Określanie poziomu zamknięcia pozycji z wykorzystaniem wskaźnika Parabolic SAR

J2T Trade

SAR to skrót od słów Stop and Reversal. Parabolic wskazuje z kolei na kształt, w jaki układa się wskaźnik na wykresie cenowym – jego kształt przypomina parabolę. Wskaźnik ten będący jednym ze wskaźników analizy technicznej wykorzystuje się przede wszystkim w celu określenia poziomów zamknięcia swoich pozycji. Parabolic SAR jest oczywiście także wskaźnikiem kierunku trendu, a dodatkowo wskazuje inwestorom gdzie warto ustawić poziomy Stop Loss. Paraboliczny SAR jest wyjątkowo wdzięcznym wskaźnikiem, a jego wykorzystanie jest zdecydowanie nieskomplikowane. Parabolic SAR występuje niemal zawsze jako linia kropek, a każda z kropek reprezentuje konkretny przedział czasowy, który zależny jest od wykresu na jakim go wykorzystujemy (jedna kropka SAR przypada zawsze na jedną świecę, czyli w przypadku interwału D1 jedna kropka oznaczać będzie jeden dzień).

SAR paraboliczny jest jednym z najpopularniejszych wskaźników wśród zarówno traderów Forex jak i inwestorów z innych rynków. Jest on wykorzystywany nie tylko jako pojedynczy wskaźnik, ale bardzo często jako część mniej lub bardziej skomplikowanych systemów transakcyjnych. Wskaźnikiem często wykorzystywanym przez inwestorów razem z PSAR jest wskaźnik wyznaczający siłę trendu – ADX, który podobnie jak PSAR stworzony został przez Welles’a Wilder’a. Równie często obok parabolicznego SAR używa się także wskaźnika RSI oraz linii trendu czy średnich kroczących.

Budowa i działanie PSAR

Choć samo korzystanie z tego wskaźnika technicznego jest stosunkowo łatwe, to sposób jego obliczenia jest nieco bardziej skomplikowany i różni się w zależności od tego czy wyznaczane są pozycje długie czy pozycje krótkie.

Dla pozycji długich wzór wygląda następująco:

FP Markets

SAR[i] = A * (H [i – 1] – SAR [i – 1]) + SAR [i – 1]

Wzór dla pozycji krótkich:

SAR[i] = A * (L [i – 1] – SAR [i – 1]) – SAR [i – 1]

We wzorze, A to czynnik przyspieszenia, SAR [i – 1] to wartość wskaźnika Parabolic SAR z poprzedniego okresu, H [i – 1] to cena maksymalna z poprzedniego okresu, a L [i – 1] to cena minimalna z poprzedniego okresu.

Wartość wskaźnika PSAR wzrasta, jeżeli wartość instrumentu w danym momencie jest wyższa od wartości maksymalnej z poprzedniego okresu i na odwrót, jeżeli wartość instrumentu w danym momencie jest niższa od wartości minimalnej z poprzedniego okresu wartość wskaźnika PSAR spada. Czynnik przyśpieszenia (A) jednak podwaja się co doprowadza do zbliżania się poziomu wskaźnika i ceny. Podsumowując – im cena szybciej rośnie bądź spada, tym szybciej Parabolic SAR zbliża się do ceny.

Sam wskaźnik na wykresie cenowym na pierwszy rzut oka wygląda dość zaskakująco, ponieważ jest on można powiedzieć „pocięty”. Wskaźnik raz znajduje się pod ceną, a raz nad ceną. Kiedy wskaźnik spotyka się z wykresem cenowym, wówczas zmienia swoje położenie i przestawia się na drugą stronę wykresu. Kiedy wskaźnik znajdzie się ponad ceną, wówczas otrzymujemy sygnał sprzedaży, czyli także sygnał zamknięcia pozycji długiej. W momencie gdy wskaźnik znajdzie się pod ceną, wówczas otrzymujemy sygnał kupna, czyli również sygnał zamknięcia pozycji krótkiej.


Analityk TechnicznyAnalityk Techniczny radzi:

Określanie momentów wyjścia z pozycji z wykorzystaniem wskaźnika Parabolic SAR najlepiej przetestować na platformie transakcyjnej brokera. Dzięki rachunkowi demo, otrzymujesz dostęp do prawdziwych kursów i wykresów, ale pracujesz na wirtualnych środkach. Bezpłatne demo otworzysz tutaj.


