Stolice Forexu – czyli gdzie jest zarejestrowanych najwięcej brokerów?

Grafika prezentująca globalny rynek Forex
J2T Trade

Inwestowanie na rynku Forex to podstawowe pojęcie we współczesnym globalnym świecie finansów. Choć Forex – w przeciwieństwie do giełd papierów wartościowych – nie ma ustalonego centralnego ośrodka, a także jest od nich znacznie młodszy, to jest zdecydowanie największym i najbardziej płynnym rynkiem świata. Wartość dziennych obrotów na rynku Forex szacowana jest na 6,6 biliona USD. Co więcej, dziś rynek Forex zdominowany jest przez transakcje o charakterze spekulacyjnym, które odpowiadają za ponad 70% całego wolumenu obrotu.

Wiemy już, że charakter rynku Forex jest w pełni globalny i zdecentralizowany, co oznacza, że możemy na nim handlować wszędzie tam, gdzie mamy łącze internetowe oraz sprzęt obsługujący Internet. Potrzebujemy jednak w tym celu także nawiązać współpracę z brokerem Forex. Wybór jest bardzo szeroki, ponieważ konkurencja na tym rynku jest naprawdę ogromna, a wciąż pojawiają się nowe podmioty, które pragną przyciągnąć do siebie traderów. Niektóre regiony są jednak szczególnie wśród nich popularne, głównie ze względu na wymogi regulacyjne.

W których krajach zarejestrowanych jest najwięcej brokerów Forex i dlaczego akurat tam? Prawdziwe stolice Forexu zostaną zaprezentowane poniżej:

Belize Zbliżenie na flagę Belize

Belize jest państwem leżącym w Ameryce Środkowej o wspólnej granicy z Meksykiem i Gwatemalą, którego populacja wynosi lekko ponad 320 tysięcy mieszkańców. Mimo, że stawki podatkowe dla rezydentów Belize są stosunkowo wysokie, to jest możliwe otrzymanie zwolnienia z podatku dla tzw. International Business Companies. Spółka typu IBC może prowadzić dowolną działalność, pod warunkiem, że nie łamie ona tamtejszego prawa.

FP Markets

Liberalne przepisy i brak ograniczeń dotyczących dźwigni finansowej

Instytucja sprawująca nadzór nad rynkiem finansowym w Belize nosi nazwę IFSC (The International Financial Services Commission). Jest to zdecydowanie najpopularniejsza jurysdykcja brokerów Forex wśród klientów z Ameryki Północnej. Aby uzyskać licencję IFSC na prowadzenie międzynarodowych transakcji walutowych, brokerzy Forex muszą złożyć wniosek i wnieść wkład w wysokości 100 tysięcy dolarów.

Z powodu regulacji tego typu, na brokerów nie jest nałożone ograniczenie dotyczące dźwigni finansowej. Niektórzy brokerzy z tego kraju oferują więc nawet lewar w wysokości 1:1000. Obecnie licencję IFSC posiada ponad setka brokerów, a siedziba kilkunastu z nich znajduje się właśnie w Belize.

Australia

Z całą pewnością jedną z największych światowych stolic Forexu jest także Australia. Bardzo często brokerzy z tego kraju charakteryzują się szeroką ofertą instrumentów finansowych, szybką egzekucją zleceń i niskimi kosztami transakcyjnymi. Instytucja sprawująca nadzór nad rynkiem finansowym w Australii nosi nazwę ASIC, czyli Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (z angielskiego Australian Securities and Investments Commission).

Rygorystyczne przepisy, wysoki poziom bezpieczeństwa

Co więcej, australijscy brokerzy Forex zapewniają nie tylko korzystne, ale i bezpieczne warunki przeprowadzania transakcji, co sprawia, że rachunki chętnie zakładają u nich inwestorzy zagraniczni. Wielu z nich działa w modelu ECN (z angielskiego Electronic Communication Network), co oznacza, że nie są dla traderów drugą stroną transakcji, a jedynie w nich pośredniczą. Tacy brokerzy gromadzą zlecenia w czasie rzeczywistym, a następnie wysyłają je na rynek i przeprowadzają transakcje. Chociaż może wydawać się to skomplikowane, dzięki nowoczesnym systemom informatycznym zajmuje to milisekundy.

Ponieważ Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji uchodzi za jeden z najbardziej restrykcyjnych organów regulacyjnych na świecie, regulowani przez nią brokerzy uznawani są za bezpiecznych, a sama Australia uznawana jest za największa światową stolicę Forexu zlokalizowaną poza Europą.

