Interwencja walutowa – co musisz o niej wiedzieć?

interwencja walutowa
J2T Trade

interwencja walutowaRozwinięte gospodarki posiadające dojrzałe rynki finansowe, stabilną politykę pieniężną i prowadzące zakrojoną na szeroką skalę międzynarodową współpracę handlową z reguły pozwalają „niewidzialnej ręce wolnego rynku” ustalać właściwe kursy walut. Płynny kurs walutowy daje bankom centralnym większą niezależność i umożliwia skuteczniejszą ochronę przed rozmaitymi szokami, na które znacznie bardziej narażone są kraje stosujące inne reżimy kursowe, np. ustalające dopuszczalne maksymalne zakresy wahań.

Jednak, gdy mamy do czynienia z trudniejszym czasem dla gospodarki, zarówno lokalnej, jak i globalnej, to właśnie one chętnie podejmują się interwencji walutowych. Większość inwestorów jest stanowczo przeciwna takim działaniom, ponieważ wprowadzają one zamęt w rynkowych trendach, a z reguły i tak są nieskuteczne – kursy walut i tak chętnie wracają do swoich utartych wcześniej schematów. Dodatkowo, przy takim zjawisku nakręcana jest spirala spekulacji, co z kolei powoduje podwyższenie zmienności, które zniechęca wielu profesjonalnych, majętnych inwestorów do handlu ze względu na ich awersję do ryzyka. Nie zmienia to faktu, że interwencje finansowe w ostatnich latach są coraz powszechniej stosowane przez banki centralne, a ich skuteczność zdaje się rosnąć.

Czym więc one tak naprawdę są, na czym dokładnie mechanizm ich działania polega oraz jakie ma długoterminowe konsekwencje? Odpowiedzi na te pytania oraz wszystkie inne najważniejsze kwestie dotyczące ciekawego zagadnienia, jakim jest interwencja walutowa, zostaną udzielone poniżej.

Co to jest interwencja walutowa?

Interwencja walutowa to instrument polityki pieniężnej wykorzystywany przez banki centralne w celu łagodzenia niekorzystnych zjawisk dla gospodarki powstałych w wyniku niekorzystnych wahań kursu walutowego.

FP Markets

Mechanizm działania interwencji walutowej jest stosunkowo klarowny – jeżeli popyt na obcą walutę przewyższa jej podaż na rynku walutowym, to jej kurs wzmacnia się w walucie krajowej, a wtedy bank centralny kraju może sprzedać swoje zapasy tej waluty, aby nie doprowadzić do osłabienia waluty krajowej. Możliwa jest także sytuacja odwrotna, kiedy zapotrzebowanie na walutę krajową przewyższa jej podaż, a wtedy bank centralny dokonuje skupu waluty obcej, emitując krajowy pieniądz na rynek. Interwencja walutowa nie jest więc niczym innym, jak wpływaniem na politykę kursu walutowego banku centralnego.

O wartości instrumentów na innych rynkach również decydują zależności między popytem i podażą. Na giełdach surowcowych czy rynku akcji również często mamy do czynienia z ekstremalnymi zmianami, ale to właśnie rynek walutowy ma zbyt istotne przełożenie na zachowanie przedsiębiorców i gospodarstw domowych, by odpowiedzialny rząd mógł ignorować tego typu anomalie.

Na świecie nie brakuje ekonomistów sceptycznie oceniających szansę na trwałe ustalenie kursu walutowego przez jednego gracza zwłaszcza, że na rynku walutowym każdego dnia zawiera się transakcje wyceniane na setki miliardów dolarów. Uważają więc oni, że interwencje walutowe powinny być stosowane wyjątkowo rzadko i rozważnie, chociażby ze względu na możliwą utratę wiarygodności banku centralnego.

W jakim celu dokonuje się interwencji walutowych?