Wykorzystanie wskaźnika Parabolic SAR

Granie w oparciu jedynie o wskaźnik Parabolic SAR nie należy do najlepszych rozwiązań, ponieważ daje on stosunkowo dużo błędnych sygnałów. Jeżeli wykorzystamy go jednak jako wyznacznik dla poziomów Stop Loss, czy kroczącego stop loss’a może się on okazać naprawdę przydatny. Poza tym, trzeba pamiętać żeby ze strategii wykorzystujących paraboliczny SAR korzystać przede wszystkim w okresach silnego trendu – dzięki temu SAR posłuży jako doskonały wyznacznik dla zasięgów korekt. W okresach konsolidacji PSAR jest tak naprawdę bezużyteczny. W celu oceny panującego trendu warto wykorzystać wspomniany wcześniej wskaźnik ADX, dzięki któremu będzie można używać PSAR wyłącznie wtedy, kiedy na wykresie występuje istotny trend, czy to spadkowy, czy też wzrostowy.

Wskaźnik Parabolic SAR wymaga od inwestora ustawienia dwóch parametrów. Kroku (step) oraz maksymalnego kroku (max step). Domyślne ustawienia PSAR to 0,02 dla kroku oraz 0,2 dla maksymalnego kroku. Ustawienie zbyt dużego kroku doprowadzi do tego, że wskaźnik będzie dawał bardzo dużo sygnałów, niestety w większości błędnych. Z kolei zbyt mały krok doprowadzi do sytuacji, w której wskaźnik niemal nie będzie generował sygnałów. Im większy będzie maksymalny krok, tym bliżej poziomu ceny znajdować będzie się wskaźnik i oczywiście na odwrót.

PARABOLIC SAR

Najprostsze wykorzystanie omawianego wskaźnika technicznego to zamykanie długich pozycji kiedy kropka „wskoczy” ponad wykres cenowy oraz zamykanie krótkich pozycji kiedy kropka znajdzie się poniżej aktualnej ceny. Inwestorzy o większym apetycie na ryzyko zawierają kontrakty sprzedaży w momencie kiedy kropka wejdzie ponad cenę oraz otwierają pozycje kupna kiedy paraboliczny SAR znajdzie się pod wykresem cenowym, czyli otwierają przeciwne pozycje względem inwestorów konserwatywnych, którzy w tym momencie swoje pozycje zamykają.

Oprócz tego, traderzy wykorzystują PSAR jako wyznacznik poziomów Stop Loss. Poziom automatycznego zamknięcia transakcji ustawia się zwykle na poziomie ostatniej kropki wskaźnika. Dzięki zmieniającej się odległości pomiędzy kropkami (za co odpowiada czynnik przyspieszenia) inwestorzy mogą szybciej reagować na zmiany na rynku. Kiedy trend przyspiesza kropki zaczynają się stopniowo bardziej oddalać, a to pozwala dostosować szybkość przestawiania Stop Loss’a przez inwestora.

Pamiętać należy, aby pod żadnym pozorem nie gonić za szansą, która nam uciekła. W momencie, kiedy odległość pomiędzy kropkami będzie wyraźnie wzrastać, nie warto zawierać już transakcji. Wówczas lepiej jest poczekać na najbliższą korektę.

Podsumowując, Parabolic SAR jest wskaźnikiem przyzwoitym, ale trzeba pamiętać, że mimo wszystko jest przede wszystkim wskaźnikiem wspomagającym. Poza nim warto korzystać ze wskaźnika ADX, który dokładniej określa siłę trendu, ze wskaźnika RSI, który mógłby dać potwierdzenie sygnału kupna czy sprzedaży, a także ze średnich kroczących np. EMA 50 – wówczas inwestor powinien zawierać transakcje tylko wtedy gdy ADX wskazuje na silny trend (odczyt powyżej 20), a dodatkowo na tożsamą pozycję wskazuje RSI / EMA 50. Tak więc PSAR jest dobrą częścią składową większego systemu transakcyjnego. Ponadto trzeba pamiętać, że Parabolic SAR sprawdza się jedynie w silnych trendach, a w przypadku konsolidacji (innymi słowy w trendzie bocznym) PSAR jest tak naprawdę bezużyteczny. Parabolic SAR jest wyjątkowo lubiany przez inwestorów, ponieważ niezależnie od tego, czy wykorzystuje się go do otwierania, czy do zamykania pozycji, czy też jedynie do ustawiania zleceń zabezpieczających, daje on bardzo jasne sygnały, a co za tym idzie korzystanie z niego jest praktycznie bezproblemowe.

Plusy:

  • Bardzo łatwa interpretacja wskazań
  • Szybka i dokładna reakcja wskaźnika na zmiany rynkowe
  • Możliwość wykorzystania przy otwieraniu i zamykaniu pozycji oraz przy ustawianiu zleceń obronnych

Minusy:

  • Odpowiednie działanie tylko w przypadku silnych trendów
  • Wiele błędnych sygnałów w przypadku użycia jako samodzielnego wskaźnika
  • Konieczność użycia innych wskaźników (ATR, RSI, EMA 50) w celu zmniejszenia ilości błędnych sygnałów

Nasza ocena: 5/10

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Analityk Techniczny
Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.