Analiza Fundamentalna na rynku walutowym

4512
J2T Trade

Rynek walutowy Forex jest najpłynniejszym rynkiem na świecie. Dlatego też ma swoją zagorzałą grupę zwolenników. W większości wypadków traderzy skupiają się jednak na analizie technicznej, gdyż preferują niższe interwały, a te nie sposób interpretować pod innym kątem. Często dochodzi do sytuacji, w której kwestia związana z fundamentami oraz ich interpretacją schodzi na dalszy plan. Pamiętać jednak trzeba zawsze, że fundamenty kreują rynkiem i to one sprawiają, że tworzą się trendy oraz ogólne sentymenty związane z preferencją danych par walutowych.

Analiza fundamentalna głownie kojarzy się z wyceną wartości spółek, jednakże pomimo wysokiej zmienności na rynku walutowym jej siła jest równie istotna co na rynkach regulowanych. Siła określonych walut jest uzależniona od ogólnego stanu gospodarki. Właśnie w tym miejscu skłaniamy się do wszelkiego rodzaju danych makroekonomicznych, jak również wypowiedzi oficjeli dotyczących polityki monetarnej. Niektóre dane mają niski wpływ na zachowania inwestorów oraz spekulantów, zaś niektóre wręcz kreują trendy.

Najważniejsze wskaźniki analizy fundamentalnej na Forex

Wskaźniki fundamentalne oceniają kondycję danych krajów, a co za tym idzie i poszczególnych walut. Warto przyjrzeć im się z bliska, by nie przegapić sytuacji, w której istotna okazja umyka naszym oczom.

Produkt Krajowy Brutto PKB

Najczęściej występującą informacją odnośnie stanu danej gospodarki jest odczyt PKB, czyli Produktu Krajowego Brutto (z ang. GDP). PKB jest miarą wszystkich dóbr wytworzonych w kraju, bądź danym regionie. PKB określa nie tylko, czy dana gospodarka się rozwija, czy może pogrąża w recesji, ale także jak szybko następuje dana zmiana. To z kolei wpływa bezpośrednio na politykę monetarną i stopę procentową, które kształtują trendy na rynku Forex.

FP Markets

Rynek Pracy

Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z gospodarką danego kraju jest rynek pracy. Na rynek pracy wpływają takie dane jak chociażby stopa bezrobocia oraz zmiana zatrudnienia. Stopa bezrobocia określa stosunek ludzi pracujących do tych, którzy jej nie posiadają. Zmiana zatrudnienia jest kluczowym wskaźnikiem długoterminowego wzrostu gospodarczego. Jeżeli ludzie pracują to znaczy, że przeznaczają pieniądze na bieżącą konsumpcję i gospodarka się napędza, tworząc niezbędne ku temu miejsca pracy. W przypadku wysokiego bezrobocia obywatele mniej pieniędzy przeznaczają na wydatki, co powoduje mniejsze zapotrzebowanie na pracowników i sprawia, że gospodarka się kurczy.

Inflacja

Istotne kwestia dotycząca sytuacji gospodarczej to także ogół odczytów związanych z inflacją. Raporty zawierające dane dotyczące inflacji służą monitorowaniu ogólnych zmian cen towarów i usług. Są także kluczowymi elementami wpływającymi na oczekiwania względem polityki monetarnej. Wzrost inflacji zwykle skutkuje podwyższeniem stóp procentowych przez przedstawicieli banków centralnych z myślą o jej stłumieniu. Inflację dzielimy na dwie główne grupy:

  • CPI (Consumer Price Index)- wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
    Nazywana jest także inflacją konsumencką. Do jej zmierzenia wykorzystuje się tzw. statystyczny koszyk obywatela, w celu sprawdzenia czy ceny się zmieniły. Celem tego odczytu jest odpowiedź, czy ceny wrosły czy zmalały oraz jak szybko zmiana nabiera tempa.
  • PPI (Producer Price Index) – wskaźnik cen producenta
    Nazywany też odczytem inflacji producenta. Określa zmianę cen hurtowych lub też cen, które płacą jedne firmy nabywając produkty lub usługi innych przedsiębiorstw. Silny wzrost PPI może rodzić presję na wzrost cen detalicznych. Źródeł wzrostu cen producenckich można się dopatrzyć w rosnących cenach surowców.

