Agresywne strategie handlowe – w pogoni za zyskiem

Trader analizujący w głowie wykresy
J2T Trade

Handel na Forex w dzisiejszych czasach stał się po prostu modny. Po pierwsze, wynika to z jego powszechnej dostępności. Po drugie, w Internecie znajdziemy mnóstwo historii o osobach zarabiających astronomiczne pieniądze w krótkim czasie. Oczywiście jest to możliwe nawet bez dużego kapitału na start – pozwala na to trading z wykorzystaniem dźwigni finansowej, za pomocą kontraktów CFD. Po trzecie, żyjemy w czasach najwyższej inflacji w XXI wieku. Nie da się nie zauważyć, że pożera ona nasze oszczędności. Ponadto, ze względu na pandemię koronawirusa spędzamy znacznie więcej czasu wolnego w domowym zaciszu. To wszystko sprawiło, że mnóstwo nowych osób zainteresowało się handlem na Forex.

Jednak nie jest żadną tajemnicą, że bez odpowiedniego systemu tradingowego, sukces w handlu na Forex jest tak naprawdę niemożliwy. Oczywiście, można mieć “szczęście początkującego” przez pewien czas, lecz na dłuższą metę trading “na wyczucie” zawsze doprowadzi do dotkliwych strat na naszym rachunku handlowym. Co więcej, strategia handlowa powinna być dopasowana do naszego stylu, preferencji, możliwości pod kątem czasu oraz oczywiście celu, który chcemy osiągnąć w tradingu.

Dziś skupimy się na traderach o ponadprzeciętnej tolerancji na ryzyku. Takich, którzy lubią odczuwać w swoim życiu wyższą dawkę adrenaliny, cechuje ich pewien pierwiastek szaleństwa – oczywiście z jednoznacznie pozytywnym sensie, i zawsze mają ambitne cele, we wszystkim co robią, mierzą wysoko i dają z siebie 100%. Tego typu spekulanci najczęściej preferują agresywne strategie handlowe. Są nastawieni na wysoką stopę zwrotu i nie obawiają się, że ich wejście szybko może się zakończyć przez osiągnięcie poziomu Stop Loss – doskonale wiedzą, że to część gry, a następnym razem pójdzie im znacznie lepiej. Poniżej zaprezentujemy więc kilka wyselekcjonowanych przez nas strategii, które w pełni sprzyjają tak ofensywnemu podejściu do tradingu. Pierwsza z nich to:

Strategia Strzału Stochastycznego

Strategia Strzału Stochastycznego została stworzona przez sławnego tradera Jake’a Bernsteina. Opisał ją w swojej książce pod tytułem “Inwestor Jednosesyjny”. Co ważne, propaguje ona wykorzystanie Oscylatora Stochastycznego w sposób całkowicie odwrotny do tradycyjnego, co oznacza że przeznaczona jest do agresywnego ataku na rynek, prawdziwej pogoni za pipsami. Jake Bernstein stworzył ją na potrzeby ofensywnego daytradingu w oparciu o niskie interwały czasowe, takie jak M5 i M15.

FP Markets

Wykorzystywane narzędzie

Strategia ta bazuje na zasadzie momentum, czyli utrzy­ma­nia się do­tych­cza­so­we­go tren­du jesz­cze przez pe­wien czas. Oscy­la­tor Stochastyczny ge­ne­ru­je tutaj zatem sy­gnał kup­na, gdy więk­szość traderów uwa­ża ry­nek za wy­ku­pio­ny i nie­zdol­ny do dal­sze­go wzro­stu, a sy­gnał za­ję­cia po­zy­cji krót­kiej, gdy więk­szość spekulantów uwa­ża ry­nek za wy­prze­da­ny i nie­zdol­ny do dal­sze­go spad­ku. Jake Bernstein wyszedł z za­ło­że­nia, że w tym newralgicznym momencie ry­nek nie jest na ty­le wy­ku­pio­ny, aby nie mógł da­lej ro­snąć, ani tak wy­prze­da­ny, aby nie mógł da­lej spa­dać.

Wejście w pozycję i realizacja zlecenia

W praktyce więc, w Strategii Strzału Stochastycznego, dobrze nam znany Oscylator ge­ne­ru­je sy­gnał kup­na, je­śli li­nia %K znaj­dzie się na po­zio­mie 75% lub wyższym. Ana­lo­gicz­nie kon­stru­uje się wska­za­nie otwar­cia po­zy­cji krót­kiej po spad­ku li­nii %K po­ni­żej po­zio­mu 25%.

Po za­ję­ciu po­zy­cji dłu­giej na­le­ży ustawić zle­ce­nie Stop Loss 1 pips poniżej minimum ostatniej świecy. Natomiast za­mykamy “longa”, gdy tyl­ko li­nie %K i %D prze­tną się po­now­nie.

Z kolei w przypadku pozycji krótkiej na­le­ży ustawić zle­ce­nie Stop Loss 1 pips powyżej maksimum ostatniej świecy. Natomiast za­mykamy “shorta”, gdy tyl­ko li­nie %K i %D prze­tną się po­now­nie. Więcej na temat tej strategii przeczytasz tutaj.

Strategia Falling knivest

Warren Buffett mawia “Bądź chciwy, gdy inni się boją”. W dużym uproszczeniu to właśnie z tego założenia wychodzi wyjątkowo agresywna Strategia Falling knivest, polegająca na “łapaniu spadających noży”. Kluczem do sukcesu jest jednak robienie tego w sposób umiejętny, na podstawie klarownych sygnałów. Wtedy potencjał ponadprzeciętnego zysku jest jak najbardziej możliwy do osiągnięcia.

