Strategie inwestycyjne dotyczące obrotu akcjami

339
Strategie inwestycyjne dotyczące obrotu akcjami

Strategie inwestycyjne dotyczące obrotu akcjami

Akcjami z definicji określa się papiery wartościowe, łączące w sobie jednocześnie prawa o dwojakim charakterze – majątkowym i niemajątkowym.

Strategie handlowe dotyczące obrotu akcjami

Są one następstwem uczestnictwa danego akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, bądź akcyjnej. Popularność handlu omawianymi papierami znacznie wzrosła na przestrzeni ostatnich lat, co objawia się m.in. w zwiększonym zainteresowaniu platform transakcyjnych, gdzie bez problemu zakupić można akcje online. Jakie są najlepsze strategie handlowe dotyczące obrotu akcjami?

Strategia Swing Trading

Swing Trading jest jedną z najpopularniejszych strategii inwestycyjnych wykorzystywanych w przypadku obrotu akcjami. Opiera się ona na skutecznym wykorzystaniu krótkoterminowych ruchów cen, przy wykorzystaniu zarówno analizy technicznej, jak i fundamentalnej. Inwestorzy wykorzystujący tę metodę skrupulatnie analizują wykresy, rozpoznają dane trendy oraz poszukują ich zmian.

FP Markets

Taktyką wykorzystywaną w przypadku Swing Tradingu jest otwarcie danej pozycji w momencie, w którym dany trend osiąga punkt zwrotny. Zamknięcie ma miejsce analogicznie po istotnym ruchu cen. Wykorzystanie tej strategii handlowej w praktyce wymaga dokładnej analizy wykresów i cen, aby otwierać pozycje w momencie rozpoczęcia danego ruchu, oraz zamykać je w czasie odwracania się rynku.

Strategia dywidendowa

Strategia dywidendowa opiera się na regularnie wypłacanej dywidendzie ze swoich akcji swoim inwestorom. W porównaniu do Day Tradingu jest taktyką znacznie bezpieczniejszą, jednak przez to wiąże się ze znacznie mniejszymi zyskami. Podstawową analizą wykorzystywaną w tej metodzie jest analiza fundamentalna niewymagająca ponadprzeciętnie wysokich umiejętności.

Spółki wypłacające wyjątkowo wysokie dywidendy odznaczają się niezwykłą stabilnością, co dodatkowo skłania do zakupu ich akcji.

Handel Day Trading

Handel jednosesyjny, zwany także Day Tradingiem, jest jedną z popularniejszych strategii inwestycyjnych wykorzystywanych w przypadku handlu akcjami. Opiera się on na krótkoterminowym otwieraniu i zamykaniu określonych pozycji, w celu wyciągnięcia potencjalnych korzyści.

Jak sama nazwa wskazuje, cały proces obrotu odbywa się w ciągu jednego dnia, bądź nawet w przeciągu kilku minut, w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka związanego z handlem. Day Trading jest strategią wymagającą zarówno sporej wiedzy i doświadczenia, jak również odporności na stale towarzyszący stres. Wymaga ona również znacznie większej ilości poświęcanej uwagi w porównaniu z inwestycjami średnio- i długoterminowymi.

Trader's Area
Trader's Area tworzymy z pasji do rynków finansowych i tradingu online. Tym zajmujemy się na co dzień i w tym jesteśmy najlepsi. Nasz cel jest jasny – dostarczyć Ci najbardziej sprawdzonych narzędzi, które wykorzystasz w swoim tradingu. Mamy nadzieję, że zainspirujemy Cię, uwolnimy Twój potencjał i przyczynimy się do Twojego sukcesu w inwestowaniu na rynkach finansowych. Wierzymy, że dzięki tradingowi online będziesz w stanie zrealizować swoje marzenia i wyznaczone cele.