S&P 500 wzrosło 0,95%. W cieniu gorsze odczyty w USA.

189
J2T Trade

Amerykański indeks giełdowy S&P 500 wzrósł wczoraj o 0,95%. Wzrost indeksu niejako przyćmił gorsze odczyty danych z USA. Jak wyglądać może zatem ostatnia sesja tego tygodnia?

Wzrost S&P 500

W czwartek indeks S&P 500 zakończył sesję ze wzrostem. Jeden z głównych amerykańskich indeksów giełdowych S&P 500 podniósł kurs swoich notowań o 0,95%. Przełożyło się to na ruch rzędu nieco ponad 35 punktów. Indeks rozpoczyna ostatnią sesję tego tygodnia z wynikiem tygodniowym wynoszącym +3,29%. Ciekawym jest fakt, że jest to ostatni piątek w tym miesiącu.

Spółki odwrotnie

Indeks zakończył sesję z wynikiem wzrostowym, jednak to spółki stratne osiągnęły wczoraj najwyższy poziom zmienności. Najwięcej spośród spółek straciło Mosaic. Akcje spółki spadły o 9,57%. Inna spółka – CF Industries również straciła powyżej 9%. Jest to niecodzienna sytuacja, gdyż często za wynikiem indeksu stoją wyniki spółek. Najsilniejszą spółką okazało się Autodesk, którego notowania skoczyły o 8,43%. Mimo, że zmienność większą osiągnęły spółki stratne, zdecydowana większość komponentów zyskała wczoraj.

Gorsze odczyty

We wczorajszej analizie indeksu S&P 500 wspomniałem o szeregu istotnych danych, których publikacje miały miejsce podczas sesji. Wszystkie odczyty zanotowały gorsze wyniki względem prognoz, jak również względem poprzednich odczytów. Najbardziej inwestorów i analityków niepokoić może fakt wstępnego odczytu wskaźnika PMI dla usług. Według wczorajszego raportu wskaźnik mocno się obniżył i zbliżył się do granicznego poziomu. Podobnie rzecz się ma w przypadku wskaźnika PMI dla przemysłu.

FP Markets

Dzisiejsze dane

Dziś inwestorzy swoją uwagę skierują na raport Uniwersytetu Michigan. Podany, jak zawsze w ostatni piątek każdego miesiąca zostanie odczyt wskaźnika nastrojów konsumenckich. Zdaniem prognozujących wartość wskaźnika nie ulegnie zmianie.

Z pewnością równie istotną będzie informacja z rynku nieruchomości. O godzinie 16 podana zostanie liczba sprzedanych nowych nieruchomości w maju. Wyniki poda biuro statystyczne, a inna instytucja- Rezerwa Federalna na pewno się nimi zainteresuje.

Punkt widzenia – wzrostowe podejście

Na wczorajszą sesję przewidywane były dwa scenariusze. Rynek podjął się częściowej realizacji scenariusza wzrostowego. Czwartkowe założenie dotyczyło: „Kluczowym założeniem dla wzrostów jest dziś utrzymanie poziomu TDP. Jeżeli scenariusz wzrostowy ma się realizować poziom TDP nie może zostać wybity. Zakładam jednak, że rynek nie zejdzie aż tak głęboko. Rynek w pierwszym ruchu może zejść bowiem do okolic strefy 3 770-3 760. Z niej następnie może zostać wygenerowany impuls wzrostowy. Targetem dla sesji będzie poziom 3 840, jednak gdy rynek nabierze rozpędu, drugim celem może być 3 870”. W celu weryfikacji wczoraj zakładanego scenariusza posłużę się nieco niższym interwałem czasowym. Zakładane wczoraj było, że rynek nieco zejdzie. Faktycznie spoglądając na niższe interwały widać, że cofnięcie miało miejsce, jednak było jeszcze płytsze niż zakładałem. Rynek cofnął, jedynie do okolic poziomu 3 778 skąd wygenerował ruch wzrostowy. Target nie został w pełni osiągnięty.

Obecnie rynek oscyluje na zakresie 3 820-3 830. Na dzisiejszą sesję przypuszczam kontynuację ruchu wzrostowego, dlatego scenariuszem głównym jest ponownie scenariusz wzrostowy. Poziomy uległy zmianie.

Scenariusz główny – wzrostowy

Scenariusz wzrostowy opiera się dziś na założeniu, że nowy poziom TDP nie zostanie wybity. Zakładam zatem, że rynek w pierwszym ruchu powróci do zakresu poziomu TDP. Następnie po re-teście tego zakresu od góry, rynek zebrać może siłę popytową i wygenerować ruch z celem na 3 860-3 870.  

Wykres S&P H1 wzrost
Scenariusz wzrostowy indeks S&P 500 24.06.2022

Scenariusz poboczny – spadkowy

Ruch spadkowy może się odbyć na zasadzie budowy niższego szczytu. Wówczas nowy poziom TFR stanowić będzie opór dla rynku. Pierwszym ruchem będzie zatem nadbicie poziomu TFR i szybki powrót poniżej niego. Następnie okolice poziomu TFR zostaną przetestowane i rynek będzie miał sposobność zejść do 3 800.

Wykres S&P H1 spadek
Scenariusz spadkowy indeks S&P 500 24.06.2022

Konkluzja

Powyżej zostały opisane scenariusze na dzisiejszą sesję. Scenariusze nie wykluczają się. Precyzyjniej mówiąc, zakładam dwie wersje. Pierwsza jest taka, że rynek wykona ruch opisany w scenariuszu głównym. Druga wersja zakłada, że rynek podejmie się złączenia obu scenariuszy. To znaczy, że wpierw zostanie wykonany ruch opisany w scenariuszu spadkowym, a następnie ruch opisany w scenariuszu wzrostowym. Obserwować zatem będę, czy rynek nie wykona właśnie tej drugiej wersji. Poniżej podaję poziomy na dzisiejszą sesję.

TSR : 3 891

TFR : 3 846

TDP : 3 798

TFS : 3 752

TSS : 3 706

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Piotr Szypuliński
Trader rynku OTC i Forex będący daytrader'em. Pasjonat rynku amerykańskiego i rynku metali szlachetnych. Sympatyk analizy technicznej. Redaktor portalu TradersArea.pl. Twórca organizacji naukowych.