Raport GPW – podsumowanie tygodnia na giełdzie warszawskiej

GPW
J2T Trade

Za nami kolejny tydzień na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Minione pięć dni handlowych na polskim rynku akcji upłynęło pod znakiem silnych wzrostów. Ostatecznie, po bardzo silnej piątkowej sesji, indeks WIG20 zakończył ten tydzień aż 4,5% na plusie, osiągając tym samym najwyższą wartość od lutego 2018 roku.

Wykres indeksu WIG20

W efekcie, doszło do rzadko spotykanej sytuacji – akcje aż 18 spośród 20 spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 wygenerowało przez ostatnie pięć sesji dodatnią stopę zwrotu.

Wyjątkiem okazały się Orlen oraz KGHM Polska Miedź, lecz spadki ich walorów były nie były jednak znaczące – akcje tych spółek potaniały przez minione pięć dni handlowych odpowiednio o 2,5% oraz 1,9%. Które podmioty zatem poradziły sobie najlepiej? Przekonamy się poniżej:

FP Markets

Akcje LPP wystrzeliły po najnowszych rekomendacjach

Miano najmocniejszej spółki tego tygodnia, spośród podmiotów wchodzących w skład indeksu WIG20, należy do LPP. Jakie są przyczyny spektakularnej zwyżki papierów wartościowych tej polskiej grupy modowej?

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, że w środę media obiegła informacja, że analityk Noble Securities Dariusz Dadej, w swoim raporcie z 16 lutego, podniósł cenę docelową dla akcji LPP z 16 795 złotych do 19 282 PLN, podtrzymując zalecenie „kupuj”.

Analityk Noble Securities wyjaśnił, że podwyższenie ceny docelowej wynika “z uwzględnienia planów spółki dotyczących szybszego rozwoju sieci oraz uaktualnienia prognoz parametrów wpływających na oczekiwane poziomy sprzedaży porównywalnej”.

Dariusz Dadej oznajmił ponadto, że oczekuje “wyraźnie lepszych danych sprzedażowych w drugiej połowie roku w ślad za mocniejszą poprawą dynamik spożycia, nakładającą się na statystycznie najlepszy okres dla spółek handlowych”.

W czwartek natomiast największa na świecie agencja prasowa zajmująca się rynkami kapitałowymi – Bloomberg przekazała, iż analityk HSBC, Bulent Yardugal podniósł cenę docelową dla akcji LPP z 16 00 złotych do 20 000 PLN, podtrzymując zalecenie „kupuj”.

Sprzedaż detaliczna w styczniu lepsza od przewidywań ekonomistów

Co więcej, powyższe rekomendacje nie stanowiły jedynych pozytywnych informacji dla posiadaczy akcji LPP w tym tygodniu. Również w czwartek Główny Urząd Statystyczny poinformował bowiem, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2024 roku była wyższa niż przed rokiem o 3%.

Co bardzo istotne, ekonomiści nie spodziewali natomiast się tak sporego ożywienia. Prognozy ekspertów wskazywały na wzrost sprzedaży detalicznej na poziomie 1,4% rok do roku.

Jeśli dodamy do tego ostatnie dane mówiące o realnym wzroście wynagrodzeń, wysokim optymizmie konsumentów, spadku inflacji oraz niezbyt dużej skłonności konsumentów do gromadzenia oszczędności, uzyskamy bardzo optymistyczną perspektywę na konsumpcję ze strony gospodarstw domowych.

A jak doskonale wiadomo, w takiej sytuacji najmocniej zyskują spółki z sektora handlu detalicznego – takie, jak LPP. Nie powinno zatem dziwić, że akcje tej polskiej grupy modowej przez minione pięć sesji podrożały łącznie o 12,5%, co było zdecydowanie najlepszym wynikiem spośród spółek wchodzących w skład indeksu WIG20.

Warto dodać, że papiery wartościowe spółki osiągnęły w piątek najwyższą cenę od stycznia 2022 roku. Należy jednak zauważyć, że ich kurs zamknięcia w tym tygodniu wyniósł niecałe 18 200 złotych, co oznacza, że jest on nadal znacznie niższy od cen docelowych wyznaczonych przez analityków w najnowszych raportach.

Wykres akcji LPP

WIG-Banki ustanawia nowe historyczne maksima

Ostatnie pięć dni handlowych było już drugim tygodniem z rzędu, który okazał się także wyjątkowo udany dla akcjonariuszy spółek należących do polskiego sektora bankowego. Jakie mamy tego imponującego ruchu w górę papierów wartościowych polskich banków?