InwestorInwestor radzi:

Wielu inwestorów rynku Forex pomija analizę fundamentalną, a swoje decyzje inwestycyjne opiera wyłącznie na analizie wykresów. Takie rozwiązanie również może prowadzić do zysków, jednak to sfera makro decyduje o trendach na rynkach w średnim i długim okresie. Usłysz co mają do powiedzenia o obecnej sytuacji makro eksperci – zapisz się na bezpłatne szkolenie online.


Sprzedaż Detaliczna

Ważnym wskaźnikiem makro są dane o sprzedaży detalicznej, które w przypadku co poniektórych krajów (jak np. Stany Zjednoczone) są najważniejszym wskaźnikiem poziomu wydatków osobistych, obejmując niemal wszystkie wydatki Amerykanów. Wynika to z faktu, że USA jest ostoją „konsumpcjonizmu”, w związku z czym, gdy spadają wydatki cierpi na tym cała gospodarka. Dodatkowo w przypadku, gdy wydatki maleją w okresie, w którym z reguły powinny rosnąć (np. okres przedświąteczny), wówczas jest to poważny sygnał mówiący o problemach w kraju.

Oczywiście dane dt. sprzedaży nie dotyczą jedynie Amerykanów. Dane tego typu są również istotne w innych państwach. Wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej przyjmuje charakter bazowy (z wyłączeniem dóbr luksusowych np. samochodów), jak również ogólny. Istotnym jest fakt, że gdy obywatele wydają dużo to napędzają gospodarkę, zapewniając chociażby miejsca pracy. Gdy ludzie zaczynają trzymać pieniądze „w skarpetach” cierpi na tym cała gospodarka.

Bilans Handlowy

Do grona najważniejszych wskaźników należy również zaliczyć bilans handlowy, czyli różnicę między eksportem a importem danego państwa. Dodatni bilans handlowy nazywany jest nadwyżką handlową i oznacza, że państwo więcej eksportuje niż importuje. Odwrotna sytuacja oznacza bowiem deficyt handlowy i oznacza, że więcej jednak dany kraj sprowadza (importuje). Kraje z regularnie występującym deficytem handlowym muszą się liczyć z osłabianiem się ich walut do walut krajów, gdzie import przewyższa eksport.

Stopy Procentowe

Ostatni omawiany dziś wskaźnik to wysokość stopy procentowej, która wraz z jej ewentualnymi zmianami w najbliższym czasie decyduje o umocnieniu, bądź osłabianiu określonych walut. Wynika to z faktu, że wymieniając wartość jednej waluty na drugą możemy ją ulokować po wyższej stopie procentowej, przez co więcej zarobić. Dlatego też, informacje o rzekomych podwyżkach stóp procentowych powodują wzmożony popyt na walutę, zaś plotki o rzekomym luzowaniu powoduje spadek jej wartości.

Inwestorom zależy de facto na jednym – wyższej stopie zwrotu. To powoduje, że decydują się zawczasu kupić walutę po jak najniższej cenie, by móc lokować środki po wyższej stopie. W ten sposób zyskują zarówno na lokowaniu środków, jak również na wymianie walutowej. Organami który decydują o luzowaniu, bądź zacieśnianiu polityki monetarnej są banki centralne. To właśnie one pełnią najważniejszą funkcję na rynku walutowym co czyni je „rozdającymi karty”. Wykorzystanie wskaźników analizy fundamentalnej pomaga w ocenie potencjału inwestycyjnego danej waluty.

Zawsze pamiętaj o odczytach danych makro, gdyż potrafią wywołać spustoszenie na rynku, którego chciałbyś zapewne uniknąć. Sprawdź również analizę fundamentalną na rynku towarowym.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Ekonomista
Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.