Regulacje w Forex – czyli bezpieczeństwo i ochrona klienta

Klienci rynku Forex i ich pieniądze pod parasolem
J2T Trade

W ciągu ostatniej dekady bardzo dynamicznie rozwinęły się usługi świadczone na rynku Forex – zwłaszcza w Polsce. Usługi te oferowane są zarówno przez krajowe firmy inwestycyjne (domy maklerskie lub biura maklerskie działające w strukturach banków), jak i przez licencjonowane podmioty zagraniczne, które działają przede wszystkim transgranicznie, czyli przez Internet. Komisja Nadzoru Finansowego obserwuje bardzo aktywne i wciąż rozwijane działania promocyjne oraz marketingowe, mające na celu pozyskanie nowych klientów.

Niewątpliwie zjawisko rosnącego zainteresowania rynkiem Forex wynika z jednej strony z poszukiwania przez inwestorów nowych form lokowania kapitału i próby szybkiego wypracowania zysków znacząco wyższych niż na rynku regulowanym. Z drugiej strony, firmy specjalizujące się w usługach na rynku Forex, stosują różnorodne techniki dotarcia do potencjalnego klienta i skutecznego zachęcenia do rozpoczęcia inwestowania na rynku Forex.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i skutecznej ochrony klienta, zarówno Komisja Nadzoru Finansowego, jak i Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wprowadziły wiele regulacji dotyczących rynku Forex. Najistotniejsze zostaną omówione poniżej. Na początek

Działania KNF wobec zagranicznych brokerów Forex świadczących swoje usługi w Polsce

W zakresie kontroli zagranicznych brokerów Forex, Komisja Nadzoru Finansowego sprawdza zgodność świadczonych usług na rynku Forex z przepisami prawa, umowami zawartymi z Klientami, regulacjami wewnętrznymi i warunkami określonymi w zezwoleniu. Jeżeli w efekcie kontroli wykryta zostanie nieprawidłowość, przewodniczący KNF wydaje zalecenie mające na celu dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do regulacji prawnych.

FP Markets

Ponadto KNF zobowiązany jest natychmiast reagować na sygnały świadczące o możliwym postępowaniu nieprawidłowym podmiotu zagranicznego, w szczególności takiego, co do którego ma wątpliwości i obawy, iż jego działalność może naruszać interes klienta polskiego. W ramach swoich działań nadzorczych Komisja Nadzoru Finansowego wymienia doświadczenia oraz informacje z zagranicznymi organami nadzoru.

Jakie zagraniczne podmioty mogą świadczyć usługi Forex w Polsce?

Warto wiedzieć, że do świadczenia usług na rynku Forex na terytorium Polski dopuszczone są:

  • Zagraniczne firmy inwestycyjne, które mają siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Zagraniczna firma ma przy tym obowiązek poinformowania KNF o rozpoczęciu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Zagraniczne osoby prawne, które posiadają siedzibę w państwach należących do WTO/OECD (lecz poza UE i EOG). W świetle przepisów prawa takie firmy mogą prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tylko w formie oddziału i po uprzednim uzyskaniu zezwolenia KNF.

Regulacje ESMA dotyczące dźwigni finansowej

1 sierpnia 2018 roku weszły w życie absolutnie kluczowe regulacje dla rynku Forex i kontraktów różnic kursowych (CFD) dotyczące ochrony klienta detalicznego. Wprowadził je Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i są one jednolite dla całej Unii Europejskiej. Wytyczne ESMA określiły następujące maksymalne poziomy oferowanej klientom detalicznym dźwigni finansowej:

  • 30:1 dla głównych par walutowych,
  • 20:1 dla par walutowych innych niż główne, złota oraz głównych indeksów giełdowych,
  • 10:1 dla towarów innych niż złoto oraz indeksów giełdowych innych niż główne,
  • 5:1 dla indywidualnych akcji i innych wartości referencyjnych,
  • 2:1 dla kryptowalut.

ESMA w swoich regulacjach jednoznacznie dała do zrozumienia, że im mniejsza wysokość dźwigni, tym mniejsze ryzyko straty kapitału przez inwestora indywidualnego.

Ujednolicony mechanizm Stop-Out i obowiązkowa ochrona przed ujemnym saldem Ochrona pieniędzy klientów na rynku Forex

Ujednolicony Stop-Out

Kolejną z regulacji ESMA wprowadzonych 1 sierpnia 2018 roku było ujednolicenie mechanizmu Stop-Out, czyli procesu automatycznego zamknięcia pozycji, kiedy poziom zabezpieczenia osiągnie wartość 50%. W efekcie, jeśli depozyt zabezpieczający tradera wynosi 200 złotych, a rynek wciąż będzie szedł w niekorzystną dla pozycji tradera stronę i jego saldo spadnie do poziomu 100 zł, broker automatycznie zamknie pozycję. W ten sposób zabezpieczy tradera przed osiągnięciem większych strat.

Ochrona przed ujemnym saldem

Z kolei, ochrona przed ujemnym saldem uniemożliwia pojawienia się długu względem brokera na rachunku inwestycyjnym. W przypadku, w którym będziemy mieli do czynienia z ekstremalną zmiennością i pojawi się na danym walorze luka cenowa, która doprowadziłaby do ujemnego stanu środków na rachunku, koszty zostaną przerzucone na brokera. Do tego typu sytuacji dochodziło choćby 15 stycznia 2015 na rynku franka szwajcarskiego, kiedy zlecenia były realizowane właśnie z gigantycznymi poślizgami cenowymi i pojawiały się tego typu luki tworzące zadłużenie tradera u jego brokera.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.