Strategia tradingowa oparta o akcje – szanse i zagrożenia

Rynek giełdowy
J2T Trade

Najsłynniejszy inwestor, absolutny wzór do naśladowania, którego każdą decyzję podejmowaną na rynku giełdowym śledzą miliony traderów na całym świecie – Warren Buffett powiedział kiedyś, że “inwestowanie jest proste, ale nie jest łatwe”. Czy ta gra słowna, która na pierwszy rzut oka nie wydaje się zbyt logiczna, rzeczywiście ma zastosowanie na rynku?

Absolutnie tak, ponieważ w teorii trading na giełdzie opiera się zaledwie na kupowaniu akcji spółek, a następnie ich sprzedawaniu w momencie, w którym uznamy to za słuszne. W praktyce jednak, to zajęcie bywa naprawdę wymagające i nie każdy, kto sprawdził swoich sił na parkiecie giełdowym, generuje z tego zajęcia dochód.

Z powyższego wynika, że handel na akcjach spółek giełdowych niesie za sobą zarówno szanse generowania spektakularnych zysków, jak i zagrożenie utraty zainwestowanego kapitału.

Abyśmy jednak mogli opierać swoją strategię tradingową o akcje spółek giełdowych, powinniśmy poznać korzyści i mankamenty związane z lokowaniem kapitału na giełdach papierów wartościowych. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia czym w ogóle jest spółka akcyjna:

FP Markets

Spółka akcyjna – podstawowe informacje Split akcji

Na samym początku warto zaznaczyć, że każda spółka notowana na giełdzie jest spółką akcyjną, czyli kapitałową spółką handlową posiadającą osobowość prawną – taką w której posiadacze akcji są jej współwłaścicielami. Nawet jeśli mamy w swoim portfelu chociażby jedną akcję jakiejś konkretnej spółki, to zaliczamy się do grona jej akcjonariuszy, czyli współudziałowców.

Każda spółka akcyjna emituje ściśle określoną liczbę akcji, czyli papierów wartościowych. Oczywiście ta liczba nie jest stała i z góry założona – spółka może przeprowadzić emisję nowych akcji, czyli zwiększyć ich dotychczasową liczbę, szukając chętnych inwestorów, którzy byliby chętni je kupić. Takie działanie wiąże się z tak zwanym rozwodnieniem akcji.

Co więcej, każda akcja danej spółki ma w konkretnym momencie identyczną cenę. Wartość akcji na giełdzie zmienia się pod wpływem szeregu czynników. Na początku akcje dostępne są w tak zwanej cenie emisyjnej, która nie może być niższa niż nominalna wartość akcji.

Na rynku wtórnym ustala się jednak rzeczywista cena akcji. Jest to cena giełdowa, jaką musimy zapłacić, aby zakupić akcje na giełdzie od innego inwestora. Cena akcji może bardzo szybko i gwałtownie się zmieniać – pod wpływem realizacji zleceń maklerskich, które odzwierciedlają aktualny popyt oraz podaż akcji.

Jeżeli więc ilość (wartość) ofert sprzedaży przeważa nad liczbą ofert kupna, kurs obniża się. Natomiast, gdy propozycje kupna przewyższają ilość oferowanych walorów to kurs rośnie.

Dlaczego warto skoncentrować się na handlu akcjami?

Szansa na pomnażanie kapitału

Po pierwsze i najważniejsze – za pomocą tradingu na akcjach spółek giełdowych można skutecznie pomnażać kapitał. Jeśli na rynku panuje długoterminowa, stabilna hossa lub kupimy akcje bardzo perspektywicznej, rozwijającej się spółki, a następnie pochwali się ona ponadprzeciętnymi dochodami w swoim raporcie finansowym – kurs jej akcji prawdopodobnie wystrzeli w górę i będziemy mogli na tej inwestycji dużo zarobić.

Nic bowiem nie stoi na przeszkodzie by sprzedać nabyte przez nas papiery wartościowe w momencie, w którym cena akcji nam odpowiada. Regulowany rynek giełdowy cechuje się z reguły wysokim poziomem płynności. W efekcie inwestor indywidualny nie powinien mieć żadnych problemów ze sprzedażą swojego pakietu akcji w trybie w zasadzie natychmiastowym.

Za przykład potencjalnie wprost niewiarygodnej inwestycji giełdowej może posłużyć dziś amerykańska spółka Monster Beverage – producent popularnego napoju energetycznego. Uwzględniając tak zwane splity akcji (czyli ich podziały) w ciągu ostatnich 22 lat kurs akcji wzrósł z okolic 6 centów do obecnie notowanego poziomu 102.67 USD. Mamy tutaj zatem wzrost rzędu ponad 171 tysięcy procent w XXI wieku.

Wykres akcji Monster Beverage

Możliwość generowania dochodu pasywnego z dywidend

Kolejną ogromną zaletą handlu na akcjach spółek giełdowych jest możliwość czerpania z giełdy dochodu pasywnego w postaci pozyskiwania dywidendy. Wypłata dywidendy jest uzależniona od wypracowania zysku przez spółkę oraz decyzji organu, który na co dzień nie kieruje pracami spółki i nie ma wpływu na ewentualne wypracowanie zysku.

