Break Even Point (BEP)

    4192

    Z ekonomicznego punktu widzenia próg rentowności. W tradingu taka wartość instrumentu, która zapewnia pokrycie kosztów otwartej transakcji. W przypadku handlu na rynku walutowym jest to wartość otwarcia transakcji podniesiona o spread transakcyjny. Przesunięcie poziomu Stop Loss na poziom Break Even Point oznacza, że w najgorszym wypadku transakcja zostanie zamknięta bez starty i bez zysku (jeżeli oczywiście nie wystąpi luka w notowaniach, która poskutkuje zrealizowaniem zlecenia stop loss po cenie innej niż deklarowana).

    [adrotate banner="16"]
    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.