SAR (Support And Resistance) Trading System

2789
Strategia SAR
J2T Trade

Aktywni spekulanci rynków giełdowych oraz OTC bardzo często korzystają z różnych serwisów analitycznych, w celu odnalezienia ciekawej okazji transakcyjnej. Wystarczy przejrzeć kilka komentarzy rynkowych oraz wpisów analityków, by natrafić na pojęcie wsparcia oraz oporu. Wsparcie określa poziom cenowy, od którego cena w przeszłości się „odbijała” i kontynuowała ruch w górę. Z kolei obszar, który cena nie była w stanie spenetrować w przeszłości, po czym kontynuowała jednocześnie ruch w dół, nosi nazwę oporu. W analizie technicznej te dwa określenia punktów zwrotnych przewijają się praktycznie bezustannie, co jest w pełni zrozumiałe ze względu na ich praktyczne zastosowanie. Idealną sytuacją dla tradera jest bowiem możliwość kupowania na wsparciu i sprzedawaniu na oporze.

Z racji częstego przewijania się wsparcia i oporu w nomenklaturze traderów, poprawne ich zidentyfikowanie staje się arcytrudną kwestią. Niektórzy nawet wychodzą z założenia, że jest to niemożliwe, gdyż obszary wyznaczania stref oporu oraz wsparcia mogą być bardzo szerokie i praktycznie w dowolnym miejscu, które spekulant uzna za istotne. W tym celu handlujący często wyznaczają wsparcie na minimum ceny, zaś opór na maksimum ceny. Tego typu logika wynika z założenia, że jeśli cena wyznaczyła minimum oraz minimum, to prawdopodobnie są to punkty zwrotne na wykresie. Wyznaczenie ekstremum na wykresie jest faktem, któremu nie sposób zaprzeczyć, jednakże założenie, że w przyszłości ta sytuacja się powtórzy jest już nadinterpretacją.

W związku z powyższym, uznaje się że wsparcie powinno być przetestowane kilkukrotnie, a po przebiciu powinno zmienić się w opór. Analogicznie opór jest potwierdzony, gdy miejsce zostało kilkukrotnie przetestowane, a po przebiciu zamienia się we wsparcie.

Wsparcie i Opór

FP Markets

Narzędzia wykorzystywane w strategii SAR Trading

Skoro już wiemy jak istotna jest sprawa konkretnego wyznaczania wsparcia oraz oporu, należy zastanowić się w jaki sposób zrobić to należycie. W strategii Support And Resistance Trading wykorzystywany jest wskaźnik Level Sensor, który ma identyczne zastosowanie jak Market Profile. Jest on histogramem ceny, który pokazuje jak rozkładała się cena na poszczególnych poziomach. W przypadku narzędzia Market Profile histogram pokazuje zachowanie się ceny w ciągu danej sesji. Z kolei Level Sensor prezentuje zachowanie się ceny w wybranym przez spekulanta czasie.

W strategii SAR Trading System narzędzie to wykorzystuje 120 świeczek, z których rysowany jest histogram. Wykorzystywane są wykresy H4 (interwał czterogodzinowy) oraz H1 (interwał godzinowy), dzięki czemu traderowi klaruje się obraz rynku z ostatniego tygodnia oraz miesiąca dla rynku walut. Funkcjonowanie wskaźnika jest bowiem niezwykle proste. Prezentuje on kształtowanie się ceny na poszczególnych poziomach. Punkt, w którym histogram jest najszerszy prezentuje równowagę cenową, czyli miejsce, do którego cena ma zwyczaj wracać. Natomiast najbardziej intrygujące są poziomy, gdzie histogram jest najwęższy. Miejsca te prezentują poziomy, gdzie cena nie zdołała się „utrzymać”, co sugeruje o popycie bądź podaży, poniżej czy też powyżej tego miejsca. Sam ten punkt może być traktowany jako miejsce, gdzie cenie brakuje skłonności do powrotu, co powoduje zdecydowany ruch w jednym kierunku. Pasuje to idealnie do słownikowej definicji poziomu wsparcia oraz oporu.

