Czym jest analiza międzyrynkowa?

Analiza międzyrynkowa
J2T Trade

Znajomość analizy technicznej to nie wszystko. No może wszystko, pod warunkiem, że jesteś krótkoterminowym spekulantem. Jeżeli jesteś inwestorem średnio bądź długoterminowym, nie możesz brać pod uwagę jedynie instrumentu, który Cię interesuje – niezależnie od tego, czy chcesz kupić lub sprzedać walutę, towar, akcję czy obligację. Aby przeprowadzić odpowiednią analizę musisz wziąć pod uwagę inne rynki, które z pewnością będą miały mniejszy lub większy wpływ na Twój instrument. A o jakich rynkach mowa? O rynku walutowym (przede wszystkim dolarze amerykańskim), rynku akcyjnym, rynku amerykańskich obligacji skarbowych oraz rynku towarowym (na którym najprzydatniejsze będzie dla Ciebie złoto). Poniżej przeczytasz o najważniejszych korelacjach występujących pomiędzy tymi rynkami.

Rynek towarowy i obligacje

Istnieje wyraźna dodatnia korelacja pomiędzy trendami cen towarów oraz trendami rentowności obligacji skarbowych. Z kolei ujemna korelacja, co logiczne, pojawia się pomiędzy trendami cen towarów i cenami obligacji (pamiętajmy, że im wyższa cena obligacji tym mniejsza ich rentowność). Długoterminowej analizy technicznej rynku obligacji nie można przeprowadzić bez analizy rynku towarowego (przez analizę rynku towarowego rozumiana jest analiza indeksu CRB – Commodity Research Bureau Futures Price Index) i tak samo nie można przeprowadzić długoterminowej analizy technicznej rynku towarowego bez uwzględnienia trendów cenowych amerykańskich obligacji skarbowych. Dobrym źródłem danych dotyczących zmiany inflacji i nastrojów rynkowych jest analiza siły względnej obligacji i towarów. Praktycznie na rynku nie występują zależności silniejsze niż zależności pomiędzy obligacjami skarbowymi Stanów Zjednoczonych i rynkiem towarowym dlatego też o nich wspominamy na samym początku. Jest to fundament zależności występujących pomiędzy innymi rynkami. Dlaczego ceny towarów są tak ważne? Są one wskaźnikiem wyprzedzającym inflację, czyli jeden z dwóch najważniejszych, obok Produktu Krajowego Brutto, wskaźników makroekonomicznych. Ceny towarów wpływają na koszty produkcji, w dalszej fazie koszty produkcji na ceny producenta, te na ceny hurtowe, a ceny hurtowe na ceny detaliczne, których wzrost stanowi inflację, a spadek deflację.

Obligacje i akcje

Bardzo ważne zależności zaobserwować można także pomiędzy amerykańskim obligacjami skarbowymi i ceną akcji na giełdach. Z definicji uznaje się, że wzrost ceny rządowych papierów dłużnych prowadzi do wzrostu cen akcji, a spadek cen obligacji skarbowych jest sygnałem do rozpoczęcia korekty na rynku akcyjnym. Warto jednak pamiętać, że silniejszy wpływ na rynek akcyjny ma spadek cen obligacji niż ich wzrost, a to oznacza, że spadek cen obligacji niemal zawsze prowadzi do spadku cen akcji, ale wzrost cen obligacji skarbowych tylko czasem powoduje umocnienie się akcji. Oprócz tego trzeba zaznaczyć, że choć umocnienie się obligacji skarbowych nie zawsze prowadzi do hossy na rynku akcyjnym, to hossa na rynku akcyjnym jest praktycznie niemożliwa bez wzrostu cen obligacji rządowych. Zależność ta wynika z faktu, że dla rynku akcyjnego najważniejsze są zmiany inflacji oraz stóp procentowych. A cena obligacji jest praktycznie rzecz biorąc wypadkową inflacji i stóp procentowych. Szukając trendów na rynku akcyjnym warto jest wziąć pod uwagę rynek obligacji i potraktować go jako wskaźnik wyprzedzający dla rynku akcyjnego.

Rynki towarowe i dolar amerykański

Istnieje bardzo bliski związek pomiędzy wartością amerykańskiego dolara i wspominanym już wcześniej indeksem towarowym CRB. Dokładnie rzecz ujmując ich wartość jest odwrotnie proporcjonalna – wzrost wartości dolara amerykańskiego powoduje spadek cen na rynku towarowym, a spadek cen dolara prowadzi do umocnienia się towarów. Dzieje się tak dlatego, że wzrost ceny dolara jest czynnikiem antyinflacyjnym, a pamiętajmy, że spadek cen towarów jest wskaźnikiem wyprzedzającym deflację. Oprócz tego warto wiedzieć o zależności, która polega na tym, że na samym początku trendu spadkowego na rynku towarowym wzrost wartości dolara amerykańskiego pozytywnie wpływa na rynek obligacji i rynek akcyjny. Z kolei bessa na rynku obligacji i rynku akcyjnym może zostać wywołana przez spadek wartości dolara amerykańskiego tylko w czasie wzrostów cen towarów.

