Strategia Harmonic Patterns Swing Trading

J2T Trade

Systemy swing trading, czyli transakcje średnioterminowe, które trwają od kilku do kilkunastu dni są często wykorzystywane przez traderów, których codzienne obowiązki nie pozwalają zająć się daytradingiem, bądź chcą załapać się na ruchy cenowe, które trwają dłużej niż jeden dzień.

Omówiony poniżej system swing trading wykorzystuje formacje harmoniczne, w celu określenia optymalnego miejsca do zawarcia pozycji. Geometria rynku jest matematyczną metodą analizy rynku polegającą na porównywaniu zależności pomiędzy odcinkami na wykresie utworzonymi przez szczyty oraz dołki.

Harmonic trading jest elementem analizy technicznej i to właśnie w prawdopodobieństwie powtarzalności określonych formacji należy upatrywać jego skuteczności. Kluczowe jest zatem identyfikowanie wzorców oraz poziomów wejścia i wyjścia z pozycji w oparciu o to prawdopodobieństwo.

Handel z użyciem tej strategii odbywa się na wszystkich walorach, co oznacza że można go wykorzystywać na różnych instrumentach, zarówno z rynku walutowego, jak i towarowego oraz giełdowego. System ten wykorzystuje wykresy H1, H4 oraz D1 w celu wyznaczenia poziomu, który z dużym prawdopodobieństwem jest punktem zwrotnym na wykresie.

FP Markets

Narzędzia wykorzystywane w strategii Harmonic Patterns Swing Trading

Strategia Harmonic Patterns Swing Trading wykorzystuje dwie formacje harmoniczne, które odnajdywane są na wykresie godzinowym, czterogodzinnym, bądź dziennym.

Dodatkowo strategia ta wykorzystuje klasyczną analizę trendu w celu określenia potencjału danej formacji. Dzięki temu traderzy mogą z większym prawdopodobieństwem zajmować pozycję na danym instrumencie, ponieważ ogólna tendencja danego waloru potwierdza zajęcie pozycji. Tworząca się formacja zawsze jest korektą, zaś zakres XA jest wyznacznikiem panującego trendu.

Harmonic Swing Trading

Formacja Nietoperz (wzrostowa oraz spadkowa)

Harmonic Swing Trading

Formacja Gartley (wzrostowa oraz spadkowa)


Swing TraderSwing Trader radzi:

Strategię Harmonic Patterns Swing Trading najlepiej sprawdzisz na rachunku demo, dzięki któremu nie musisz ryzykować własnych środków, aby przekonać się, czy dana strategia działa. Zarejestruj bezpłatne konto demo.


Wejście w pozycję

Sygnał do zajęcia pozycji pojawia się momencie, w którym pojawia się formacja harmoniczna Nietoperz (Bat), bądź formacja Gartleya.

W celu potwierdzenia jakości danej formacji trader powinien zająć pozycję dopiero w momencie ukształtowania się pełnej formacji, czyli powstania punktu D. W momencie wytworzenia się Puntu D zakłada się kontynuację ruchu trendowego wyznaczonego przez odcinek XA. Do zajęcia pozycji dochodzi w momecie, w którym po powstaniu punktu D dochodzi do wytworzenia się świecy reversal bar. Świeca ta jest silną świecą trendową, która przeczy obecnej tendencji. Trader rozpozna ją po pojawieniu się silnego korpusu koloru, który potwierdza powrót do trendu wyższego rzędu.

Harmonic Swing Trading

Przykład formacji bearish bat (nietoperz w trendzie spadkowym) na wykresie godzinowym EURUSD

Harmonic Patterns Swing Trading – wyjście z pozycji

Stop Loss w tej strategii swing trading należy umieścić powyżej lokalnego szczytu wyznaczonego przez punkt D formacji w trendzie spadkowym. W przypadku trendu wzrostowego Stop Loss powinien znaleźć się poniżej puntu D.

Take Profit należy umieścić na poziomie, w którym ukształtował się punkt A. W momencie, w którym transakcja realizuje założony scenariusz, czyli utworzoną formację, a punkt D stanie się faktycznym punktem kończącym korektę, należy czym prędzej przesunąć zlecenie Stop Loss na Break Even Point (punkt wejścia) w celu uniknięciu straty.

Zarządzanie kapitałem

W przypadku transakcji typu swing trading, spekulant powinien zachować bufor bezpieczeństwa w postaci nie większej niż 1,5% posiadanego kapitału. W ten sposób w przypadku serii strat uda mu się z powodzeniem przetrzymać gorszy okres.

Jednocześnie potencjalny zysk, który jest kilkakrotnie wyższy od ponoszonego ryzyka pozwoli zrekompensować z nawiązką ewentualne obsunięcia kapitału, które zdarzają się nawet w najskuteczniejszych strategiach.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Swing Trader
Inwestor wykorzystujący wahania cen w średnim horyzoncie czasowym. W sposób umiejętny łączy codzienne obowiązki służbowe z inwestowaniem nadwyżek finansowych na rynkach. Na inwestowanie poświęca maksymalnie godzinę dziennie, analizując głównie sytuację techniczną na wybranych instrumentach. Wchodząc w pozycję, z góry definiuje poziomy zleceń Stop Loss i Take Profit i oczekuje na rozwój sytuacji rynkowej.