Adam Glapiński: “stopy procentowe pozostaną stabilne do końca roku”

Aby odpowiedzieć na to pytanie, w pierwszej kolejności musimy cofnąć się do czwartku, 8 lutego. Wtedy odbyła się konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.

Przedstawicieli sektora bankowego bardzo ucieszył fakt, że prezes Glapiński niespodziewanie oznajmił, że “jeśli nic się niespodziewanego nie wydarzy, stopy pozostaną stabilne do końca roku”.

Zapowiedź, że wysokie stopy procentowe zostaną z nami na dłużej stanowi oczywiście wyjątkowo pozytywną informację dla sektora bankowego, gdyż oznacza ona, że banki nadal będą generować ponadprzeciętnie wysokie zyski z odsetek.

Rekordowe zyski banków w 2023 roku

A należy przy tym mieć świadomość, że już w ubiegłym roku polski sektor bankowy zarobił najwięcej w swojej historii. 14 lutego Narodowy Bank Polski poinformował bowiem, że zysk netto sektora bankowego w Polsce w całym 2023 roku wyniósł 27,562 miliarda złotych. To aż o 159,7% więcej niż w 2022 roku.

Osiągnięcie rekordowych zysków w 2023 roku przez banki było możliwe przede wszystkim właśnie dzięki wysokim stopom procentowym NBP. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazał, że marża odsetkowa sektora bankowego – czyli różnica w oprocentowaniu kredytów i pożyczek depozytów – wyniosła w ubiegłym roku 3,83%. Dla porównania, w 2022 roku ukształtowała się ona na poziomie 3,3%, a w 2022 – 2,2%.

W efekcie, przychody odsetkowe banków w minionym roku – głównie z tytułu odsetek od kredytów płaconych przez kredytobiorców – wzrosły w ujęciu rocznym o 41,7%, do 168,14 miliarda złotych.

W tym czasie koszty odsetkowe – czyli wypłacone klientom odsetki od depozytów – wzrosły co prawda o 63,7%, ale wyniosły znacznie mniej – 70,7 miliarda PLN. Łącznie wynik odsetkowy sektora bankowego w Polsce był rekordowo wysoki i wyniósł 97,5 miliarda złotych. To o 29% więcej niż w 2022 roku.

Minister Finansów: „banki mają na pewno większy potencjał do dzielenia się zyskiem”

Ponadto, jak nietrudno się domyślić, w związku z rekordowymi zyskami banków, inwestorzy wypatrują wysokich dywidend z ich strony. Co więcej, ich oczekiwaniom wychodzą naprzeciw ostatnie decyzje Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie umożliwienia wybranym bankom wypłaty nawet do 75% zarobków za zeszły rok.

Warto też zwrócić uwagę, że Minister Finansów Andrzej Domański oznajmił we wtorek 20 lutego, że „banki mają na pewno większy potencjał do dzielenia się zyskiem”. Szef resortu finansów dodał też, że “będzie o tym rozmawiał z Ministrem Aktywów Państwowych Borysem Budką”.

Ta fala optymistycznych dla sektora bankowego informacji nie mogła oczywiście pozostać niezauważona na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W konsekwencji, indeks WIG-Banki zyskał w tym tygodniu aż 6,6%, osiągając tym samym w piątek najwyższą wartość w swojej historii.

Santander Bank Polska najmocniejszy

Nowe historyczne maksimum ustanowiła również najsilniejsza spółka z sektora bankowego wchodząca w skład indeksu WIG20 w tym tygodniu – Santander Bank Polska. Wydaje się, że wzrost popytu na akcje tego banku dodatkowo napędził jego czwartkowy komunikat.

Spółka poinformowała wtedy, że “Komisja Nadzoru Finansowego po uwzględnieniu jakości portfela kredytowego Santander Bank Polska, mierzonej udziałem należności niepracujących w łącznym portfelu należności sektora niefinansowego, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, stopa możliwej wypłaty dywidendy, z uwagi na dobrą jakość kredytową, została podwyższona do 7%”.

W konsekwencji, akcje Santander Bank Polska zakończyły minione pięć dni handlowych z łącznym zyskiem rzędu 10%.

Wykres akcji Santander Bank Polska

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.