Harmonic Trading – geometria rynku

Harmonic Trading
J2T Trade

Harmonic trading (geometria rynku) jest podejściem analizy trendu oraz rynku na podstawie zależności między występującymi odcinkami, które tworzone są przez poszczególne szczyty oraz dołki. Z racji tej definicji harmonic trading zaliczymy do analizy technicznej, ponieważ pomija czynniki związane z analizowaniem podwalin makroekonomicznych danego instrumentu. Kluczowe jest zatem identyfikowanie wzorców oraz poziomów wejścia i wyjścia z pozycji w oparciu o to prawdopodobieństwo. Układy geometryczne pojawiają się na każdym interwale czasowym.

Źródeł geometrii możemy dopatrywać się w liczbach Fibonacciego, jak również w pierwiastkach liczb, czy przekątnych figur oraz wykorzystaniu ułamków. Geometria rynku to metoda, która używa określonych setupów cenowych oraz liczb Fibo, które określają potencjalne rynkowe punkty zwrotne oraz generują sygnały transakcyjne. Tak jak wykorzystywane są liczby Fibo w teorii fal Elliotta, tak też w harmonic trading znajdują swoje uzasadnienie. Popularność formacji opartych o współczynniki Fibonacciego wynika z tego, że technika ta pozwala minimalizować ryzyko (zanegowanie układu cen opartego na geometrii jest sygnałem do opuszczenia rynku) oraz dawać duże prawdopodobieństwo sukcesu. Zaletą formacji cenowych opartych na liczbach Fibonacciego jest ściśle określony poziom ryzyka (bliski poziomu wejścia w pozycję). W praktyce oznacza to, że inwestor minimalizuje ryzyko inwestycyjne do niezbędnego minimum.

Trading harmoniczny z wykorzystaniem formacji opartych o współczynniki Fibonacciego nie należy do najłatwiejszych. Idee ta jest ściśle skorelowana z ludzką cierpliwością. Trader przy tym podejściu jest zobowiązany poczekać na wytworzenie się całkowitej formacji, by następnie móc zająć pozycję zgodnie z setupem. To podejście z pewnością uczy cierpliwości, która w dłuższym terminie jest niezbędna, by trader mógł uzyskać dodatnią stopę zwrotu. Zbyt często spekulanci próbują znaleźć na siłę określony układ cenowy, co powoduje jedynie straty na rachunku. Harmonic trader jeżeli chce osiągnąć sukces musi wykazać się wytrwałością, żelazną dyscyplina oraz konsekwencją w realizacji swojego trading planu.

Na czym polega fenomen harmonicznych układów cenowych?

Część traderów krytykuje wykorzystanie geometrii rynku w tradingu, ponieważ uważają że przypomina to bardziej wróżenie z fusów niż sensowną i racjonalnie przeprowadzona analizę instrumentu, panującej sytuacji na rynku oraz dalszego potencjału określonego ruchu trendowego. Jednakże warto pamiętać, że uzasadnienie w wykorzystywaniu tego narzędzia bierze się z jego skuteczności. Zgodnie z literaturą dotyczącą harmonic trading, jego skuteczności można się upatrywać w 75-80% zidentyfikowanych setupach. Natomiast warto wiedzieć o tym, że na podstawie geometrii rynku należy wchodzić dopiero w momencie, w którym dochodzi do realizacji danej formacji. Dodatkowo kształtowanie się poszczególnych składowych formacji powinno być zbliżone w czasie. Oznacza to bowiem, że jeśli połowa formacji kształtuje się przez tydzień, zaś druga przez jeden dzień, to należy potraktować to jako słaby setup, który nie spełnia podstawowych wymogów związanych z geometrią rynku.

