Woodpecker.co: Rusza oferta publiczna akcji spółki technologicznej

137

Woodpecker.co S.A., spółka technologiczna oferująca aplikację pełniącą rolę inteligentnego asystenta sprzedaży B2B, opublikowała Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z publiczną ofertą sprzedaży akcji spółki. Maksymalna wartość oferty to 11 mln zł. Proces budowy księgi popytu oraz zapisy inwestorów w transzy małych inwestorów prowadzone są przez Dom Maklerski INC do 1 czerwca br.

 • Produkt spółki – inteligentny asystent sprzedaży – ułatwia pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie relacji poprzez automatyzację czasochłonnych procesów związanych z komunikacją biznesową.
 • Oprogramowanie Woodpecker.co wspiera procesy komunikacji towarzyszącej m.in. aktywnej sprzedaży, pozyskiwaniu partnerów biznesowych
 • Woodpecker.co rozpoczął swoją działalność w 2015 r. i w tym samym roku przyciągnął jako inwestora fundusz Tar Heel Capital Pathfinder

Woodpecker.co planuje na przełomie II i III kwartału 2021 r. debiut na rynku NewConnect

Działająca w modelu SaaS aplikacja Woodpecker.co ułatwia pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie relacji poprzez automatyzację czasochłonnych procesów związanych z komunikacją biznesową. Korzysta z niej ponad 3 tys. firm z 70 krajów na całym świecie, w tym prawie połowa to klienci z USA. Spółka na przełomie II i III kwartału 2021 r. planuje debiut na rynku NewConnect.

W kilka lat stworzyliśmy innowacyjne narzędzie o globalnym zasięgu, dostarczające użytkownikom realną wartość przekładającą się na rozwój biznesu. Dla prowadzących firmy Woodpecker jest tym, czym dla kierowców zaawansowane systemy wspomagania, które pilnują prawidłowego toru jazdy, przypominają o konieczności zatankowania, rozpoznają zachowania innych uczestników ruchu. Nie zastępują człowieka, ale istotnie go odciążają, pomagając szybciej i skuteczniej dotrzeć do celu. W nowoczesnym biznesie, tak jak w nowych samochodach, takie wsparcie jest już obowiązkowe. – mówi Mateusz Tarczyński, prezes zarządu Woodpecker.co. – Cieszymy się, że rynek to dostrzega, a zalety aplikacji doceniło już ponad 3 tys. klientów.

Woodpecker.co dynamicznie rośnie i osiąga coraz lepsze wyniki finansowe. W 2020 r. spółka wygenerowała 10 mln zł przychodów i 0,9 mln zł zysku netto. Tylko w I kwartale 2021 r. osiągnęła ponad 3 mln zł przychodów i 0,65 mln zł zysku netto. W kwietniu 2021 r. mogła pochwalić się 3,7 mln USD ARR (rocznie powtarzany przychód z abonamentu) oraz 310 tys. USD MRR (miesięcznie powtarzany przychód z abonamentu). W Memorandum Informacyjnym spółka przedstawiła prognozy wyników na najbliższe lata, które zakładają osiągniecie 13,6 mln zł przychodów w 2021 r. oraz 2,5 mln zł zysku netto. W kolejnym roku przychody mają wzrosnąć do 19,6 mln zł, a zysk netto do 5,1 mln zł.

Publiczna oferta sprzedaży akcji obejmuje od 733.333 do 916.667 akcji Woodpecker.co S.A. Cena Sprzedaży oferowanych akcji zostanie ustalona przez Oferujących po zakończeniu procesu budowania księgi popytu i będzie wynosić od 12,00 zł do 15,00 zł za jedną akcję.

Od 3 lat jesteśmy spółką rentowną i notujemy stałe wzrosty. Startująca dziś oferta publiczna i zbliżający się debiut na NewConnect to początek kolejnego etapu rozwoju spółki i jednocześnie przystanek na drodze na główny parkiet GPW. Chcemy wprowadzić tam akcje możliwie szybko, realnie to perspektywa przełomu 2022 i 2023 r. – komentuje Mateusz Tarczyński, prezes zarządu Woodpecker.co.

Narzędzie Woodpecker.co wyróżnia się na rynku łatwością implementacji, wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz najwyższą dostarczalnością. Możliwość integracji z kilkudziesięcioma popularnymi narzędziami (np. Gmail, Zapier, Pipedrive) pozwala na jeszcze większą automatyzację.

Memorandum Informacyjne oraz szczegóły oferty publicznej, w tym warunki i zasady składania zapisów na akcje są dostępne na stronie internetowej Domu Maklerskiego INC oraz spółki. Aby zapisać się na akcje Woodpecker.co niezbędne jest zawarcie umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC – firmą inwestycyjną pośredniczącą w IPO Woodpecker.co. Umowę można zawrzeć w pełni online. Rachunek maklerski, na którym zapisane zostaną akcje spółki może być prowadzony przez dowolny dom maklerski oferujący tego typu usługi.

Harmonogram Oferty Publicznej

 • 19.05.2021 Publikacja Memorandum Informacyjnego
 • 20.05.2021 – 01.06.2021 Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy małych inwestorów
 • 20.05.2021 – 01.06.2021 Budowa księgi popytu (book-building) w transzy dużych inwestorów
 • 02.06.2021 Ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży i ustalenie liczby akcji sprzedawanych w podziale na poszczególne transze
 • 02.06.2021 – 09.06.2021 Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy dużych inwestorów
 • 10.06.2021 Ewentualne przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów zastępczych
 • Do 11.06.2021 Przydział akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej
 • Do 16.06.2021 Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Sprzedaży)

Aktualna struktura akcjonariatu Woodpecker.co S.A.

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów na WZA
Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited 1 880 055 1 880 055 37,60% 37,60%
Maciej Cieśla 1 352 000 1 352 000 27,04% 27,04%
Kinga Tarczyńska 1 285 083 1 285 083 25,70% 25,70%
Radosław Czyrko 169 945 169 945 3,40% 3,40%
Mateusz Tarczyński 120 500 120 500 2,41% 2,41%
Artur Listwan 100 000 100 000 2,00% 2,00%
Pozostali 92 417 92 417 1,85% 1,85%
RAZEM 5 000 000 5 000 000 100,00% 100,00%

 

Wyniki finansowe i prognozy finansowe Woodpecker.co S.A.

2017 2018 2019 2020 2021F 2022F 2023F
Sprzedaż 2 636 5 353 7 832 10 032 13 556 19 583 26 798
Koszty operacyjne 2 543 5 143 7 394 8 876 10 490 13 184 15 573
EBITDA 93 245 502 1 159 3 361 7 351 13 332
Zysk netto 65 173 345 852 2 464 5 135 9 019

 

Trader's Area tworzymy z pasji do rynków finansowych i tradingu online. Tym zajmujemy się na co dzień i w tym jesteśmy najlepsi. Nasz cel jest jasny – dostarczyć Ci najbardziej sprawdzonych narzędzi, które wykorzystasz w swoim tradingu. Mamy nadzieję, że zainspirujemy Cię, uwolnimy Twój potencjał i przyczynimy się do Twojego sukcesu w inwestowaniu na rynkach finansowych. Wierzymy, że dzięki tradingowi online będziesz w stanie zrealizować swoje marzenia i wyznaczone cele.