Wykorzystywane narzędzie i zasady

Jedynym narzędziem wykorzystywanym w Strategii Falling knivest jest prosta średnia krocząca. Należy tutaj korzystać z SMA 10, czyli prostej średniej kroczącej obliczonej z 10 przeszłych okresów – co daje równowartość średniej ceny z minionych dwóch tygodni. Co więcej, w przypadku tej strategii bierzemy pod uwagę silne trendy spadkowe, które są doskonale widoczne na wyższych interwałach czasowych. Z tego powodu będziemy korzystać z wykresów D1.

Jak nietrudno się domyślić, Strategia Falling knivest to bardzo ofensywna metoda handlu dotycząca odwrócenia trendu. Co więcej, mowa tutaj tylko i wyłącznie o konkretnych tendencjach – bardzo silnych ruchach spadkowych. Bierzemy więc pod uwagę jedynie ruchy cenowe, w których przecena wyniosła ponad 1000 pipsów lub 10% wartości kursu danego instrumentu. Dzięki temu możemy liczyć na naprawdę imponujący potencjalny zysk.

Wejście w pozycję i realizacja zlecenia

Kiedy należy otworzyć pozycję? Otóż, musimy najpierw poczekać na sygnał, że ruch spadkowy dobiega już końca. Do tego służy nam średnia krocząca SMA 10. W konsekwencji, otwieramy zlecenie kupna, gdy świeca D1 zamknie się powyżej średniej SMA 10. Zlecenie Stop Loss ma natomiast znajdować na poziomie dołka bieżącego ruchu spadkowego, a Take Profit ma stanowić wielokrotność tej odległości. Jak dużą? To zależy od naszej tolerancji na ryzyko – może być dwu-, trzy- lub nawet czterokrotność. Więcej na temat tej strategii możemy przeczytać tutaj.

Strategia surfowania na falach rynkowych

W przypadku tej, dość agresywnej strategii służącej do handlu intraday, trader – podobnie jak surfer – łapie falę i surfuje na niej. Jednak – w przeciwieństwie do wakacyjnego nadmorskiego szaleństwa na desce – spekulant ma na celu generowanie zysków wysokich zysków w krótkim czasie – z tego powodu zastosowanie mają tutaj wykresy M15 i M30.

Wykorzystywane narzędzia

W przypadku tej metody handlu będziemy stosować dwa rodzaje wskaźników. Pierwszy z nich to wykładnicza średnia krocząca (EMA). Strategia surfowania na falach rynkowych wykorzystuje dwie wykładniczych średnie. Obie będą 20-okresowe, jednak co bardzo ważne, jedna z nich będzie obliczana po minimach danej świecy (zaznaczono ją kolorem czerwonym), a druga po maksimach (kolor zielony). To właśnie one tworzą falę, którą trader będzie łapać w celu generującego zysk surfingu.

Drugim narzędziem wykorzystywanym w Strategii surfowania na falach rynkowych, jest wskaźnik RSI. Jego nazwa to skrót od Relative Strength Index – Indeksu Siły Względnej. W przypadku tej metody handlu będziemy się posługiwać niestandardowymi ustawieniami tego oscylatora. Należy zatem ustawić go na 10 okresów, a poziomy które nas interesują to 45 i 55. Dodatkowo, na wykres RSI nakładamy prostą, 10-okresową średnią kroczącą. Jak tego dokonać? W przypadku platformy MetaTrader 4 lub MetaTrader 5 jest to bardzo łatwe. Otóż, wykorzystując myszkę metodą „przeciągnij i upuść” należy przeciągnąć wskaźnik “Moving Average” z Nawigatora i upuścić na oknie wskaźnika RSI, oraz w ustawieniach Moving Average, w zakładce “Dodaj Do” należy wybrać „Previous Indicator’s Data’.

Wejście w pozycję i realizacja zlecenia

Wejście Long

Jakie więc warunki muszą zostać spełnione, abyśmy mogli wejść w pozycję w celu wygenerowania szybkiego i wysokiego zysku? Zacznijmy od zlecenia kupna:

  1. Świeca przebija od dołu i zamyka się powyżej zielonej średniej EMA 20
  2. Wskaźnik RSI znalazł się powyżej poziomu 55
  3. RSI znajduje się nad średnią SMA 10

Wejście Short

W przypadku otwarcia pozycji krótkiej warunki wyglądają analogicznie, czyli:

  1. Świeca przebija od góry i zamyka się poniżej czerwonej średniej EMA 20
  2. Wskaźnik RSI znalazł się poniżej poziomu 45
  3. RSI znajduje się pod średnią SMA 10

Stop Loss

W przypadku Strategii surfowania na falach rynkowych zlecenie Stop Loss ustawiamy:

  • Na poziomie czerwonej średniej EMA 20 w momencie otwarcia pozycji długiej
  • Na poziomie zielonej średniej EMA 20 w momencie otwarcia pozycji krótkiej

Zamknięcie pozycji

Natomiast pozycję należy zamknąć, gdy:

  • Wskaźnik RSI przebija od góry średnią EMA 10 w przypadku “longa”
  • Wskaźnik RSI przebija od dołu średnią EMA 10 w przypadku “shorta”

Z tego powodu, potencjał zysku jest naprawdę duży, choć brak wykorzystania sztywnego poziomu Take Profit sprawia, że trader musi posiadać ponadprzeciętną tolerancję na ryzyko. Więcej na temat tej agresywnej strategii handlowej przeczytasz tutaj.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.