FP Markets

Kluczowymi elementami są wspomniane powyżej współczynniki Fibonacciego, które dokładnie wyznaczają jak długa odległość powinna być pomiędzy jednym, a drugim odcinkiem. Dzięki stosowaniu się do powyższych założeń możliwe jest ograniczenie ryzyka, które na każdym rogu czai się w tradingu oraz osiągnięcie wysokiej skuteczności, na którą powołują się autorytety wykorzystujące układy harmoniczne w swojej codziennej spekulacji. Warto pamiętać, że tak jak w przypadku innych setupów znanych z klasycznej analizy technicznej, tak też i w tym przypadku określonej formacji pojawiają się one na wszystkich interwałach cenowych. Dlatego też ustalając priorytety w harmonic trading patterns warto zawsze spojrzeć na wyższe interwały, by upewnić się, czy w dłuższej perspektywie czasowej nie pojawiła się formacja zapowiadająca odwrotny ruch do zidentyfikowanej przed chwilą.

Harmoniczne setupy

Wszystkie setupy harmoniczne, które zostały zidentyfikowane na wykresie są korektami. Oznacza to bowiem, że nie wystarczy tylko odnaleźć na wykresie idealnie rozrysowany harmonic pattern, tylko należy upewnić się, że trend wyższego rzędu został rozpoznany oraz występująca formacja potwierdza kierunek trendu. Poniżej zaprezentowane zostały podstawowe formacje harmoniczne.

Formacja AB=CD

formacja ABCD
Formacja w trendzie wzrostowym / Formacja w trendzie spadkowym

Powyżej została zaprezentowana podstawowa formacja harmoniczna. W tym przypadku liczby Fibo muszą wystąpić w określonych punktach w strukturze. Tak wyglądająca formacja nazywa się formacją perfekcyjną. Zniesienie wewnętrzne ramienia BC powinno pokryć do 0,618 (0,786) ramienia AB. W tym przypadku należy się spodziewać projekcji ramienia CD do poziomu 1,618 (1,27). Punkt D stanowi poziom, w którym należy zająć transakcję długą, bądź krótką – w zależności od panującego trendu wyższego rzędu.

Formacja Bat (Formacja Nietoperza)

Formacja Bat
Formacja w trendzie wzrostowym / Formacja w trendzie spadkowym

Jest to precyzyjna formacja harmoniczna, która została odkryta przez legendarnego Scotta Carneya, który jest jednym z wybitnych guru harmonic tradingu na świecie. Odkrył on ten setup w 2001 roku. W tej oraz innych formacjach fala X oznacza zawsze ruch trendu. Oznacza to bowiem, że pierwszą falą korekty jest fala A. Ogromnym plusem tej formacji jest fakt, że nie wymaga stosowania dużych zleceń obronnych. Wzór ten wciela zniesienie wewnętrzne 0,886 odcinka XA , jako element dominujacy w Potencjalnej Strefie Odwrócenia. Nietoperz jest strukturą wewnętrzną, co oznacza że zakres odcinka AD nie wychodzi poza falę XA, tylko kończy na zniesieniu 0,886 (czasem jest to 0,786 lub 0,886). Zniesienie ramienia B w stosunku do ramienia XA nie powinno przekraczać 0,618. Optymalne wartości to 0,382 lub 0,50.

Formacja Gartley

Formacja Gartley
Formacja w trendzie wzrostowym / Formacja w trendzie spadkowym

Formacja Gartley została nakreślona przez Gartleya jeszcze w roku 1935. W tej formacji zniesienie ramienia B w stosunku do ramienia XA wynosi 0,618. Zakończenie punktu D nie może przekraczać X, fala BC nie może przekraczać punktu A, fala AB nie może przekraczać punktu X. Minimalny zasięg po otrzymaniu sygnału do zajęcia pozycji wynosi 0,618 zasięgu CD. Jeżeli w miejscu docelowym dojdzie do przebicia linii trendu wyznaczonej przez punkty A i C, wtedy należy mówić o formacji zmiany trendu wyższego rzędu.

Formacja Crab (Formacja Kraba)

Formacja Crab
Formacja w trendzie wzrostowym / Formacja w trendzie spadkowym

Formacja Kraba również została odkryta przez Carneya. Zasadniczym aspektem tej formacji jest silna Strefa Potencjalnego Odwrócenia kreowana na 1,618 fali XA i ekstremalnych (2,24 do 3,618) projekcjach nogi BC. Jest to podstawowa formacja harmoniczna. Punkt B wypada w takim miejscu, że fala AB znosi falę XA w przedziale od 0,382 do 0,618. Z uwagi na silną regularność tej formacji, która jest jedną z najbardziej precyzyjnych, zlecenia obronne mogą być umieszczane blisko poziomu wejścia.

