Australian Securities and Investments Commission ASIC

3513
ASIC
J2T Trade

Australian Securities and Investments Commission (ASIC), czyli Australijska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji to australijski odpowiednik polskiej Komisji Papierów Wartościowych. Jest to niezależny organ rządu najmniejszego kontynentu, regulujący funkcjonowanie spółek operujących na miejscowym rynku. Rolą Australian Securities and Investments Commission jest regulowanie działania przedsiębiorstw oraz pomoc w tworzeniu przepisów dotyczących rynków finansowych oraz egzekwowanie tych praw w celu ochrony konsumentów, inwestorów oraz kredytodawców. Siedziba ASIC znajduje się w Sydney. Na czerwiec 2016 ASIC zatrudniał 1844 pracowników.

Jurysdykcja Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji obejmuje nie tylko Australię, ale cały Związek Australijski, do którego należy także Tasmania oraz mniejsze wyspy leżące na Oceanie Spokojnym oraz Oceanie Indyjskim. ASIC powstała w dniu 1 lipca 1998 roku. Jej funkcjonowanie określa Australian Securities and Investments Commission Act 2001. Komisja odpowiada za egzekwowanie przepisów wynikających z ustaw Corporations Act 2001, Insurance Contract Act 1984 oraz National Consumer Credit Protection Act 2009.

Historia Australian Securities and Investments Commission

Przed powstaniem Australian Securities and Investments Commission w dniu 1 lipca 1998 roku za regulacje finansowe na australijskim rynku odpowiadała Australian Securities Commission (ASC), czyli Australijska Komisja Papierów Wartościowych powstała 1 stycznia 1991 roku na podstawie ustawy ASC Act 1989. Celem utworzenia Australian Securities Commission było ujednolicenie podmiotów regulujących funkcjonowanie spółek w Australii. Tym samym funkcjonować przestały inne podmioty regulujące – National Companies and Securities Commission (Narodowa Komisja Spółek i Papierów Wartościowych) oraz Corporate Affairs offices of the states and territories, czyli stanowe i terytorialne Biura do Spraw Korporacyjnych. W dniu 1 lipca 1998 roku Australian Securities and Investments Commission zastąpiła Australian Securities Commission i w tym monecie nowy regulator przejął zobowiązania swojego poprzednika, a także otrzymała nowe zadania – ochronę konsumentów w sektorach emerytur, ubezpieczeń oraz depozytów. W 2002 roku ASIC otrzymała obowiązek kontroli rynku kredytów, a w 2009 roku zaczęła sprawować pieczę nad Australijską Giełdą Papierów Wartościowych.

Flaga Australii

FP Markets

Obszary funkcjonowania ASIC

Nadzór i inne działania Australian Securities and Investments Commission obejmują ład korporacyjny, usługi finansowe, ubezpieczenia, papiery wartościowe i instrumenty pochodne, szeroko pojętą ochronę konsumenta, a także poszerzanie wiedzy finansowej społeczeństwa. Można więc stwierdzić, że funkcjonowanie Australian Securities and Investments Commission jest bardzo szeroko zakrojone i obejmuje kilka podsektorów finansowych – podobnie wygląda to w Polsce, gdzie Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje działanie giełdy, banków, banków spółdzielczych, SKOK-ów, ubezpieczycieli, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Otwartych Funduszy Emerytalnych itd.

Ciekawym działaniem Australian Securities & Investments Commission jest utworzony portal konsumencki dostępny pod adresem moneysmart.gov.au, który funkcjonuje od 15 marca 2011 roku. Serwis ten ma na celu pomoc obywatelom Australii w podejmowaniu dobrych decyzji finansowych poprzez udostępnienie darmowych, pewnych i bezstronnych narzędzi i informacji, które mają pomóc w podejmowaniu decyzji finansowych.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Ekonomista
Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.