Rusza rejestracja do 6. edycji Index Investment Challenge

GPW
J2T Trade

GPWFundacja GPW

1 marca rusza rejestracja do Index Investment Challenge (IIC) – największego konkursu inwestycyjnego dla studentów z całej Polski

Gra odbywa się na platformie GPWtr@der, która pozwala na symulowane inwestycje w instrumenty finansowe

Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda główna w wysokości 7 500 PLN, a łączna pula nagród pieniężnych w konkursie to ponad 30 000 PLN

FP Markets

Fundacja GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, działający poprzez Koło Naukowe Rynku Kapitałowego „Index”, zapraszają studentów z całej Polski do udziału w 6. edycji konkursu inwestycyjnego Index Investment Challenge (IIC). Jest to największa w Polsce gra giełdowa dla studentów, która daje możliwość sprawdzenia wiedzy oraz umiejętności inwestycyjnych w praktyce.

GPW– Index Investment Challenge jest unikalną, największą w Polsce grą inwestycyjną, pozwalającą w całkowicie realistycznych, ale bezpiecznych warunkach sprawdzić swoje umiejętności w zakresie inwestowania na giełdzie. Jest to propozycja zarówno dla tych, którzy szukają wyzwań, jak i tych, którzy po prostu chcą poszerzyć swoją wiedzę i dowiedzieć się czegoś nowego o mechanizmach rynków kapitałowych. Do udziału zachęcamy wszystkich chętnych niezależnie od kierunku studiów i profilu uczelni– mówi Piotr Krygiel, prezes Zarządu Fundacji GPW.

Konkurs Index Investment Challenge odbywa się na platformie GPWtr@der. Każdy uczestnik dysponuje rachunkiem inwestycyjnym z określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. Uczestnicy mogą inwestować wirtualne środki w akcje spółek wchodzących w skład indeksów WIG20 i mWIG40, ETFy oraz kontrakty terminowe notowane na GPW. Zarówno inwestowane pieniądze, jak i zawierane transakcje są wirtualne, ale na podstawie transakcji zawartych na realnym rynku. Finałowa rozgrywka z udziałem 10-ciu najlepszych uczestników odbędzie się 2 czerwca br. w Sali Notowań GPW.

Celem konkursu IIC jest edukacja ekonomiczna uczestników, promowanie polskiego rynku kapitałowego oraz aktywnego sposobu lokowania środków. Studenci z całej Polski mogą pogłębić wiedzę dotyczącą finansów i ekonomii, wykorzystując ją w praktyce. Dodatkowo udział w konkursie daje możliwość zdobycia cennych nagród ufundowanych przez organizatorów oraz partnerów przedsięwzięcia.

Istotnym zadaniem tegorocznej edycji jest zachęcenie studentek do udziału w konkursie i tym samym motywowanie ich do podnoszenia swoich kompetencji w zakresie oszczędzania i inwestowania długoterminowego. Dla uczestniczek przewidziano dodatkową aktywność w postaci mini konkursu na krótkie formy wideo-esejów z nagrodami specjalnymi. Są wśród nich:

  • udział w programie mentoringowym CFA Society Poland,
  • szkolenie „Mówczyni w biznesie”, prowadzone przez trenerów PFR Portal PPK,
  • bezpłatny udział w konferencji WallStreet 26, pakiet silver,
  • publikacje książkowe Księgarni Maklerskiej.

W konkursie mogą wziąć udział polscy studenci w wieku 19-26 lat, studiujący na dowolnej uczelni w Polsce i za granicą. Konkurs dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych, także dla tych, którzy do tej pory nie zetknęli się z tematyką giełdy i instrumentów giełdowych. W ramach IIC przewidywane są aktywności o charakterze edukacyjnym, które mogą ułatwić oswojenie się z tematyką rynku kapitałowego i notowanych na nim instrumentów.

Nagrody główne zostaną przyznane 10-ciu uczestnikom, którzy uzyskają najwyższe wartości portfela inwestycyjnego w momencie zakończenia konkursu. Zwycięzca otrzyma 7 500 zł oraz płatny staż na GPW. Ponadto nagrodzone zostanie koło naukowe, którego członkowie osiągną najwyższą zagregowaną stopę zwrotu. Łączna pula nagród wyniesie ok. 30 tys. zł, w tym płatne staże na GPW, vouchery umożliwiające bezpłatny udział w kursie „Giełda dla średniozaawansowanych”, a także inne atrakcyjne nagrody niefinansowe.

Aby zgłosić się do konkursu należy w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2022 r. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.iichallenge.gpw.pl. Konkurs rozpoczyna się tygodniową rozgrzewką (gra testowa), która poprzedzi właściwą rozgrywkę. Wcześniej należy zapoznać się z regulaminem dostępnym również na tej stronie.

Harmonogram projektu:

  • 1 marca – 31 marca 2022 – rejestracja uczestników
  • 21 marca – 1 kwietnia 2022 r. – gra testowa
  • 4 kwietnia – 27 maja 2022 r. – gra inwestycyjna
  • 2 czerwca 2022 r. – Finał i Gala Finałowa Konkursu.

Organizatorami konkursu są Fundacja GPW oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Partnerem Strategicznym projektu jest PKN ORLEN, a Partnerem Głównym: Dom Maklerski BOŚ. Konkurs odbywa się dzięki wsparciu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która jest Partnerem Technologicznym oraz Patronem Honorowym projektu. Partnerami konkursu są także: PZU, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, CFA Society Poland oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Honorowy patronat nad projektem objęli: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Finansów, PFR Portal PPK, Fundacja Invest Cuffs, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Warszawski Instytut Bankowości.

Szczegółowe informacje i regulamin na www.iichallenge.gpw.pl

Historia giełdy
12 kwietnia 1991 r. ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 r. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie 2 maja 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6% światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90% krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej, ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.

Giełda dzisiaj
W styczniu 2022 r. średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku GPW wyniosła 1 373,9 mln zł. Na koniec stycznia 2022 r. na Głównym Rynku notowane były akcje 429 firm (382 krajowe i 47 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 383 spółki (379 krajowych i 4 zagraniczne). W 2020 r. Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.

Pozycja GPW w regionie
GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW.

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

ŹRÓDŁOArtykuł partnera
Trader's Area
Trader's Area tworzymy z pasji do rynków finansowych i tradingu online. Tym zajmujemy się na co dzień i w tym jesteśmy najlepsi. Nasz cel jest jasny – dostarczyć Ci najbardziej sprawdzonych narzędzi, które wykorzystasz w swoim tradingu. Mamy nadzieję, że zainspirujemy Cię, uwolnimy Twój potencjał i przyczynimy się do Twojego sukcesu w inwestowaniu na rynkach finansowych. Wierzymy, że dzięki tradingowi online będziesz w stanie zrealizować swoje marzenia i wyznaczone cele.