FP Markets

Spośród wszystkich towarów najbardziej od cen dolara amerykańskiego uzależniona jest wartość złota, które porusza się praktycznie w kierunku przeciwnym do wartości dolara amerykańskiego. Z racji wrażliwości złota na zmiany na wykresie dolara, złoto staje się wskaźnikiem wyprzedzającym dla całego rynku towarowego (w przypadku trendów długoterminowych złoto wyprzedza rynek towarowy nawet o cztery miesiące). Związek dolara z rynkiem towarowym uwidacznia także powiązania dolara z wartością obligacji oraz kursami akcji, o czym przeczytasz więcej w kolejnej części tego artykułu.

Dolar amerykański, stopy procentowe i akcje

Wartość amerykańskiej waluty ma potężny wpływ na kształtowanie się polityki stóp procentowych amerykańskiej Rezerwy Federalnej, czyli Fed-u. Zmiany stóp procentowych wpływają z kolei na dolara amerykańskiego. W związku z tym dostrzec możemy sprzężenie zwrotne pomiędzy dolarem amerykańskim i wysokością stóp procentowych w USA. Spadki kursu dolara mają negatywny wpływ na rynki finansowe – przede wszystkim na rynek akcyjny oraz dobry wpływ na rynek towarowy. W okresach silnej bessy na rynku akcyjnym dolar amerykański zwykle spada z powodu rozluźnienia polityki monetarnej, czyli obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Z kolei wzrost cen na rynkach towarowych powinien w rezultacie doprowadzić do bessy na rynku akcyjnym, a spadek cen towarów do hossy na giełdach papierów wartościowych. Cena złota jest w tym przypadku wskaźnikiem wyprzedzającym trendy inflacyjne. Kolejność zdarzeń jednego cyklu na rynku jest następująca:

 1. Wzrost stóp procentowych,
 2. Wzrost kursu dolara amerykańskiego,
 3. Osiągnięcie szczytu cenowego przez złoto,
 4. Osiągnięcie szczytu cenowego indeksu CRB,
 5. Osiągnięcie szczytu przez stopy procentowe oraz dna przez ceny obligacji,
 6. Osiągnięcie dna przez ceny akcji,
 7. Spadek stóp procentowych,
 8. Spadek kursu dolara amerykańskiego,
 9. Koniec spadków cen złota,
 10. Koniec spadków indeksu CRB,
 11. Wzrost stóp procentowych,
 12. Osiągnięcie szczytu cenowego przez obligacje,
 13. Osiągnięcie szczytu cenowego przez akcje,
 14. Wzrost cen dolara amerykańskiego.

Międzynarodowe rynki

Warto wspomnieć również, że poza zależnościami pomiędzy różnymi rodzajami rynków, istnieją również zależności pomiędzy rynkami z różnych krajów. Istnieją globalne trendu zarówno na rynku towarowym jak i na poziomie inflacji, stóp procentowych oraz akcji, a także trendy na rynku walutowym. Globalne indeksy akcji są potrzebne do porównywania sytuacji w różnych sektorach rynku. Musimy pamiętać, że żaden rodzaj rynku w żadnym miejscu na świecie nie znajduje się w próżni – wpływa na inne rynki, a inne rynki wpływają na niego. Analizę międzyrynkową musimy przeprowadzać więc w skali globalnej. Najważniejsze rynki i instrumenty, których znaczenie jest globalne to rynek akcji, rynek obligacji oraz dwa najważniejsze towary – złoto oraz ropa naftowa.

Analiza międzyrynkowa

Analiza techniczna pojedynczego instrumentu nie wystarczy, aby móc z dużym prawdopodobieństwem określić jak kształtować się będzie długoterminowy trend. Aby tego dokonać musisz przeanalizować także inne rynki i przeprognozować ich wpływ na interesujący Cię instrument zgodnie z zasadami wymienionymi powyżej. Pamiętaj jednak, że rynki finansowe ulegają nieprzerwanym zmianom, dlatego też zasady te nie zawsze muszą znaleźć zastosowanie – gdyby było inaczej, inwestowanie na rynkach finansowych byłoby dziecinnie proste, a jak doskonale wiemy niestety tak nie jest. Niemniej jednak warto mieć na uwadze to, co może wydarzyć się w wyniku zmian na danym rynku. Na pewno trudno jest grać na zwyżkę dolara amerykańskiego w momencie gdy amerykańska Rezerwa Federalna obniża stopy procentowej i tak samo bezsensu (przynajmniej co do zasady) jest uciekać z długich pozycji na rynku akcyjnym w czasie, gdy na rynku towarowym wciąż trwa bessa. Jeśli chcesz zostać profesjonalnym inwestorem giełdowym, analiza międzyrynkowa nie może mieć przed Tobą tajemnic.

Artykuł powstał na podstawie książki „Międzyrynkowa Analiza Techniczna, Strategie inwestycyjne na rynkach akcji, obligacji, towarów i walut” Johna J. Murphy’ego (przekład Grzegorza Zalewskiego, WIG Press, Warszawa 1998, ISBN 83-87014-20-6).

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Inwestor
Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.