chociażby MetaTrader. Dokładne opisy wskaźników Billa Williamsa możemy znaleźć we wcześniejszych wpisach na Trader’s Area. W poniższej strategii wykorzystujemy niskie interwały jakimi są wykresy pięciominutowe (m5), które pozwolą nam na szybszą reakcję na rynku, dzięki czemu możemy doskonalić swój warsztat jako daytraderzy.

Narzędzia wykorzystywane w strategii

W tej strategii skupimy się na trzech najpopularniejszych narzędziach z dorobku traderskiego Billa Williamsa, czyli Alligator, Fractals oraz Awesome Oscillator. Wskaźnik Alligator jest zestawem trzech średnich wygładzonych, których działanie przypomina polowanie słynnego gada. Stąd też nazywa się je wargami, zębami oraz szczęką.

Położenie średnich będzie określało trend, a zarazem decydowało o kierunku zawieranej przez tradera transakcji. Kolejnym narzędziem wcześniej wspomnianym, które zostanie wykorzystane do zabezpieczenia transakcji, będą fraktale. Dodatkowym filtrem, który pomoże rozwiać wątpliwości, czy dany ruch wart jest zajęcia pozycji, będzie Awesome Oscillator.


Day TraderDay Trader radzi:

FP Markets

Działanie strategii daytrading opartej na wskaźnika Billa Williamsa najlepiej sprawdzić na rachunku demo. Dzięki temu – nie ryzykując własnych środków – sprawdzisz, czy strategia działa i czy potrafisz z niej korzystać. Bezpłatny rachunek demo otworzysz tutaj.


Wejście w pozycję

Podstawowa kwestia z jaką należy się zmierzyć, to ocena jaki trend obecnie panuje na rynku. Odpowiedź na to pytanie pozwoli nam na zdecydowanie, w którym kierunku będziemy się pozycjonowali. Jeżeli zidentyfikujemy sytuację, w której wargi (linia zielona) znajduje się powyżej zębów (linia czerwona), a te z kolei znajdują się nad szczęką (linia niebieska), wówczas mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Natomiast sytuacja, w której wargi znajdują się poniżej zębów, a te znajdują się poniżej szczeki, oznacza to, że sprzedający zdominowali dany walor, przez co mamy trend spadkowy.

Dodatkowy filtr stanowi wskaźnik Awesome Oscillator, który ma na celu dodatkowo potwierdzić panujący trend. Spełnia swoją rolę, jeżeli po określeniu trendu wzrostowego wskaźnik AO znajduje się powyżej linii zero. W przypadku zidentyfikowania trendu spadkowego, wskaźnik ten powinien znajdować się poniżej linii zero. Oznacza to bowiem, że Alligator oraz Awesome Oscillator determinują trend wzrostowy, bądź spadkowy, który decyduje o kierunku zajmowanej przez nas pozycji.

Natomiast funkcję zapalnika całego procesu decyzyjnego pełni wskaźnik Fractals. Wskazania tego wskaźnika można podzielić na te generujące sygnał kupna, jak również sprzedaży. Każdy fraktal musi być skonstruowany z co najmniej pięciu świec. Fraktale kupna przyjmują najwyższe wartości, zaś sprzedaży najniższe. Fraktal tworzy się wówczas, gdy środkowa świeca posiada najwyższą wartość niż otaczające je świeczki w przypadku fraktali kupna. Z kolei fraktal sprzedaży powstaje, gdy środkowa świeca ma najniższą wartość, niż otaczające ją świeczki. W ten sposób jesteśmy w stanie zidentyfikować istotne punkty na wykresie za pomocą fraktali, gdyż każdy oznaczony fraktal będzie oznaczał dane ekstremum.

W przypadku zidentyfikowania trendu wzrostowego za pomocą wskaźnika Alligator oraz Awesome Oscillator, zajęcie pozycji następuje, gdy cena przebije fraktal kupna. W przypadku zaobserwowania trendu spadkowego, zajęcie pozycji następuje w momencie, w którym wykres cenowy przebije fraktal sprzedaży. Warto zapamiętać, że fraktale kupna występują powyżej ceny, zaś sprzedaży poniżej.

Bill Williams tools daytrading strategy

Wyjście z pozycji

Stop Loss należy w tej strategii wyznaczyć poniżej najniższego fraktalu sprzedaży, w przypadku sygnału kupna, bądź powyżej najwyższego fraktalu kupna, w przypadku sygnału sprzedaży. Zlecenie zabezpieczające transakcję powinno być aktualizowane za każdym razem, gdy tworzy się nowy fraktal.

Zarządzanie kapitałem

Strategia ta generuje sygnały na wykresie pięciominutowym, co powoduje częste sygnały na wykresie intraday. W związku z powyższym trader powinien być przygotowany na zawieranie od kilku, do nawet kilkudziesięciu transakcji w ciągu jednej sesji. Dlatego też zalecane jest, by zlecenia obronne na poszczególną transakcje nie przekraczało 0,8% wielkości kapitału inwestycyjnego. Ostrożność przy dobieraniu wielkości ekspozycji pozwala na przetrwanie ewentualnych strat, które zawsze mogą wystąpić. Więcej o zarządzaniu kapitałem znajdziesz w tym artykule.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Day Trader
Horyzont inwestycyjny inwestora jednodniowego trwa od kilku do kilkunastu godzin. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje jest niepozostawianie pozycji na noc. Swoje systemy transakcyjne opiera na analizie technicznej, głównie price action oraz wskaźnikach technicznych – MACD, RSI i Stochastic Oscillator. Liczba sygnałów transakcyjnych waha się między kilkoma, a kilkunastoma dziennie, w zależności od liczby instrumentów, na których dokonuje transakcji.