Inwestorzy często podejmują decyzję o długoterminowym ulokowaniu swojego kapitału w dane przedsiębiorstwo właśnie ze względu na dywidendę. Skupując akcje danej spółki, inwestor może dzięki nim zarobić nie tylko na ich wzroście, ale również na wypracowanym przez spółkę zysku. Perspektywa osiągania stałego, pasywnego dochodu bywa dla nich bardzo kusząca.

Co więcej, na każdym rynku akcji mamy pewne spółki, których funkcjonowanie na giełdzie opiera się właśnie na regularnym wypłacaniu dywidend. Są one przez inwestorów określane mianem spółek dywidendowych.

Krok w stronę rozwoju i poszerzania swojej wiedzy gromadzenie wiedzy o tradingu

Ponadto, jak nietrudno się domyślić, handel akcjami spółek giełdowych motywuje do tego, aby wiedzieć jak najwięcej, co może pozwolić uzyskać przewagę nad innymi inwestorami na rynku akcji, a dzięki temu osiągnąć wyższą stopę zwrotu.

W konsekwencji będziemy więc mieć dodatkowy powód, aby codziennie zaglądać na specjalne portale dedykowane tematyce inwestowania, czytać raporty spółek, sięgać po publikacje naukowe z tego zakresu czy nawet uczęszczać na szkolenia i konferencje.

W efekcie, skoro będziemy na bieżąco ze wszystkimi ważnymi wydarzeniami mającymi miejsce na giełdzie, z całą pewnością w naszym życiu codziennym pojawią się sytuacje, kiedy będziemy mogli swoją wiedzą zabłysnąć, chociażby podczas rozmów w towarzystwie.

Co więcej, trading akcjami spółek giełdowych może zamienić się w nasze hobby, dzięki czemu w najmniejszym stopniu nie będziemy odczuwać znużenia tym zajęciem.

Na co uważać, gdy skupiamy się na tradingu akcjami?

Cykl koniunkturalny

Jak powszechnie wiadomo, trading zawsze jest czynnością związaną z ryzykiem poniesienia strat. Rynek akcji pod tym względem absolutnie nie jest wyjątkiem.

Mało tego, bardzo często to właśnie papiery wartościowe spółek cechują się ponadprzeciętnie wysokimi wahaniami cen. Co gorsza, każdego roku mamy do czynienia ze spółkami, które znikają z giełdy na skutek bankructwa.

To jednak nie wszystko. Na giełdach papierów wartościowych występują również sytuacje, w których za spadek kursu akcji nie jest odpowiedzialna sama spółka. Może bowiem zdarzyć się tak, że po wielu latach ożywienia gospodarczego nadszedł czas dotkliwej recesji.

Realny jest zatem scenariusz, w którym przez kilka lub kilkanaście miesięcy akcje spółek, które posiadamy w naszym portfelu tradingowym, systematycznie rosły, a następnie doszło do potężnego załamania na rynkach, które wywołało wieloletnie recesję i nasze akcje nie zdołają wrócić do kursu, po jakim je nabyliśmy, nawet przez dekadę.

Taka sytuacja miała miejsce choćby w Japonii, gdzie kryzys, do którego doszło w 1990 roku, wywołał bessę na giełdzie trwającą 13 lat. W efekcie, nawet w tym roku, osiągając swoje najwyższe wartości w XXI wieku, indeks Nikkei 225, w którego skład wchodzi 225 największych spółek notowanych na tokijskiej giełdzie papierów wartościowych, nie zdołał nawet zbliżyć się do swoich maksimów sprzed 33 lat.

Wykres indeksu Nikkei 225

Podatek od zysków kapitałowych

Co więcej, handel akcjami spółek giełdowych również wiąże się z koniecznością rozliczeń podatkowych, o których inwestor musi pamiętać. Mowa tutaj o podatku od zysków kapitałowych, potocznie nazywanym podatkiem Belki – ze względu na to, że w 2002 roku jego pomysłodawcą był ówczesny minister finansów – Marek Belka.

W efekcie, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy wynosi 19% dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia akcji oraz z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Ponadto, dochody osiągane przez osoby prawne z tytułu dywidendy także stanowią przychody z zysków kapitałowych. Płatnikiem podatku jest wypłacająca spółka, a podmiot otrzymujący dywidendę musi wykazać dochód w zeznaniu rocznym.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę handlując na rynku akcji? Minimalizacja ryzyka za pomocą dywersyfikacji

Kluczem do sukcesu na rynku akcyjnym jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. W zdecydowanej większości przypadków nie warto inwestować w akcje jednej spółki.

W końcu każda spółka coś produkuje a każdy produkt lub usługa ma swój cykl życia. Świat się rozwija, firma może sobie świetnie radzić w jakimś okresie, lecz jeśli nie dostosuje się do zmian, to zniknie z rynku. Tak samo, jak z rynku pracy znikają niektóre zawody.

Jeśli więc chcemy zminimalizować ryzyko poniesienia strat na rynku akcji, należy nabywać papiery wartościowe z różnych parkietów giełdowych i odmiennych sektorów gospodarki – zwłaszcza takich, które są ze sobą w jak najmniejszy sposób powiązane.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.