Aby otrzymać licencję ASIC, broker musi spełniać szereg wymagań. Te dotyczą między innymi wysokości posiadanego kapitału. Zgodnie z regulacjami ASIC, australijscy brokerzy forex muszą utrzymywać w kapitale operacyjnym przynajmniej 1 milion dolarów australijskich. Oznacza to, że ASIC nie stosuje tak liberalnej polityki wobec brokerów, jak odpowiednik tego regulatora z Belize. Ponadto, australijscy brokerzy forex regularnie są poddawani kontroli. ASIC sprawdza czy posiadają ważną licencję, a także czy nie stosują nieuczciwych praktyk wobec klientów. W tej kwestii widać duże podobieństwo między działaniami australijskiego i polskiego regulatora.

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji szczegółowo określa jakie wymogi muszą spełniać licencjonowane przez nią podmioty. Jednym z nich jest zapewnienie uczciwego, a do tego uporządkowanego i przejrzystego funkcjonowania rynku. W przypadku, kiedy podmiot regulowany nie stosuje się do obowiązujących przepisów, komisja podejmuje działania służące ich egzekwowaniu.

Niedawne zmiany w zakresie dźwigni finansowej

Co bardzo ważne, kiedyś w przeszłości brokerzy regulowani przez ASIC nie mieli narzuconego ograniczenia w postaci maksymalnej dźwigni finansowej – podobnie jak brokerzy regulowani przez IFSC. Sytuacja jednak uległa zmianie 29 marca bieżącego roku. Od tego dnia, w Australii obowiązują te same ograniczenia co w Unii Europejskiej, czyli maksymalna dźwignia na rynku Forex i CFD wynosi 1:30. Z całą pewnością ta zmiana negatywnie wpłynęła na popularność australijskich brokerów wśród inwestorów z Unii Europejskiej. Nie zmienia to jednak faktu, że na rynku wciąż funkcjonuje kilkudziesięciu brokerów, których siedziba znajduje się w Australii, i znacznie większa liczba tych posiadających licencję ASIC.

Wielka Brytania Panorama Londynu

Wielka Brytania od stuleci stanowiła jedno z największych, ekonomicznych mocarstw na świecie, natomiast Londyn określany jest mianem finansowego centrum Europy. Sektor finansowy stał się jedną z najbardziej dochodowych gałęzi ekonomicznych na Wyspach. Z tego powodu najwięksi światowi brokerzy Forex także posiadają swoje siedziby lub oddziały w tym mieście. W kwietniu bieżącego roku to w Londynie osiągnięto absolutnie rekordowy poziom 3 bilionów dolarów średniego dziennego obrotu na rynku Forex, co stanowi niemal połowę dużą część średniego dziennego wolumenu obrotu na całym świecie. Wynika z tego, że to właśnie w tym mieście, a nie w Nowym Jorku, przeprowadzane są największe transakcje na Forex.

Nadzorem finansowym brokerów Forex w Wielkiej Brytanii zajmuje się FCA, czyli Financial Conduct Authority. Z racji szerokiego kręgu działania, Financial Conduct Authority jest jednym z najważniejszych regulatorów na całym świecie. Zajmuje się on regulacją i nadzorem instytucji finansowych i firm inwestycyjnych, a w tym londyńskiej giełdy papierów wartościowych, czyli słynnej London Stock Exchange.

Rygorystyczne przepisy

Financial Conduct Authority jako organ nadzorczy określa standardy i ramy prawne dotyczące funkcjonowania produktów i usług finansowych, a następnie je kontroluje. Zadaniem urzędu jest także prowadzenie śledztw dotyczących nadużyć i przestępstw jakie dokonują firmy inwestycyjne, inne organizacje finansowe, a także osoby prywatne. FCA ma zapewnić na rynku kapitałowym szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Należy uczciwie przyznać, że Financial Conduct Authority to jeden z najlepiej działających urzędów do spraw nadzoru finansowego na całym świecie. Wszystkie instytucje podlegające pod jego regulacje są kontrolowane, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, trafiają na tak zwaną czarną listę, co od razu zniechęca inwestorów do korzystania z ich usług.

Po Brexicie regulacje nie uległy zmianie

Kolejną sporą zaletą brytyjskich brokerów jest system FCSC, który w przypadku bankructwa brokera zabezpiecza fundusze klienta do 85 tysięcy funtów. Warto także dodać, że pomimo Brexitu, wiele dyrektyw unijnych zostało zintegrowanych z prawem brytyjskim. Na przykład rozporządzenie MiFID II przyznało uprawnienia do interwencji produktowej FCA. Ponadto, wszystkie przepisy stosowane przez regulatora Unii Europejskiej o nazwie ESMA zostały wdrożone do prawa brytyjskiego za pomocą specjalnego instrumentu ustawowego. Oznacza to, że w Wielkiej Brytanii brokerów Forex obowiązują te same regulacje, co w Unii Europejskiej. Z tego powodu maksymalna dźwignia finansowa na rynku Forex i CFD wynosi 1:30.

