Przegląd informacji ze spółek

Press
J2T Trade

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej przy ulicy Kalicińskiego w Białymstoku za ok. 24 mln zł netto, podała spółka. Zamawiającym jest spółka „Biawar Produkcja” w Białymstoku.

Oferta ZUE, warta 69 mln zł netto (84,9 mln zł brutto), została najwyżej oceniona przez PKP PLK w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn. „Wykonanie rewitalizacji infrastruktury kolejowej na odcinku podg. Dorota – Sosnowiec Dańdówka na linii nr 171 w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na południowo-wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami”, podała spółka.

Spółka zależna XTB – XTB Africa otrzymała od lokalnego regulatora FSCA (ang. Financial Sector Conduct Authority) licencję na prowadzenie działalności w Republice Południowej Afryki, podał XTB. Nowopowstające biuro w RPA stanowi pierwszy krok w rozwoju działalności biznesowej XTB tym regionie.

Zarząd Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej, podała spółka.

FP Markets

Develia nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, o powierzchni 0,2349 ha, za 19,5 mln zł netto, podała spółka. Develia zamierza zrealizować na niej projekt na ok. 200 lokali.

Termin rozpoczęcia dystrybucji gry „Blair Witch VR Edition”w wersji na Sony PlayStation VR został ustalony na12 sierpnia 2021 r, podał Bloober Team.

Famur zawarł umowę z Century Mining LLC z USA na dostawę obudowy zmechanizowanej za ok. 28 mln USD, tj. ok. 111 mln zł, podała spółka.

Cavatina 15 – spółka zależna Cavatina Holding – zawarła z Invest City umowę zakupu nieruchomości we Wrocławiu za łączną cenę 95 mln netto, podała Cavatina Holding.

Mirbud podpisał ze Skarbem Państwa – Sadem Apelacyjnym we Wrocławiu umowę na budowę jego siedziby przy ul. Zielińskiego, Piłsudskiego, Kolejowej, wraz z przebudowa układu drogowego za 73,7 mln zł brutto, podała spółka.

Ronson Development planuje rozpocząć projekty w siedmiu lokalizacjach obejmujące 734 lokale do końca br. poinformował wiceprezes, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski.

Ronson szacuje, że mógłby sprzedać ok. 1000 mieszkań w 2021 r., ale ważniejsza od osiągnięcia tego poziomu będzie maksymalizacja marży poprzez odpowiednie sterowanie liczbą mieszkań wprowadzanych do sprzedaży, poinformował wiceprezes, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski. Dyrektor finansowy Yaron Shama wskazał, że marża ta może wynieść 20-21% w II półroczu wobec 17,7% w okresie pierwszych 6 miesięcy br.

PGNiG Obrót Detaliczny – spółka z Grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) – we współpracy ze startupem BitPeak z Centrum Startupowego InnVento, przygotowuje pilotażowy projekt aplikacji LeadGen – prototyp symulatora modelu nasłonecznienia i oceny zapotrzebowania na docelową moc instalacji fotowoltaicznej, podało PGNiG.

Simteract miał 0,1 mln zł zysku netto w I pół. 2021 r., podała spółka.

Photon Energy odnotował 0,83 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 0,95 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze CCC zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 6 września br. o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru. Spółka rozważa także emisję instrumentów dłużnych zamiennych na akcje na rynkach międzynarodowych, wynika z projektów uchwał.

AC SA odnotowało 14,08 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2021 r. wobec 18,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 6,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. br. w porównaniu z 39,68 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Ronson Development odnotował 14,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 11,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

ISBnews
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.