Formacja Butterfly (Formacja Motyla)

Formacja Butterfly
Formacja w trendzie wzrostowym / Formacja w trendzie spadkowym

Ta formacja harmoniczna została opisana dokładnie przez Bryce’a Gilmore’a. Podstawą wytworzenia się danej formacji jest utworzenie się punktu B w takim miejscu aby odcinek AB był równy 0,786 zniesienia fali XA. Formacja Motyla dobrze się sprawdza kiedy kurs tworzy historyczne dołki/szczyty. Zdarza się również, że występuje w konsolidacjach. Jest to jedna z najsilniejszych formacji harmonicznych.

The Three Drives

Formacja The Three Drives

Po raz pierwszy o tej formacji harmonicznej można było się dowiedzieć z książki Frosta i Prechtera „Elliott Wave Principle”, która stanowi jedną z podstawowych pozycji w biblioteczce traderów wykorzystujących teorię fal Elliotta w spekulacji. W tej formacji harmonicznej długość kolejnej fali zawiera się w przedziale 1,27-1,618. Dodatkowo powinna być zachowana symetria w formowaniu się kolejnych dołków/szczytów względem czasu.


Analityk TechnicznyAnalityk Techniczny radzi:

Działanie formacji harmonicznych – formacji AB=CD, nietoperza, Gartley czy motyla – najlepiej przetestować na wirtualnych środkach rachunku demo. Dzięki temu, będziesz w stanie obiektywnie ocenić, czy formacje harmoniczne okażą się przydatne w Twoim tradingu. Bezpłatne demo otworzysz tutaj.


Wejście w pozycję przy formacjach harmonicznych

Zlecenie można otwierać w momencie, w którym trader dojdzie do wniosku, że dana formacja się utworzyła na wykresie. Ważne żeby poczekać na ruch zgodny z trendem oraz na odbicie ceny od punktu D. Wykorzystać można dodatkowo sygnały płynące z formacji świecowych w celu ustalenia optymalnego poziomu wejścia. Zlecenia obronne należy ustawić w bliskiej odległości od ceny otwarcia zlecenia, jednocześnie poniżej punktu D dla zleceń kupna, zaś powyżej punktu D dla zleceń sprzedaży. Nie ma ściśle określonych odległości zleceń obronnych. Przy ocenie gdzie powinno znaleźć się zlecenie możemy wziąć pod uwagę punkt D, świecę wybijającą , czy też punkt X przy formacjach XABCD.

Wyjście z pozycji w harmonic tradingu

Harmonic trading to strategie „trend following”, czyli polegające na handlu zgodnie z trendem. Nie ma określonych zasięgów dla poziomów Take Profit. Narzędziem, które może okazać się zbawienne w naszym tradingu jest kroczący stop loss (Trailing Stop). Zgodnie z zasadą „pozwól zyskom rosnąć” użycie trailing stop pomaga wycisnąć z rynku jak najwięcej. Warto również zamykać częściowo pozycję na każdym kolejnym oporze/wsparciu, np. przy AB=CD można zamknąć część na 0,382 AD, kolejną część na 0,618 AD, a do reszty ustawić zlecenie Trailing Stop.

Geometria rynku jest narzędziem, które znajduje wielu zwolenników, dlatego warto jest bliżej zainteresować się nim, w celu określenia czy dane podejście do tematyki analizy poszczególnych walorów oraz generowania sygnałów transakcyjnych jest dla danego tradera odpowiednie. Zwolennicy matematycznego spojrzenia na trading znajdą w harmonic tradingu esencję swojego podejścia oraz rynkowy „język liczb”. Z kolei traderzy, którzy w pewnym momencie popadli w sidła overtradingu, mogą odnaleźć ukojenie, jednocześnie doskonaląc swoje wprawne oko wyszukujące setupy. Nabiorą oni również ogromnej dawki cierpliwości, oczekując na wygenerowanie się nowego setupu. Ta cierpliwość budowana krok po kroku może przyczynić się do osiągnięcia przez tradera ogromnych profitów.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Analityk Techniczny
Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.