Trading na zmianach stóp procentowych

Stopy procentowe
J2T Trade

Za nami dziesiąta z rzędu podwyżka stóp procentowych NBP. Tym razem jednak Rada Polityki Pieniężnej podniosła je tylko o 50 punktów bazowych, czyli podwyżka była niższa niż spodziewali się analitycy. Obecny poziom stopy referencyjnej NBP wynosi już zatem 6,5%.

Warto jednak zwrócić uwagę, że zmiany stóp procentowych przekładają się nie tylko na oprocentowanie kredytów i lokat. Bardzo mocno wpływają one również na rynek walutowy, a co za tym idzie – na traderów z całego świata. To właśnie ze stopami procentowymi są związane opłaty swapowe na realnym rynku Forex. Ponadto, same ich zmiany również zawsze wywołują spore poruszenie i wahania kursów par walutowych.

Oznacza to, że zmiany stóp procentowych mogą stanowić okazję do handlu dla wielu spekulantów i traderów. Na czym polega trading oparty o te wydarzenia? Przekonamy się w dalszej części tekstu. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia, czym w ogóle są stopy procentowe:

Czym są stopy procentowe?

Stopy procentowe to koszty (ceny) jakie przysługują posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas. Z kolei osoba pożyczająca środki musi te koszty ponieść. Z reguły są one wyrażone, jako procent od pożyczonej sumy i mierzone w ujęciu rocznym.

FP Markets

Stopy procentowe są najważniejszym i kluczowym czynnikiem w analizie makroekonomicznej oraz parametrem na rynkach finansowych. Powstały one w sektorze bankowym. Dla inwestora lub kredytodawcy są one poziomem wynagrodzenia otrzymywanym za rezygnację z dysponowania swoim kapitałem. To także ceny, jakie trzeba zapłacić za pozyskanie pieniędzy, jeśli występujemy w roli kredytobiorcy.

Jakie w Polsce są najważniejsze stopy procentowe? Narodowy Bank Polski wyróżnia 5 podstawowych rodzajów. Są one bardzo istotnym narzędziem polityki pieniężnej i służą do regulowania ilości pieniądza na krajowym rynku.

Stopa referencyjna

Najważniejszą stopą procentową w Polsce jest oczywiście referencyjna stopa procentowa. Stanowi ona rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski w trakcie podstawowych operacji otwartego rynku. Polegają one na zakupie lub sprzedaży krótkoterminowych, z reguły 7-dniowych, bonów pieniężnych na rynku międzybankowym w celu przywrócenia równowagi płynnościowej w sektorze bankowym.

Wysokość stopy referencyjnej wpływa na poziom referencyjnej wysokości oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym (WIBOR-u), który z kolei stanowi podstawę oprocentowania kapitału obcego.

Przejdźmy teraz do zagadnień związanych z handlem na rynkach finansowych. Zdecydowanie najważniejszym z nich w tym przypadku jest swap:

Swap – co to znaczy? Stopy procentowe i waluty

Swap to naliczana o północy opłata dzienna wynosząca różnicę stóp procentowych krajów z których pochodzą waluty. Opłaty swapowe dotyczą więc tylko par walutowych. W przypadku innych rynków – jak choćby podczas handlu akcjami, czy kryptowalutami na giełdzie – opłaty swapowe nie są pobierane.

Na niektórych parach walutowych zdarza się nawet swap dodatni. Istnieją więc pary walutowe, na których pozycja short lub long przetrzymana na kolejny dzień roboczy, generuje nam zysk z opłat swapowych – choć oczywiście znacznie częściej swap generuje dla nas koszty.

Jak nietrudno się domyślić, swap ma największe znaczenie w przypadku inwestorów długoterminowych czy choćby swing traderów. Chodzi tu zatem o osoby, które regularnie przetrzymują otwartą pozycję na parze walutowej przez minimum dwie sesje. Natomiast scalperzy i daytraderzy nie muszą się tym zagadnieniem przejmować. Nie zmienia to faktu, że stopy procentowe powinny przykuwać także i ich uwagę. Mogą bowiem wykorzystać ich zmiany do krótkoterminowego handlu. W jaki sposób?

Na czym polega handel na zmianach stóp procentowych?

Decyzje o zmianach stóp procentowych największych banków centralnych na świecie – zwłaszcza Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, Europejskiego Banku Centralnego czy Banku Anglii – to z reguły najistotniejsze dane, które możemy znaleźć w kalendarzu makroekonomicznym. Działania te wpływają w zasadzie na wszystkie rynki finansowe i kapitałowe, a w szczególności oczywiście na rynek walutowy.

Jak nietrudno się domyślić, w momencie publikacji tej decyzji i przez pierwsze minuty po niej, na rynku mamy do czynienia z wyraźnie podwyższonym poziomem zmienności. Handel w takich sytuacjach zawsze jest obarczony ryzykiem, więc mogą one stanowić świetne okazje rynkowe na zarobek lub – wprost przeciwnie, na poniesienie dotkliwej straty. Nie zmienia to faktu, że traderów specjalizujących się w handlu na Forex akceptujących wyższy poziom ryzyka nie brakuje. Z reguły ostrzą sobie oni zęby właśnie na te wydarzenia. Jak zatem skutecznie handlować w takiej sytuacji? Podwyżka stóp procentowych

Kluczem do sukcesu jest oczywiście analiza fundamentalna. Zanim dany bank centralny ogłosi swoją decyzję, musimy być dobrze zaznajomieni z prognozami analityków.

Przykład

Dla przykładu, jeśli dominuje pogląd, że Amerykańska Rezerwa Federalna zdecyduje się na podwyżkę o 25 punktów bazowych, a okaże się, że stopy zostają podniesione o 50 lub nawet 75 punktów bazowych, to powinniśmy mieć do czynienia z gwałtownym umocnieniem się dolara do wszystkich innych najistotniejszych walut. Jeżeli natomiast System Rezerwy Federalnej pozostawiłby wtedy stopy bez zmian, powinno dojść do wyraźnego osłabienia się dolara.

Wynika to z faktu, że stopy procentowe są kosztem waluty. Jeśli chcemy pożyczyć dolary, musimy zapłacić odsetki wynikające z amerykańskich stóp, a nie brytyjskich czy ze Strefy Euro. Ogólnie rzecz biorąc, stopy procentowe stanowią koszt waluty, im bardziej zostaną podniesione, tym droższa powinna się stać waluta.

Odzwierciedlenie tej sytuacji możemy dostrzec na rynku walutowym w ostatnich tygodniach – dolar amerykański i frank szwajcarski zaczęły wyraźnie się umacniać w stosunku do euro, ponieważ Amerykańska Rezerwa Federalna i Szwajcarski Bank Narodowy zdecydowały się na podwyżki stóp procentowych, i to wyższe niż oczekiwał rynek, podczas gdy Europejski Bank Centralny od miesięcy zwleka z tym ruchem, i to pomimo faktu, że inflacja w Strefie Euro zdołała się wymknąć spod kontroli.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.