United States Securities and Exchange Commission (SEC)

4095
J2T Trade

United States Securities and Exchange Commission, w skrócie SEC, to amerykański odpowiednik polskiej Komisji Papierów Wartościowych – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych. Jej podstawowym zadaniem jest egzekwowanie prawa federalnego dotyczącego obrotu papierami wartościowymi, a także regulacja rynku papierów wartościowych, giełd papierów wartościowych i opcji, w tym także elektronicznych giełd papierów wartościowych.

Securities and Exchange Commission

Funkcjonowanie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych reguluje akt Securities Exchange Act of 1934, który utworzył SEC, a także Securities Act of 1933, Trust Indenture Act of 1939, Investment Company Act of 1940, Investment Advisers Act of 1949, a także Sarbanes – Oxley Act of 2002 oraz inne dokumenty.

Misja United States and Exchange Commission opiera się na trzech filarach: ochronie inwestorów, utrzymywaniu uczciwości, porządku i sprawności rynków finansowych oraz wsparciu w budowaniu kapitału. Aby SEC mógł realizować swoją misję, wszystkie spółki publiczne zobowiązane są do publikowania kwartalnych, rocznych oraz innych okresowych raportów finansowych. Zarządzający przedsiębiorstw mają także obowiązek składać coroczne dokument nazywany „Management Discussion and Analysis”, który podsumowuje poprzedni rok działalności, wyjaśnia, w jaki sposób firma sobie radziła, a także ma zawierać przyszłe cele przedsiębiorstwa i sposób realizacji tych celów.

United States Securities and Exchange Commission prowadzi ponadto internetową bazę danych o nazwie EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval system), w którym znajdują się wszystkie dane, które spółki przekazały do SEC. Informacje te mają niebagatelne znaczenie dla inwestorów, którzy na ich podstawie mogą podejmować decyzje inwestycyjne podczas inwestycji na rynku kapitałowym. Wyrównują one także szanse inwestorów indywidualnych wobec instytucji finansowych, ponieważ, w teorii, mają oni mieć równy dostęp do informacji. Informacje te mają także zapewnić inwestorom indywidualnym bezpieczeństwo, ponieważ inwestycje giełdowe, w przeciwieństwie do depozytów bankowych, nie są gwarantowane przez państwo. Zwiększa się także kontrola publiczna, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka insider tradingu i oszustw finansowych.

FP Markets

Poprzez system EDGAR inwestorzy mogą także zgłaszać propozycje oraz skargi dotyczące rynków finansowych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, dzięki czemu SEC może być bardziej efektywny, a także szybciej namierzać wszelkiego rodzaju naruszenia prawa.

Historia Securities and Exchange Commission SEC

Przed uchwaleniem dokumentu Securities Exchange Act of 1934 w Stanach Zjednoczonych funkcjonowały tak zwane blue sky laws. Był to zbiór ogólnopaństwowych przepisów regulujących ofertę publiczną oraz sprzedaż papierów wartościowych, które miały chronić społeczeństwo przed wszelkiego rodzaju nadużyciami. Mimo, że szczegółowe przepisy uchwalane były na poziomie stanowym, to przepisy ogólnokrajowe dotyczyły wszystkich papierów wartościowych oferowanych na terenie Stanów Zjednoczonych, a także wszystkich firm brokerskich i domów maklerskich zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Blue sky laws uznane zostały za nieskuteczne. Przykładem ich nieefektywności była informacja, którą Stowarzyszenie Bankierów Inwestycyjnych przekazało wszystkim swoim członkom w 1915 roku. Mówiła ona o tym, że mają oni prawo ignorować wszystkie przepisy z grupy blue sky laws, jeżeli oferta publiczna na terenie danego stanu była w całości przeprowadzona drogą pocztową.

Po wielu międzystanowych nadużyciach, w 1933 roku uchwalona została ustawa Securities Act of 1933, która regulowała międzystanowe oferty publiczne papierów wartościowych na poziomie federalnym, a rok później przyjęta została ustawa Securities Exchange Act of 1934, która regulowała obrót papierami wartościowymi na rynku wtórnym. Obie ustawy są uważane za część programu reform Franklina Delano Roosvelta znanego jako New Deal.