Nikogo więc nie powinien dziwić fakt, że ogromna część rynku brokerów Forex ma swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, a także posiada licencję FCA. Za światową stolicę Forexu pod względem liczby zarejestrowanych brokerów uchodzi jednak:

Cypr Grafika prezentująca Cypr - kontur wyspy i flaga

Większość brokerów świadczących swoje usługi dla klientów z Unii Europejskiej – także z Polski – posiada swoją siedzibę na Cyprze. Regulacją takich podmiotów zajmuje się Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, znana w skrócie jako CySEC (z angielskiego Cyprus Securities and Exchange Commission). CySEC uchodzi za zdecydowanie najbardziej liberalną komisję nadzorczą do spraw rynków finansowych w Unii Europejskiej, i to właśnie z tego powodu na Cyprze zarejestrowanych jest tak wiele instytucji finansowych.

Najbardziej liberalny regulator w Unii Europejskiej

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd utworzona została w 2001 roku na podstawie ustawy parlamentu Cypru. W 2004 roku, wraz z wejściem Cypru do Unii Europejskiej, CySEC stał się częścią regulacji MiFID, dając wszystkim przedsiębiorstwom finansowym Cypru dostęp do całego rynku Unii Europejskiej. W związku z wejściem Cypru do ER, a następnie z przyjęciem przez ten kraj waluty euro, krajowe przepisy zostały zaostrzone, ponieważ wcześniej Cypr uważany był za raj podatkowy, co rodziło problem braku sprawiedliwej konkurencji pomiędzy Cyprem i jego przedsiębiorstwami a innymi krajami UE i spółkami z niego pochodzącymi. Nie zmienia to faktu, iż Cypr nadal pozostał konkurencyjny zarówno pod względem regulacyjnym, jak i podatkowym.

CySEC odpowiada za kontrolę spółek oferujących wszelkie usługi inwestycyjne i brokerów Forex. Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odpowiedzialna jest także za udzielanie licencji na działalność firmom inwestycyjnym, doradcom inwestycyjnym, domom maklerskim oraz brokerom. Zadaniem CySEC jest także nakładanie sankcji oraz kar dyscyplinarnych podmiotom i osobom, których działalność nadzoruje komisja, a które nie stosują się do obowiązujących na Cyprze przepisów.

Po udzieleniu zezwolenia CySEC rejestruje wszystkie cypryjskie firmy inwestycyjne – CIF, w rejestrze, który jest publicznie dostępny i zawiera informacje o usługach lub działalności, do których CIF jest upoważniona. Komisja aktualizuje rejestr i powiadamia o każdym zezwoleniu Europejskie Organy Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Zezwolenie CIF jest ważne na terenie całej Unii Europejskiej i umożliwia świadczenie usług lub prowadzenie działalności, na którą został upoważniony przez prawo przedsiębiorczości, w tym za pośrednictwem oddziału, lub w ramach swobody świadczenia usług. Ponadto CySEC udziela licencji tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie wymogi kapitałowe zgodne z rozporządzeniem UE nr 575/2013, z uwzględnieniem charakteru usługi inwestycyjnej lub działalności inwestycyjnej.

Fundusz kompenasycjny

Oprócz CySEC, na Cyprze działa Investor Compensation Fund, czyli fundusz kompensacyjny dla inwestorów. Zgodnie z postanowieniami Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, członkiem ICF musi być każda cypryjska firma inwestycyjna, która nie jest instytucją kredytową. Zadaniem funduszu jest zabezpieczenie roszczeń klientów, którzy zostali objęci ochroną, przed należącymi do niego firmami inwestycyjnymi. Zabezpieczenie ma postać rekompensaty. Co za tym idzie, przynależność od funduszu daje inwestorowi poczucie bezpieczeństwa środków. Kwota gwarancji w przypadku podmiotów zarejestrowanych na Cyprze wynosi 20 tysięcy euro – jest więc wyraźnie niższa niż w Wielkiej Brytanii.

Maksymalna dźwignia finansowa

Jako, że Cypr należy do Unii Europejskiej i działa zgodnie z jej dyrektywami – maksymalny dopuszczalny poziom dźwigni dla klientów detalicznych dostępnej u brokerów Forex zarejestrowanych na Cyprze wynosi 1:30. Liczba brokerów mających swoją siedzibę na Cyprze jest absolutnie rekordowa. W tej chwili przekracza ona 200 podmiotów.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.