Wykorzystanie korelacji w tradingu

Wykresy cen nałożone na siebie
J2T Trade

Jak doskonale wiemy, globalny rynek kapitałowy składa się z wielu rynków finansowych, które zawsze – w mniejszym lub większym stopniu – wzajemnie od siebie zależą. Nie jest to ani trochę zaskakujące, że we współczesnym świecie zmiana cen jednych, bardzo istotnych aktywów, wpływa na kurs drugich. Oczywiście w danym okresie takie oddziaływanie może ulegać zmianie, lecz nie da się zaprzeczyć, że ono istnieje. A to oznacza, że korelacje – tak oficjalnie określa się to zjawisko – można wykorzystywać w tradingu.

Z tego powodu strategie uwzględniające korelacje zyskały dość dużą popularność jako metody dokonywania transakcji na rynkach o dużej płynności i niskich kosztach transakcyjnych. Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, iż nie wymagają użycia tradycyjnych wskaźników analizy technicznej. Wiele osób twierdzi, że dostrzeganie korelacji daje im ewidentną przewagę w handlu, zwłaszcza jeśli mowa o tradingu długoterminowym.

Jak więc można wykorzystywać korelacje w handlu? Istnieją dwie podstawowe metody, które je uwzględniają. Przed ich zaprezentowaniem wyjaśnimy jednak czym dokładnie są korelacje oraz jak należy je wyliczać:

Czym są korelacje?

Korelacje to silne zależności pomiędzy dwiema zmiennymi. Dla przykładu, w przypadku rynku walutowego skorelowane mogą być pary walutowe. Na podstawie korelacji inwestor jest w stanie określić, czy między dwoma walorami są jakieś współzależności, a jeśli tak, to jaki mają charakter. Dane instrumenty finansowe w danym czasie mogą poruszać się w tym samym kierunku lub w kierunku przeciwnym. Jeśli natomiast ich ruchy są w danym ujęciu czasowym zupełnie niezależne, nie ma mowy o występowaniu korelacji.

FP Markets

Jak obliczać korelacje na rynkach finansowych?

Współczynnik korelacji Pearsona

Stopień i kierunek korelacji wyraża się za pomocą współczynnika korelacji Pearsona. Oscyluje on w przedziale od -1 do 1, gdzie wartości -1 oraz 1 oznaczają silną, odpowiednio ujemną i dodatnią zależność. Idealna dodatnia korelacja dwóch instrumentów wynosi +1, natomiast doskonała korelacja ujemna -1. Jak można się domyślić tak wysoki stopień współzależności jest niemal nieosiągalny. Natomiast współczynnik korelacji wynoszący 0 opisuje sytuację, gdy nie będzie można odczytać żadnej zależności.

Korelacja ma charakter dodatni, gdy badane instrumenty finansowe poruszają się w tym samym kierunku. Jeśli wartość korelacji jest bliska jedności, ich ceny będą poruszały się w bardzo podobny sposób. Natomiast w przypadku korelacji ujemnej dane walory poruszają się w absolutnie przeciwnym kierunku, ale ich wykresy kształtem są do siebie podobne.

Kiedy instrumenty są silnie skorelowane? Korelacja ujemna między dwoma instrumentami finansowymi

Powszechnie zakłada się, iż naprawdę silna korelacja dodatnia wtedy, kiedy wynik znajduje się w przedziale od 0,9 do 1. Z kolei bardzo silna korelacja ujemna ma miejsce, kiedy wynik znajduje się w przedziale od -0,9 do -1. Tak skrajne wyniki nie zdarzają się jednak często.

Należy przy tym pamiętać, że ze względu na to iż ważne są w nim nie tylko średnie wartości danego instrumentu, ale także jego bieżąca wartość, współczynnik korelacji Pearsona jest bardzo wrażliwy na skrajne obserwacje. Oznacza to, że w zależności od przyjętego okresu badawczego, wartość tego współczynnika może zmieniać swoją wartość a w niektórych przypadkach nawet obierać przeciwny niż do tej pory kierunek.

Obliczanie korelacji

Jak obliczać korelacje? Najwygodniej korzystać z kalkulatorów, jakie można znaleźć w sieci. Aby obliczyć korelację za pomocą takiego narzędzia wystarczy wybrać interesujące nas instrumenty finansowe, zakres czasowy a także liczbę okresów. Większość kalkulatorów oprócz wyniku liczbowego wyświetla wykresy, na których można zobaczyć jak wyglądają ruchy cenowe obu walorów i je ze sobą porównać.

Jak wykorzystywać korelacje w tradingu?

Ograniczanie ryzyka

Pierwszy sposób wykorzystywania korelacji w tradingu polega na optymalizacji zarządzania ryzykiem. Oznacza to, iż jeśli zawieramy dość ryzykowne transakcje – zwłaszcza, gdy mowa o inwestowaniu długoterminowym – i pragniemy je zabezpieczyć w celu ograniczenia straty, lecz nie za pomocą zlecenia Stop Loss – aby nasza pozycja nie została zamknięta i tuż po tym zdarzeniu zaczęła realizować nasz scenariusz – można otwierać pozycje na dwóch silnie skorelowanych aktywach.

W tym przypadku, gdy mamy pozycję długą na wybranym instrumencie i nie chcemy jej zamykać, choć wiemy, że na przykład znajduje się ona blisko istotnego poziomu oporu, w celu ograniczenia ryzyka można otworzyć zlecenie na innym walorze, silnie skorelowanym z powyższym. W przypadku korelacji dodatniej należy otworzyć pozycję krótką, a przy korelacji ujemnej – zlecenie kupna. W ten sposób dalsze potencjalne zyski i straty powinny być mniejsze – aż do zamknięcia którejś z pozycji.

Trading w oparciu o dywergencję

Często zdarza się tak, że choć dane dwa instrumenty są silnie skorelowane w dłuższym ujęciu czasowym, to w krótkim terminie ich wartości zdają się nie zależeć od siebie wzajemnie. W takiej sytuacji kurs jednego z nich jest wyraźnie za wysoki lub drugiego za niski, niż wskazywałaby na to długoterminowa korelacja. Tego typu rozbieżność nazywana jest dywergencją. Wielu traderów wykorzystuje właśnie te okresy w korelacjach. Liczą oni, że taka rozbieżność zostanie z czasem (w długim terminie) zniwelowana, więc decydują się oni jednocześnie otwierać w okresie dywergencji dwie pozycje:

  • Długą – w przypadku instrumentu, którego kurs opierając się o korelację znajduje się zbyt nisko
  • Krótką – w przypadku waloru, którego kurs opierając się o korelację znajduje się zbyt wysoko.

Według tej metody handlu obydwa zlecenia należy zamknąć, gdy dywergencja zostanie zniwelowana, co oznacza, że współczynnik korelacji Pearsona powróci do swoich typowych historycznych wartości.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.