EkonomistaEkonomista radzi:

Amerykański SEC nadzoruje największy rynek akcji na świecie – giełdę NYSE oraz rynek NASDAQ. Wykorzystaj możliwości jakie dają amerykańskie akcje i indeksy – zarejestruj bezpłatne konto demo. Dzięki wirtualnym środkom na rachunku demo zapoznasz się z platformą transakcyjną i nauczysz się podstaw mechaniki rynków.


Dywizje United States Secutities and Exchange Commission

United States Securities and Exchange Commission (www.sec.gov) poza siedzibą w Waszyngtonie posiada 11 oddziałów regionalnych. Funkcjonuje w nich pięć dywizji: Corporation Finance (finanse przedsiębiorstw), Trading and Markets (handel i rynki), Investment Management (zarządzanie inwestycyjne), Enforcement (egzekutywa) oraz Economic and Risk Analysis (analiza ekonomiczna i rynka).

Budynek centrali SEC
źródło: sec.gov

Dywizja SEC Finance Corporation odpowiedzialna jest za nadzorowanie spółek publicznych, a w szczególności za kontrolowanie ich sprawozdań finansowych, a także za rejestrację transakcji takich jak fuzje, dokonywanych przez przedsiębiorstwa publiczne. Dywizja Finance Corporation odpowiedzialna jest również za funkcjonowanie systemu EDGAR.

Dywizja handlu i rynków nadzoruje takie podmioty jak Financial Industry Regulatory Authority (FINRA, Urząd Nadzoru Sektora Finansowego) czy Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB), a także wszystkie firmy maklerskie i domy inwestycyjne. Dywizja handlu i rynków proponuje zmiany regulacyjne, a także monitoruje operacje rynkowe. W praktyce, większość pracowników SEC z tej dywizji odpowiada za tworzenie i egzekwowanie przepisów FINRA. Co do zasady, wszystkie instytucje inwestycyjne, nie podlegające regulacjom jakiejkolwiek organizacji branżowej, mają obowiązek rejestracji w FINRA.

Dywizja zarządzania inwestycyjnego nadzoruje zarejestrowane spółki inwestycyjne, które obejmują zarówno fundusze inwestycyjne, jak również zarejestrowanych doradców inwestycyjnych. Jest to dość złożone zadanie, ponieważ wymienione podmioty inwestycyjne podlegają regulacjom wymienionym w wielu różnych federalnych aktach prawnych dotyczących papierów wartościowych jak i obrotu papierami wartościowymi. Dywizja zarządzania inwestycyjnego odpowiada za różne przepisy federalne dotyczące papierów wartościowych, a w szczególności za ustawę o funduszach inwestycyjnych z roku 1940 (Investment Company Act 1940) oraz ustawę o doradcach inwestycyjnych, również z roku 1940 (Investment Advisers Act of 1940). Podstawowe obowiązki tej dywizji United States Securities and Exchange Commission to wspieranie SEC w interpretowaniu przepisów oraz regulacji na użytek publiczny, a także inspekcja personelu, kontrola dokumentów spółek inwestycyjnych oraz doradców inwestycyjnych, wspieranie SEC w kwestii egzekutywy przepisów wobec firm inwestycyjnych oraz doradców inwestycyjnych, a także doradzanie SEC w kwestii dostosowania przepisów do nowych warunków rynkowych.

Dywizja egzekutywy współpracuje z pozostałymi trzema dywizjami United States Securities and Exchange Commission, a także innymi biurami SEC w celu ujawniania naruszeń przepisów dotyczących papierów wartościowych oraz przygotowywaniu postępowań pozwalających na otwarcie ścieżki sądowej prowadzącej do ukarania winnych złamania przepisów. SEC ma prawo wnieść oskarżenia w trybie powództwa cywilnego lub postępowania administracyjnego. Tak więc, U.S. Securities and Exchange Commission nie ma uprawnień do nakładania kar, ale może kierować sprawy do sądów, które w przypadku orzeczenia racji SEC, skazują oskarżonych.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Ekonomista
Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.