Red Carpet Media Group S.A. z koncesją na nowy program telewizyjny

Red Carpet

Zarząd Red Carpet Media Group SA z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2023 roku powziął od Spółki zależnej Red Carpet TV Sp. z o.o. (dalej: „Spółka zależna”) informację dotyczącą podjęcia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji uchwały z dnia 20 grudnia 2023 o udzieleniu koncesji dla Spółki zależnej na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w ogólnopolskim multipleksie MUX-8, o charakterze wyspecjalizowanym filmowo-dokumentalnym pod nazwą CTV9. Wszystkie udziały w spółce zależnej – koncesjonariuszu – należą do Red Carpet Media Group SA (będącej zatem jedynym wspólnikiem spółki, której przyznano koncesję).

Spółka zgłosiła do konkursu ogłoszonego przez KRRiT w dniu 11 sierpnia 2023 dwie propozycje wyspecjalizowanych programów. Oferta programowa przygotowana została z uwzględnieniem oczekiwań widzów wyrażanych w wielu różnych badaniach prowadzonych w ostatnim okresie. Spółka jest przygotowana do uruchomienia Programu od strony zasobów produkcyjnych, programowych oraz finansowych. Oferta programowa nowego kanału będzie połączeniem pozycji filmowo-serialowych, filmów i serii dokumentalnych oraz audycji edukacyjnych i poradniczych. Propozycja programowa jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców zarówno pod względem wieku, jak również wykształcenia, czy też miejsca zamieszkiwania. Spółka zadeklarowała czas niezbędny do uruchomienia nadawania Programu na 2 miesiące od chwili uzyskania koncesji. Zgodnie z warunkami konkursu Koncesja jest wydawana na okres 10 lat. Program oferowany będzie odbiorcom bezpłatnie.
Uzyskanie koncesji na nadawanie Programu za pośrednictwem Ogólnopolskiego Multipleksu MUX-8 pozwoli na zapewnienie pełnego ogólnopolskiego zasięgu technicznego dla kanału TV i tym samym bezpośrednio przyczyni się do znaczącego wzrostu osiąganych przez Spółkę przychodów finansowych z tytułu sprzedaży czasu reklamowego.

FP Markets