Fed

    1862

    Federal Reserve System; System Rezerwy Federalnej, zwany potocznie Rezerwą Federalną. Fed to bank centralny Stanów Zjednoczonych. Najbardziej wpływowa instytucja finansowa świata. System Rezerwy Federalnej powstał w 1913 roku. Na władze banku składa się siedmioosobowa Rada Gubernatorów powoływana przez prezydenta USA i Senat USA na 14 lat, 12 banków Systemu Rezerwy Federalnej odpowiadających za poszczególne regiony Stanów Zjednoczonych – są to odpowiedniki wojewódzkich oddziałów Narodowego Banku Polskiego, jednak posiadają dużo większą swobodę działania, banki członkowskie, które są akcjonariuszami poszczególnych banków Systemu Rezerwy Federalnej oraz Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC), będący odpowiednikiem Rady Polityki Pieniężnej.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.