Wykres USDJPY H1 Level Sensor

Wykres USDJPY Level Sensor


Swing TraderSwing Trader radzi:

Strategię SAR Support and Resistance Trading System najlepiej sprawdzisz na rachunku demonstracyjnym. Dzięki demo, nie musisz ryzykować własnych środków, aby przekonać się, czy dana strategia działa. Bezpłatny rachunek demo znajdziesz tutaj.


Wejście w transakcję na podstawie sygnałów SAR Trading System

By móc wykorzystać poprawnie strategię SAR Trading, należy wyznaczyć na wykresach H1 oraz H4 poziomy wsparcia oraz oporu. W tym celu należy wyznaczyć wsparcie i opór w najwęższych miejscach Level Sensor. W momencie, gdy cena dochodzi do poziomu wsparcia na wykresie H4, należy zająć pozycję długą. W momencie, w którym cena na interwale czterogodzinowym dochodzi do poziomu oporu, należy zająć pozycję krótką. W momencie, w którym trader ma wątpliwości co do określenia, które miejsce może być uznane za wsparcie, a które za opór, powinien przyjąć bardzo proste rozróżnienie – poziom cenowy wynikający ze wskaźnika Level Sensor znajdujący się powyżej ceny rynkowej to opór, zaś poniżej niej to wsparcie.

Support And Resistance – wyście z transakcji

Niektórzy traderzy uważają, że handel na rynkach finansowych jest zależny od punktu wejścia w transakcję. Inna grupa handlujących jednym głosem powtarza, że sam punkt wejścia nie ma żadnego znaczenia, gdyż najistotniejszy jest punkt wyjścia. Bez względu na to, z którą grupą traderów się zgodzimy, należy pamiętać, że punkt zamknięcia pozycji stanowi esencję jakiejkolwiek strategii transakcyjnej. Bez niej nie jesteśmy w stanie generować dodatniej stopy zwrotu.

W strategii SAR Trading w momencie, gdy zawieramy zlecenie buy, to wyznaczamy jednocześnie zlecenie Stop loss poniżej najbliżej usytuowanego wsparcia na wykresie H1. Należy również bezzwłocznie ustawić zlecenie Take profit na poziom oporu dla wykresu H4. W przypadku zlecenia sell, nasze zlecenie obronne powinno być ustawione powyżej najbliższego poziomu oporu na wykresie godzinowym. Natomiast poziom docelowy wyznacza wsparcie na wykresie H4.

Zarządzanie kapitałem a Strategia Support And Resistance

Zarządzanie wielkością transakcji pozwala na dobór odpowiednich parametrów w celu uniknięcia nadmiernych strat, przy jednoczesnej maksymalizacji stopy zwrotu. W strategii Support & Resistance Trading, trader nie powinien tracić czasu na wymyślne modele z dziedziny money management. Tu wszystko jest proste, należy ustawić wolumen transakcyjny, który zawsze będzie taki sam.

Dla przykładu, spekulant może zacząć od handlu z wykorzystaniem wolumenu rzędu 0,1 lota. W momencie, gdy jego kapitał na rachunku zostanie dwukrotnie powiększony, wówczas wolumen zostaje dwukrotnie powiększony. Dodatkowo spekulant powinien ustalić maksymalne obsunięcie kapitału wielkości 50%, dzięki czemu nie narazi się na ryzyko całkowitego bankructwa. Obsunięcie kapitału rzędu 50% nie stanowi zagrożenia dla spekulanta w dwóch następujących przypadkach – gdy spekulant jest w pełni świadomy ryzyka oraz gdy inwestor wpłaca jedynie część dostępnego kapitału inwestycyjnego na swój rachunek tradingowy. Odpowiednie nastawienie mentalne stanowi klucz do efektywnej i skutecznej spekulacji.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Swing Trader
Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.