Powodem dokonania interwencji walutowej jest z reguły jeden z trzech poniższych czynników:

  • Kierunek ruchu – kapitał płynie w przeciwnym kierunku do zamierzonego
  • Dynamika ruchu – kierunek jest właściwy, lecz ruch następuje zbyt szybko i gwałtownie, przez co rynek nie jest w stanie dostosować się do zmian
  • Zbyt wysoka zmienność kursu – waluta na zmianę umacnia się i osłabia w bardzo szybkim tempie, wahania są zbyt duże dla poprawnego funkcjonowania rynku

Niesterylizowana interwencja walutowa

Interwencje niesterylizowane to takie, które mają wpływ na bazę monetarną. W modelu niesterylizowanym bank centralny interweniując na rynku walutowym zwiększa lub zmniejsza podaż pieniądza krajowego. Na przykład w celu zmniejszenia ceny waluty krajowej bank centralny kupuje walutę obcą. Podczas takiej transakcji dodatkowa podaż pieniądza krajowego powoduje zmniejszenie jego ceny i zwiększenie ceny waluty obcej.

Sterylizowana interwencja walutowa

Banki centralne starają się minimalizować negatywny wpływ interwencji na rynek wewnętrzny. W tym celu realizują proces “sterylizacji”. Interwencje sterylizowane polegają więc na tym, że kupowaniu lub sprzedaży waluty obcej towarzyszy transakcja kupna lub sprzedaży krajowych obligacji skarbowych.

Jeżeli bank centralny dokonując skupu waluty obcej powoduje zwiększenie podaży pieniądza krajowego to jednocześnie poprzez sprzedaje obligacje, by neutralizować presję inflacyjną, czyli zniwelować zwiększenie podaży pieniądza. Analogicznie banki postępują w odwrotnym przypadku. Eksperci w swoich pracach naukowych sugerują, że tylko takie podejście do interwencji walutowych powoduje, że mają one szanse powodzenia.

Interwencje walutowe – historia

Pierwszy przypadek interwencji walutowej miał zapewne miejsce w USA podczas Wielkiego Kryzysu, kiedy rząd wysterylizował import złota z Europy, sprzedając dolary amerykańskie, aby utrzymać wówczas standard złota. Nie zmienia to jednak faktu, iż przez długi okres skuteczność interwencji walutowych pozostawała pod dużym znakiem zapytania, ponieważ banki centralne nawet jeszcze w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku niechętnie odkrywały przed inwestorami wszystkie karty i z dużym opóźnieniem informowały o skali i momencie interwencji, albo po prostu takich informacji nie ujawniały.

Sytuacja zmieniła się w czerwcu 2001 roku, gdy japońskie Ministerstwo Finansów zaczęło publikować z maksymalnym opóźnieniem od jednego do trzech miesięcy dokładne dane uwzględniające dzień rozpoczęcia interwencji, ilość jenów japońskich przeznaczonych na ten cel przez Bank Japonii (BoJ) oraz walutę objętą interwencją. Na podstawie tych informacji można wyciągnąć praktyczne wnioski i ocenić warunki, w których szanse na powodzenie interwencji są największe. Analiza dotyczy jednej z najważniejszych par walutowych: dolar-jen (USD/JPY).

Co więcej, to właśnie w Japonii pod koniec ubiegłego wieku dokonywano największej ilości interwencji walutowych, ponieważ stosowano tam politykę utrzymywania stabilnych stóp procentowych na niskim poziomie. Większość transakcji polegała więc na umocnieniu jena – Bank Japonii wydał wtedy na ten cel cel ponad 300 miliardów dolarów, to ponad 30 razy więcej niż Amerykańska Rezerwa Federalna przeznaczała na swoje interwencje walutowe.

Kiedy interwencja walutowa okazuje się skuteczna?

Aby interwencje walutowe banków centralnych miały spełnić pożądany efekt w dłuższym okresie czasu, muszą być spełnione odpowiednie warunki. Przede wszystkim, interwencja walutowa powinna iść równolegle z kierunkiem polityki pieniężnej i fiskalnej oraz fundamentami gospodarki. Dlatego działania mające na celu umacnianie pieniądza krajowego w okresie kryzysu, lub jego osłabienie gdy gospodarka rozpędza się są z reguły skazane na niepowodzenie i wywołują jedynie krótkotrwały chaos na rynku walutowym.

Co więcej, jak już zostało wskazane powyżej, aby interwencje okazały się skuteczne, powinna towarzyszyć im odpowiednia polityka komunikacyjna. Władze odpowiadające za politykę pieniężną mają obowiązek informować dlaczego podejmują takie działania i jakie są ich ogólne cele. Bez tego nie uda im się przekonać inwestorów, że kurs waluty daleko odbiega od fundamentów gospodarczych, ani nie uda im się wpłynąć na zachowania inwestorów kierujących się analizą techniczną.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.